addiction
addiction

טיפול בזנות ומיגור מחלות מין ומחלות זיהומיות

הטיפול בזנות ובמניעת התפשטות מחלות מין ומחלות זיהומיות אחרות דורש גישה רחבה ומקיפה הכוללת לא רק את ההיבט הרפואי אלא גם תמיכה פסיכו-סוציאלית, התמקדות בחינוך לבריאות, גישה נגישה לבדיקות וטיפולים, ופיתוח מדיניות המכירה בצרכים הייחודיים של אוכלוסיות הנמצאות בסיכון.

מטרת הטיפול היא לסייע בהקניית כלים לשמירה על בריאות, זיהוי וטיפול מוקדם במחלות, ותמיכה במעבר לאורח חיים בטוח ובריא יותר, אך לא רק, גם מתן מעטפת וליווי אישי לא.נשים במעגל הזנות הכולל מתן עזרה קונקרטית (ציוד, מזון ועוד), מיצוי זכויות חברתיות ורפואיות, סינגור ותיווך מול גורמי טיפול בקהילה.

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות