environment

צריכה לא מאוזנת של אלכוהול ותרופות בקרב עובדים והשפעתם על תפקוד בעבודה

מרינה מאיר MPH, BSC, RN מנהלת ארצית קידום בריאות וסביבה | 
29.12.2019

צריכה כרונית של אלכוהול בקרב העובדים הינה תופעה מדאיגה במיוחד.בעשור האחרון שיעור "השתיינים" הכבדים בקרב מועסקים במשרה מלאה בארה"ב ובקנדה עמד על 6-8%. חמור מכך, 22% של המועסקים בקנדה דיווחו על שתייה של משקאות אלכוהוליים במהלך שעות העבודה .
בגרמניה מדווחים על  5% אלכוהוליסטים בקרב העובדים (2) צריכת משקאות אלכוהוליים מדאיגה מאוד את המעסיקים , אך יש לזכור כי לה השפעה על החברה כולה, משום השלכותיה על אובדן ימי עבודה, סיכון מוגבר למעורבות בתאונות עבודה ופגיעה קשה בבריאות הנפשית של האדם.  צריכת אלכוהול ותרופות נמצאת בקשר חיובי  עם סיכון להיפגע בתאונת עבודה, תאונת דרכים, נפילות, שרפות, היפגעות עצמית ואלימות (3).
השימוש בחומרים ממכרים , כמו אלכוהול ותרופות משפיע לא רק על בריאותו של הנוטל אותם, אלא גם על סביבתו. השפעתם יכולה להביא לאסונות, עקב פגיע ביכולת השליטה במצב, בכל מה שמצריך שליטה בעבודה.  החומרים משפיעים על התנהגותם של עובדים וגורמת לחוסר יציבות, חוסר אחריות,פזיזות, ביטחון עצמי מופרז, חוסר זהירות ועודף מרץ (1).
רבים מבין המתמכרים לאלכוהול או תרופות, ממשיכים לעבוד שנים ארוכות טרם מתגלה בעייתם.
התנהגות אופיינית לעובד עם בעיה:

א. היעדרויות – הכוללות הערכת הפסקות בעבודה, היעדרויות חוזרות, היעלמות בלתי מוסברת ממקום (עמדת עבודה).
ב. התנהגות בעבודה: הכוללת ירידה בתפוקה, עליה משמעותית בטעויות ,איחור בביצוע מטלות, חוסר אחריות.
ג. התנהגות כללית – התרחקות מחברים לעבודה, התנהגות אגרסיבית, התפרצויות זעם ותלונות גופניות שכיחות.

בגרמניה  לבדה  30% עד 50%  מתאונות עבודה מתרחשות תחת השפעת אלכוהול.
תלות גופנית ונפשית בתרופות מופיעה בשלב ההתמכרות, בו יש איבוד שליטה על הרצון החופשי.
מדובר בעיקר באמצעים לשיכוך כאבים, תרופות הרגעה וכדורי שינה. הנזקים הגופניים תלויים בסוג התרופה ועלולים לפגוע בכבד, כליות, קיבה, מערכת הלב ומערכת הדם , תוך סיכון החיים. כמו כן, יכולות להופיע הזיות ו/או מצב דיכאוני עם עליה בסיכון  להתאבדויות.
נזקים לגוף עלולים להגדיל את ההיעדרויות מעבודה, לגרום לתנודות במצב הרוח ולהגביר משמעותית את הסיכון לתאונות עבודה (3).

לסיכום:

השימוש בחומרים ממכרים , כמו אלכוהול ותרופות משפיע לא רק על בריאותו של הנוטל אותם, אלא גם על סביבתו. השפעתם יכולה להביא לאסונות, עקב פגיע ביכולת השליטה במצב, בכל מה שמצריך שליטה בעבודה.  החומרים משפיעים על התנהגותם של עובדים וגורמת לחוסר יציבות, חוסר אחריות,פזיזות, ביטחון עצמי מופרז, חוסר זהירות ועודף מרץ (1).
אנו מובילים תכנית חדשנית להפיכת מקום עבודה למקדם בריאות: "עובד בריא – בארגון מצליח". במסגרת השירות שותפים המעסיקים והעובדים לתהליך פעיל של אומדן בריאות ואומדן צרכים של הארגון, על פיו נקבעת תוכנית קידום בריאות המותאמת אישית לצורכי הארגון והתרבות הארגונית שלו . היעד של  התוכנית: להטמיע את נושא הבריאות באורח החיים של הארגון מיום כניסתו של העובד החדש למקום העבודה ועד פרישתו לגמלאות.
אחד הצרכים המרכזיים שעולים בתהליך אומדן הצרכים של מקומות העבודה הוא הצורך להתמודד עם צריכה לא מאוזנת של אלכוהול ותרופות אשר להם השפעה על בריאות הגוף והנפש של העובד.

ניתן לקבל ייעוץ ושירות מקצועי בתחום
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 073-2101614/5

ביבליוגרפיה:

  1. אופרמנס פ. בעיות התמכרות במפעל. כתב עת בטיחות,אוק'-נונ' 2002 עמ' 12-16.
  2. דיקשטיין ש. (השפעת מאפייני העיסוק על הסיכון לשתיית משקאות אלכוהוליים. מרכז מידע המוסד לבטיחות וגיהות. 2008. לקוח מ:http://www.osh.org.il/uploadfiles/news102608.html תאריך כניסה לאתר: 17.11.10
  3. Martin SE, Bachman R. The relationship of alcohol to injury in assault cases. In: Galanter M, ed. Recent developments in alcoholism, Vol. 13, Alcohol andViolence. New York, Plenum Press, 1997:45-56

 

תפריט נגישות