environment
environment

קידום בריאות לאנשים עם מוגבלויות

כחלק ממחויבותנו לקידום בריאות כלל הציבור בצורה שוויונית, האגודה לבריאות הציבור מציעה תוכנית ייחודיות לקידום בריאות אנשים עם מוגבלויות המופעלת במסגרות שיקום וטיפול שונות ברחבי הארץ.

התוכניות שלנו כוללות הדרכות מותאמות, סדנאות מגוונות, ייעוצים אישיים ופעילויות חוויתיות שמטרתן לחזק את הבריאות הפיזית והנפשית, לקדם השתלבות חברתית ולאפשר לכל אחד ואחת לפרוח ולהגשים את עצמו בכל תחומי החיים.

כחלק מהשירות, אנחנו מספקים הדרכה למנהלי המסגרות ומכשירים נבחרת של עובדים כנאמני בריאות של המסגרת. 

environment

צרו קשר

    תפריט נגישות