addiction
addiction

טיפול בדרי רחוב

הטיפול בדרי רחוב מטרתו לספק מענה מקיף שיכלול הפנייה למקום מחסה זמני, תמיכה נפשית חיונית והנגשת שירותים רפואיים איכותיים כדי לטפל בצורכיהם הגופניים והנפשיים.

חלק נוסף ומרכזי הוא הסיוע בשיקום האישי והחברתי של דרי הרחוב, שמטרתו לעזור להם להשיג יציבות, לחזור ולהשתלב בחברה, לעמוד על הרגליים מחדש ולהתמודד עם אתגרי החיים בכבוד.

עובדי האגודה לבריאות הציבור, מקפידים לפגוש את דרי הרחוב בסביבתם, להגיש להם ארוחות חמות, כסות ולהציע להם יחס אישי ואנושי.

addiction

צרו קשר

    תפריט נגישות