addiction
addiction

טיפול בהתמכרות לסמים בגישת מזעור נזקים

גישת מזעור הנזק בהתמכרות לסמים הוא גישה טיפולית המכירה בקשיים בהשגת החלמה מלאה ומתמקדת בהפחתת השפעותיה השליליות של ההתמכרות על האדם והחברה.

גישה זו מאפשרת לאנשים שלא צלחו ניסיונות גמילה להתמיד בתוכנית, לחזור לתפקוד ולשפר את איכות חייהם. גישה זו נותנת תמיכה וליווי מתמשכים. תוכניות הטיפול שלנו כוללות בין היתר טיפול רפואי ופסיכו-סוציאלי ועזרה במיצוי זכויות.

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות