environment
environment

הסמכת בית ספר ירוק/ ירוק מתמיד

תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק  הינו מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך שמטרתו להביא ליישום עקרונות הקיימות בבתי הספר ולהעמקת הידע והאמצעים הנדרשים להתמודדות עם משבר האקלים. 

העקרונות המנחים לקבלת ההסמכה כוללים למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים ופעילות תלמידים המקדמת שינוי בתודעה וביחס הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בקריטריונים הנדרשים זוכה להסמכה כבית ספר ירוק ולסיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה. 

תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות שמפרסם המשרד להגנת הסביבה. ההנחיה והובלת התהליך נעשית על ידי מורה מטעם בית הספר בליווי הצוות המקצועי שלנו.

הסמכת בית ספר ירוק/ ירוק מתמיד
הסמכת בית ספר ירוק/ ירוק מתמיד

מה כולל תהליך הליווי שלנו?

התהליך כולל ליווי מקצועי מותאם אישית לצרכי בית הספר שמטרתו להקנות ידע, להעצים ולהכשיר את כלל הקהילה הבית ספרית להוביל שינוי סביבתי. הליווי פונה לכל רבדי הקהילה הבית ספרית:

  • צוות המורים – מקבל השתלמויות בנושאים הקשורים למשבר האקלים וקיימות כמו צרכנות נבונה, השפעת משבר האקלים על הסביבה,  מגוון ביולוגי, שימור משאבי טבע ועוד.
  • מורה מלווה – עוברת הדרכה פרטנית לבניית תכנית עבודה בית ספרית כולל ייעוץ ועזרה בהכנת מצגת ההסמכה. המצגת  תוצג מול ועדת ההסמכה של המשרד להגנת הסביבה לאישור קבלת ההסמכה.
  • תלמידות ותלמידים זוכים לשיעורים והדרכות בנושאים הנ"ל.
  • הקהילה סביב בית הספר – אספקת הציוד הנדרש לפרויקטים קהילתיים.

צוות האגודה לבריאות הציבור ילווה אתכם שלב אחר שלב במטרה להטמיע עקרונות פיתוח בר קיימא
בבית הספר ולהנחיל אורח חיים מקיים שיביא את בית הספר לעמוד בכל הקריטריונים להסמכה

הקריטריונים להסמכה

תוכנית לימודים

בניית תוכנית לימודים הכוללת נושאי איכות סביבה ומושגים סביבתיים

קידום אזרחות פעילה

בניית תוכנית פעולה סביבתית קהילתית מתמשכת בה יהיו מעורבים תלמידים, מורים, הורים. או שילוב נושאי סביבה באירועים ובפעילויות של בית הספר. (בתהליך ההסמכה לירוק וירוק לעד מדובר בבניית פרויקט אחד ובהסמכה לירוק מתמיד מדובר בשני פרויקטים קהילתיים

תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר

העברת סקר בית ספרי ובניית תוכנית בנושא שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות בתחום חינוך והתנהגות וכן אלמנטים של נראות והעלאת המודעות לאורח חיים מקיים

הנהגה ירוקה

הקמת הנהגה המורכבת מתלמידים משכבות שונות ומורה מלווה אשר שותפה בתהליך ההסמכה בבית הספר. ההנהגה הירוקה אחראית לקדם למידת עמיתים, הפרדת הפסולת למחזור, ימי שיא , אירועים סביבתיים ועוד

חדר מורים מקיים

בניית תוכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות שמטרתה להעשיר את המורים בעולם המושגים והתכנים הסביבתיים ותוכנית נוספת ליישום אורח חיים מקיים בהתנהלות חדר המורים. לדוגמא: פחי הפרדת פסולת, הפחתת כלים חד פעמיים, חיסכון במשאבים - חשמל, מים ונייר או כל רעיון אחר.

בתי ספר שהוסמכו כירוקים מוזמנים להמשיך בתהליכי הסמכה מתקדמים:

  • הסמכה לבית ספר ירוק מתמיד – בית ספר שהוסמך כירוק והמשיך לנהל אורח חיים מקיים שנתיים נוספות, יכול לגשת לתהליך הסמכה לבית ספר ירוק מתמיד. 
  • הסמכה לבית ספר ירוק עד – בית ספר שהוסמך כירוק מתמיד יכול לגשת להסמכה לבית ספר ירוק עד. במסגרת תהליך הסמכה לבית ספר ירוק עד, בית הספר נדרש להציג ולהוציא לפועל מיזם חברתי, כלכלי, סביבתי. אנו נלווה אתכם גם כאן בכל שלבי המיזם מהתכנון דרך רכישת הציוד הדרוש ועד הכנת מצגת המפרטת את כלל התכניות והפעילויות הסביבתיות שבית הספר הוציא לפועל במהלך שלוש השנים האחרונות. המצגת תוצג מול ועדת ההסמכה של המשרד להגנת הסביבה לאישור קבלת ההסמכה.

אנחנו מזמינים אתכם להפוך לחלק מהמהפכה הירוקה המעודדת אחריות סביבתית ופיתוח בר קיימא במוסדות החינוכיים, לשפר את האווירה בבית הספר, לצמצם את כמויות הפסולת והלכלוך, לחסוך בהוצאות בית הספר: מים, חשמל, נייר וחומרים מתכלים, וליצור קשרים עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם שפועלים למען כדור הארץ.

איך מתחילים? יוצרים איתנו קשר

אמאל מוסא | amalm@publichealth.org.il | 050-6265010
מירית בריגר | miritb@publichealth.org.il | 054-5935400

מדיה ומידע בתחום

environment

צרו קשר

    תפריט נגישות