rehabilitation icon
rehabilitation icon

חונכות לנפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי

לוגו שירות חונכות

תכנית החונכות שלנו מיועדת לילדים ולבגירים אשר נפגעו בפעילות טרור, אשר הוכרו על ידי המדינה כנפגעי פעולות איבה, או לילדים להורים שהוכרו כנפגעי פעולות איבה. המטרה העיקרית של החונכות היא לתמוך בתהליך השיקום, להרחיב את עולמם של הזכאים, ליצור מרחב מכיל ומעשיר המעודד השתלבות בחברה, ולאפשר להם הזדמנות לחיים מלאים ומשמעותיים יותר. 

החונכות מותאמת אישית ושעותיה השבועיות משתנות ונתונות לשיקול הדעת של עובדת השיקום בביטוח הלאומי.

תנאי הזכאות

לפי שיקול הדעת של נציגי מחלקת נפגעי איבה בביטוח לאומי.

לפרטים נוספים

נעמה סליי, עו"ס, רכזת ארצית פרויקט חונכות | 058-5356100 | naamas@briut.org.il

חונכות לנפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי

מדיה ומידע בתחום

rehabilitation icon

צרו קשר

    תפריט נגישות