addiction
addiction

מסגרות טיפול פסיכוסוציאלי של עיריית באר שבע

בלב הנגב, בעיר באר שבע, אנו מפעילים מערך ייחודי של שירותים פסיכוסוציאליים לטיפול בהתמכרות לסמים. הפעלת השירותים היא עבור עיריית באר שבע, ומתקיימת בשיתוף פעולה צמוד ומוצלח עם אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעירייה. 

המטרה שלנו היא להעניק תמיכה מקצועית ואיכותית לתושבי העיר שמתמודדים עם התמכרות, וללוות אותם בדרך להחלמה ושיקום.

השירותים שלנו כוללים תוכניות טיפוליות מתקדמות, סדנאות, קבוצות תמיכה, וכן הכוונה וליווי אישי. אנו מאמינים בגישה הוליסטית שמתמקדת באדם ובצרכיו, תוך עבודה רב תחומית ומשולבת עם מגוון גורמים בקהילה.

מסגרות טיפול פסיכוסוציאלי של עיריית באר שבע

מדיה ומידע בתחום

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות