food water
food water

בניית תוכניות דיגום מים

עפ"י דרישות משרד הבריאות, כל מוסד מחויב בתכנית דיגום בה יפורטו נקודות הדיגום ויצויינו נקודות אסטרטגיות לבדיקות המים.

אנחנו באגודה לבריאות הציבור, מבצעים סיור מקיף במוסדכם ע"י גורמים מוסמכים להקמת תכנית דיגום המים יחד עם נציגים מטעמכם. הסיור מתבצע החל מנקודת חיבור הצרכן ועד לנקודת הקצה במוסד, דרך קווים ראשיים (אוגרי מים, חדרי מכונות, בריכות אגירה, מערכות הכלרה וטיוב ועוד).

בתום הסיור נרשמת תכנית מפורטת לביצוע דיגום ובדיקות המים אשר מקבלת את אישור של משרד הבריאות.

על לקוחותינו נמנים בתי חולים ומכוני רפואה, מרפאות, בתי אבות, דיור מוגן.

דברו איתנו

נורית | office@aguda.co.il  | 03-7500449

בניית תוכניות דיגום מים
food water

צרו קשר

    תפריט נגישות