environment
environment

הכשרת מתנדבים כנאמני סביבה ובריאות

מעוניינים לקדם מיזמים סביבתיים ובריאותיים בעיר ולשלב באופן אקטיבי את חברי הקהילה במאמץ לשמירה על איכות הסביבה ועל אורח חיים בריא ופעיל?

אנחנו כאן כדי להקים ולהכשיר קבוצת נאמנות ונאמני סביבה ובריאות מהקהילה המקומית. מטרת התכנית היא ליצור קבוצה דינמית ומחויבת המוכנה להוביל וליישם פרויקטים בתחום איכות הסביבה ובריאות.
אנו שואפים לגיבוש והקניית ידע המותאם לצרכים הייחודיים שלכם, עם דגש על פיתוח יוזמות שמטרתן טיפוח השכונה או העיר, שמירה על ניקיון, והרחבת הידע בתחום בריאות, איכות הסביבה ומשבר האקלים.

איך מתחילים? צרו איתנו קשר

אמאל מוסא | amalm@publichealth.org.il | 050-6265010

מירית בריגר | miritb@publichealth.org.il | 054-5935400

הכשרת מתנדבים כנאמני סביבה ובריאות
הכשרת מתנדבים כנאמני סביבה ובריאות

ההכשרה שאנו מציעים כוללת לימוד מעמיק על הקשר בין אורח החיים למשבר האקלים ומתן כלים מעשיים לקידום פרויקטים סביבתיים. פעילי הסביבה יתוודעו לדרכים שבהן ניתן לבצע שינוי חיובי ולהתמודד עם אתגרים כמו התנגדויות, פוליטיקה ומחסומים חברתיים, תוך פיתוח רגישות לצרכים של אוכלוסיות שונות ואחריות ציבורית בתחום הבריאות ואיכות הסביבה.

המטרה הכוללת של התכנית היא לחזק את הקהילה וליצור זהות וחוסן קהילתי באמצעות העמקת הידע בתחומי הקיימות וקידום שינוי ברמה המקומית. המשתתפים בתכנית יוכשרו להנחות יוזמות קהילתיות, לקדם מיזמים סביבתיים ובריאותיים ולשמור על הבריאות ואיכות הסביבה לדורות הבאים.


למי השירות מיועד?

רשויות מקומיות, אזוריות ועיריות.

מה כולל השירות?

התכנית כוללת עשרה מפגשי הדרכה וליווי להכשרת המתנדבות/ים, ומתחילה במפגש גיבוש והיכרות, שם המשתתפים לומדים על מושגי יסוד בעבודה קהילתית ומגדירים את אוכלוסיית היעד ומטרות הצוות. משם, ההכשרה מתקדמת להבנת ההשפעה של משבר האקלים על חיי היום-יום, מודעות לצרכנות נבונה וקיימות באורח החיים, כולל חשיפה למיזמים ופרויקטים סביבתיים/ בריאותיים-קהילתיים בישוב.

המפגשים כוללים גם תהליכי איתור צרכים ומשאבים, תכנון וביצוע פרויקטים סביבתיים/ בריאותיים, והבנה של איך להוביל שינוי התנהגותי בקרב הקהילה. התוכנית מסתיימת במפגש בו המשתתפים מפתחים תוכנית פעולה מפורטת לביצוע הפרויקט שבחרו.

מדיה ומידע בתחום

environment

צרו קשר

    תפריט נגישות