environment
environment

אומנות הגינון – לחברה הערבית

תכנית אומנות הגינון שלנו מזמינה בני נוער להשתלב בתהליך הכשרה מעמיק בעבודת גינון וחקלאות אורגנית. דרך גישה מעשית וחווייתית, התכנית שואפת לפתח מיומנויות תעסוקה, אישיות וחברתיות, תוך חיזוק המסוגלות האישית והגברת תחושת השייכות והעצמה בקרב נוער בסיכון ונוער נושר.

התכנית מספקת הזדמנות להעשרה והכשרה מקצועית בגינון וחקלאות, ומציעה חוויה קהילתית וטיפוח מנהיגות צעירה. התכנית מתמקדת בקבוצות נוער קטנות, עד 20 תלמידים, על מנת להבטיח יחס אישי. המעורבות ההורית בחלק מהמפגשים מחזקת את המערכת התומכת ומגבירה את השפעת התכנית.

לאחר סיום התוכנית, המשתתפים יוצאים עם הכלים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה בתחום הגינון, יכולת ליישם את הידע בגינות קהילתיות או אפילו לקדם יוזמות לשימוש פרטי ומסחרי של פירות וירקות אורגניים. התכנית מעמיקה את ההבנה והמודעות לאיכות הסביבה ומעניקה חוויה משמעותית התומכת בבניית זהות חיובית וחוסן אישי וקהילתי.

תכנית מס' 4803 במסגרת מענים לאוכלוסיות במיקוד- חברה ערבית (אתגרים)

איך מתחילים? יוצרים איתנו קשר

אמאל מוסא | amalm@publichealth.org.il | 050-6265010
מירית בריגר | miritb@publichealth.org.il | 054-5935400

אומנות הגינון – לחברה הערבית

למי השירות מיועד?

  • קבוצות נוער מגיל 14-18 (כיתות ז׳ עד יב׳)
  • התוכנית מתאימה לכלל בני הנוער ובייחוד לנוער בסיכון ונוער נושר.
  • בחלק מהמפגשים תהיה השתתפות ומעורבות הורים.

מה השירות כולל?

התוכנית כוללת 30 מפגשים שבועיים, כל אחד באורך של 90 דקות, בקבוצות של עד 20 תלמידים, והיא מתמקדת ביעדים הבאים:

  • העשרת עולם הנוער במגוון התנסויות חווייתיות איכותיות עם קבוצת השווים ומקורות סמכות.
  • יצירת חוויה קהילתית, טיפוח מנהיגות צעירה והגברת תחושת השייכות.
  • העצמה של בני נוער הרוכשים כלים לניהול עצמי, ניהול זמן, הידוק הקשר עם האדמה ועם הטבע, מודעות לאיכות הסביבה, רכישת מיומנויות מקצועיות וידע בתחום הגינון, סיפוק מהעשייה ותוצאותיה.
environment

צרו קשר

    תפריט נגישות