food water
food water

ייעוץ ובקרות בתחומי התברואה והתזונה

האגודה לבריאות הציבור מספקת שירותי ייעוץ ופיקוח תזונתי ותברואתי בגני ילדים, בבתי ספר ברשויות המקומיות, בגופים ציבוריים כמו משטרת ישראל, צה"ל, שירות בתי הסוהר ובמשרדים ממשלתיים כמו משרד החוץ.

שירותי הפיקוח כוללים ביצוע בקרות תברואה ותזונה במטבחי קצה ומטבחים מבשלים תוך מילוי דו"ח בקרה הכולל המלצות לשיפור המצב הקיים ושליחתו לגורמים הרלוונטיים.

הבקרה כוללת תצפית על המתרחש, ושיח בין הבקר לצוות המטבח לגבי ליקויים שנמצאו והצעת פתרונות אפשריים לתיקונם.

דברו איתנו

אתי | tav-eichut@briut.org.il  | 052-4846814

ייעוץ ובקרות בתחומי התברואה והתזונה
food water

צרו קשר

    תפריט נגישות