addiction
addiction

טיפול בתלות והתמכרות למשככי כאבים ותרופות מרשם

תלות בשימוש במשככי כאבים ותרופות מרשם היא מציאות מורכבת הנפוצה בקרב רבים, המתבטאת בצורך להגביר את המינון לאור התרגלות הגוף.

גישות הטיפול בתופעה זו כוללות טיפול רפואי, טיפול פסיכוסוציאלי והתאמת אסטרטגיות להפחתת תלות.

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות