other
other

גישור תרבותי בקופות החולים לאוכלוסיה האתיופית

החברה הישראלית היא חברה רב-תרבותית, המורכבת גם מקבוצות בעלות מאפיינים ייחודיים. המאפיינים הייחודיים של קבוצות אלו והשפות השונות שהן דוברות, יכולים לגרום לפערים מסוגים שונים, לרבות פערים בתחום הבריאות. 

באמצעות הנגשה לשונית והתאמה תרבותית אפשר לצמצם את השפעת הפערים האלו על איכות הטיפול הרפואי. מסיבה זו האגודה לבריאות הציבור מעניקה שירותי גישור תרבותי ותיווך למבוטחי קופות החולים כללית ולאומית לאוכלוסייה האתיופית, בפריסה ארצית.

חשוב לציין שבתחום הבריאות התקשורת בין המטפל למטופל יכולה להשפיע בצורה ניכרת על הטיפול שיקבל המטופל. כך, העברת מידע מהחולה למטפל חשובה לקביעת האבחנה, והעברת מידע מהמטפל למטופל בהסברים על הטיפול המוצע ועל המשך מעקב חיונית להצלחת הטיפול.

אנו מזמינים אתכם לפנות לקבלת השירות בקופת החולים שלכם.

 

גישור תרבותי בקופות החולים לאוכלוסיה האתיופית
other

צרו קשר

    תפריט נגישות