environment
environment

נאמני בריאות לבתי הספר היסודיים

לוגו נאמני בריאות

לבתי הספר השפעה משמעותית על הידע, הנורמות, התפיסות וההרגלים של ילדינו. התוכנית השנתית “נאמני בריאות – כל אחד יכול כל אחד מצליח” הינה פרי פיתוחה של האגודה לבריאות הציבור אשר פועלת ומתפתחת בהצלחה רבה בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ משנת 2008.

התוכנית הייחודית שיצרנו עוסקת בבנייה וחיזוק הדימוי העצמי של הילדים, ומטרתה להוביל להגברת המודעות הבריאותית, האישית והסביבתית, ולשיפור היכולת שלהם לקחת אחריות, ליזום ולעודד קיום אורח חיים בריא ומקיים.

התכנית הינה חלק ממאגר התכניות של משרד החינוך (תכנית חינוכית 1039), ובמסגרתה נסייע לבית הספר שלכם לפעול כמסגרת מקדמת בריאות על פי מדדי ההערכה ולזכות להכרה כבית ספר מקדם בריאות.

נאמני בריאות לבתי הספר היסודיים

במסגרת התוכנית הצוות שלנו

מכשיר קבוצת נבחרת של תלמידים​

קבוצה נבחרת של תלמידים מהשכבות הבוגרות של בית הספר בהנחיית מורה מלווה מטעם בית הספר. הקבוצה נפגשת מספר פעמים לאורך השנה עם צוות המומחים של האגודה. באופן חוויתי ומעצים, הקבוצה מקבלת הכשרה מקצועית בנושאי בריאות כגון: דימוי עצמי, הרפיה, צרכנות נבונה, תזונה נבונה, פעילות גופנית, ארגונומיה, היגיינה אישית, שינה וגדילה, השפעת המדיה ועוד. במהלך ההכשרה קבוצת הנאמנים מקבלת ויוצרת כלים שיסייעו להם בתפקידם כסוכני שינוי, בהם ישתמשו להעברת התכנית לשאר התלמידים ולהטמעת אורח חיים בריא ומקיים בקהילה.

מעצים את קבוצת הנאמנים הנבחרת

את קבוצת הנאמנים הנבחרת בדרכים שונות: תרגול הרפייה תוך העברת מסרים של העצמה אישית וחיזוק הדימוי העצמי, למידת עמיתים, שיתופם בהובלת תהליכים בית ספריים וקהילתיים.

יוצר מעורבות קהילתית

שתהווה בסיס לקיום סביבה מאפשרת שינוי. המטרה לשלב נושאי בריאות וקיימות על מנת לאפשר לתלמיד לסגל לעצמו הרגלי חיים בריאים ומקיימים אשר יחזקו את יכולתו ליצור השפעה על סביבתו.

מה אתם מקבלים במסגרת התכנית?

חומרי הדרכה

מצגות ,חומרי רקע מקצועיים ,רעיונות לפעילות, דפי הפעלה לתלמידים

הרצאות מקצועיות

להורים ומורים

סיוע לאורך כל השנה בתכנון וביצוע פעילויות הקשורות לבריאות בתוך בית הספר ומחוצה לו

קירות מדברים, שבוע בריאות ואיכות סביבה, ימי שיא, הפסקה פעילה, ביצוע סקרים ועוד

תמיכה רצופה

קשר רצוף של מתאמת הבריאות עם המורה המלווה את התוכנית ועם ההנהלה הבית ספרית בטלפון ובדואר אלקטרוני בין המפגשים

ליווי מקצועי של בית הספר לאורך השנה בתהליך ההסמכה כ"בית ספר מקדם בריאות"

מה התלמידים שלכם מקבלים?

1

פיתוח מודעות לחשיבות אורח חיים בריא, פעיל ומקיים

2

סיוע בטיפוח הרגלי חיים בריאים ומקיימים

3

הקניית מידע מעודכן ורלוונטי לחיי היומיום בנושאי אורח חיים בריא ומקיים

4

פיתוח מודעות ליכולת האישית להשפיע על אורח החיים של האחר לחיוב

רוצים להצטרף למאות בתי הספר שחוו את השינוי?? צרו איתנו קשר 

לורה מימון  | laura.m@publichealth.org.il | 02-5953567

environment

צרו קשר

    תפריט נגישות