food water
food water

בדיקות מעבדה מיקרובאליות במזון

מידי שנה לוקים אלפי אנשים בארץ בהרעלות מזון ומיעוטם אף מגיע למצב מסכן חיים. 

בדיקות המעבדה נועדות לתת לנו אינדיקציה על הרמה התברואית של המזון ועל הסיכון להימצאות חיידקים מחוללי מחלות במזון.

במעבדה מבצעים מגוון רחב של בדיקות מיקרוביאליות ובהן בדיקות לאיתור שמרים, עובשים, קוליפורמים וחיידקי ספירה כללית. כל אלה מספקים לנו וכמובן ללקוחות מידע מגובש על טריות המזון והתנאים התברואיים שבהם המזון הוכן ואוחסן.

ניטור רציף של האיכות המיקרוביאלית של המזון מאפשרת לאתר מוקדם ככל האפשר חריגה מדרישת החוק ופוטנציאל לסיכון בריאותי.

בנוסף לכך אנו מבצעים בדיקות לאיתור חיידקים מחוללי מחלות שעלולים להימצא במזון ולגרום להרעלות ולתחלואת מעיים ובמקרים קיצוניים אף מחלות מסכנות חיים והפלות.

בדיקות מעבדה מיקרובאליות במזון
בדיקות מעבדה מיקרובאליות במזון

חיידקים כדוגמת סטאפילוקוקוס אוראוס, סלמונלה וליסטריה אינם אמורים להיות במזון והימצאותם במזון עלולה להביא לתחלואה חמורה, ולכן ביצוע הבדיקות הוא חשוב מאד. יש לזכור כי לא ניתן להבחין כי המזון מכיל חיידקים מסוכנים ולכן רק בדיקת מעבדה מאפשרת ללקוחות לקבל מידע מקיף על האיכות והסיכונים הפוטנציאליים שבמזון.

הבדיקות מבוצעות בהתאם לתקנים ישראלים ובינלאומיים.

בין לקוחותנובתי חולים, מסעדות, חברות קייטרינג ולקוחות פרטיים.

צרו איתנו קשר

ד"ר דן בראל | 050-7284061 | dbarel@publichealth.org.il


food water

צרו קשר

    תפריט נגישות