environment
environment

הכשרת מתנדבים כמקדמי בריאות בקהילה

מעוניינים לקדם מיזמים בריאותיים בעיר ולשלב באופן אקטיבי את חברי הקהילה במאמץ לשמירה על אורח חיים בריא ופעיל. אנחנו כאן כדי להקים ולהכשיר קבוצת נאמנות ונאמני בריאות מהקהילה המקומית. 

מטרת התוכנית היא ליצור קבוצה מחויבת שתוביל ותיישם פרויקטים בתחום הבריאות בעיר, מהלך שיביא לשינוי חיובי בקהילה וישפיע על איכות חייהם של התושבים.

באמצעות הרצאות, סדנאות, סרטונים, משחקים, תרגילים אישיים וקבוצתיים, תכנית ההכשרה תעניק לבוגריה ידע בנושאים מרכזיים בקידום בריאות הקהילה, מיומנויות בנייה והערכה של פרויקטים קהילתיים, וכלים ליצירת שיתופי פעולה מעצימים והנעת תהליכי שינוי.

בנוסף, יקבלו נאמני הבריאות כלים להתמודדות עם אתגרים כמו התנגדויות ומחסומים חברתיים, תוך פיתוח רגישות לצרכים של אוכלוסיות שונות ואחריות ציבורית בתחום הבריאות.

הכשרת מתנדבים כמקדמי בריאות בקהילה
הכשרת מתנדבים כמקדמי בריאות בקהילה

מה כולל השירות?

התכנית כוללת עשרה מפגשי הדרכה וליווי להכשרת המתנדבות/ים, ומתחילה במפגש גיבוש והיכרות, שם המשתתפים לומדים על מושגי יסוד בקידום בריאות.

משם, ההכשרה מתקדמת להבנת ההיבטים השונים של המונח בריאות, מתזונה נבונה, פעילות גופנית, צרכנות נבונה וקיימות, ארגונומיה ועד פיתוח חוסן, תרגול הרפיות ודמיון מודרך.

המפגשים כוללים גם תהליכי איתור צרכים ומשאבים, הגדרת אוכלוסיית היעד ומטרות הצוות, והבנה של איך להוביל שינוי התנהגותי בקרב הקהילה.

התוכנית מסתיימת בפיתוח והצגת תוכניות פעולה מפורטות לביצוע הפרויקטים הנבחרים.


אנחנו כאן לרשותכם כדי לעזור לכם לייצר שינוי חיובי בקהילה שלכם. צרו איתנו קשר!

לורה מימון  | laura.m@publichealth.org.il | 02-5953567

מדיה ומידע בתחום

environment

צרו קשר

    תפריט נגישות