addiction
addiction

יחידה לטיפול בדרי רחוב בקהילה – באר שבע

במטרה להעניק מענה הוליסטי לדרי רחוב בעיר באר שבע, אנו מפעילים יחידה ייחודית לטיפול בהם עבור עיריית באר שבע.
היחידה פועלת לספק מענה מקיף שמטרתו להציל חיים, למנוע מוות ברחוב, ולהעניק תנאי חיים הומאניים תוך מתן תשתית לשיקום אישי, משפחתי וחברתי ומיצוי זכויות סוציאליות.

דרך זו מאפשרת לדרי הרחוב להתמודד עם האתגרים המורכבים שבפניהם, כולל התמודדות עם משברים אישיים ומשפחתיים, התמכרויות, חולי גוף ו/או נפש, ולהתקדם לקראת שיקום חברתי ותעסוקתי.

 

למי השירות מיועד?

היחידה לטיפול בדרי רחוב מיועדת עבור תושבי באר שבע והסביבה בגילאי 18-65 המוגדרים כדרי רחוב כתוצאה מקשיי תפקוד ברמות שונות, מצבי משבר קיצוניים, ניכור ממשפחה וסביבה, בעיות כלכליות קשות והתמכרויות.

יחידה לטיפול בדרי רחוב בקהילה – באר שבע

שירותי היחידה

היחידה מעניקה טיפול ראשוני ומילוי צרכים בסיסיים של דרי הרחוב, שיקום על בסיס תוכנית אישית, הקניית מיומנויות וכישורים בסיסיים לחיים ולתפקוד חברתי
ותעסוקתי. בנוסף היחידה עוסקת בסיוע במציאת מקום עבודה ו/או מסגרת המשך שיקומית. 

איתור וסיור: סיוע ראשוני, הגנה פיזית, מתן מידע.
הסיורים מתבצעים ע"י איש צוות בליווי פיקוח עירוני ונערכים בשעות הערב בשכונות אשר ידועות כמקומות בהם שוהים דרי רחוב ובכתובות שהתקבלו מהמוקד העירוני.

חילוץ והגנה: שלב זה נועד להוציא את דר רחוב ממצב של סיכון למצב של הימנעות משהייה ברחוב. חילוץ נעשה אך ורק בהסכמת דר רחוב לפינוי.

טיפול ושיקום: בניית תוכנית אישית הכוללת טיפול ראשוני ומילוי צרכים בסיסיים של דרי הרחוב כמו קורת גג,  ארוחות, מיטה וכלכלה מלאה.
הקניית מיומנויות וכישורי חיים במטרה לאפשר למטופל קיום חיים עצמאיים בקהילה. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם המרכזים המטפלים בנפגעי אלכוהול וסמים.

מיצוי זכויות מול מוסדות ממשלתיים, בנקים ובתי משפט.

תעסוקה: תמיכה וליווי בשוק העבודה.

סיוע בשכר דירה: תעודת זכאות לדר רחוב וסיוע כספי מוגבר להשכרת דירת מגורים במשך 4 שנים.

 

צרו איתנו קשר

08-6206582/3

 

מדיה ומידע בתחום

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות