האגודה לבריאות הציבור היא עמותה (ע"ר-מלכ"ר) עצמאית שנוסדה בשנת 1972 על-ידי משרד הבריאות

לאגודה חזון של קידום איכות החיים ובריאות הגוף והנפש של האוכלוסייה בישראל על פי ערכים של שוויון, איכות ויעילות.
מזה כארבעה עשורים מפתחת האגודה לבריאות הציבור שירותים שונים למימוש חזונה וזאת בשלושה אפיקים עיקריים:

  • שירותי מניעה וטיפול ברמת הקהילה, קידום בריאות הפרט והסביבה
  • הדרכה, פיקוח והכוונה בתחומי ייצור שונים עם דגש על תחום המזון והתזונה
  • שירותי שיקום תעסוקתיים ודיור בקהילה
  • חינוך לילדים ומבוגרים לאורח חיים בריא ולהתפתחות עם חוסן נפשי

 לאגודה לבריאות הציבור זכויות בפיתוח ויוזמות רבות בתחומי הבריאות והרווחה בכל רחבי הארץ בתחומים נחוצים לכלל האוכלוסייה ובמיוחד לאוכלוסיות מיוחדות.
בשנות השבעים של המאה הקודמת האגודה היתה שותפה בהקמת המרכזים להתפתחות הילד ובהקמת השירותים האמבולטוריים בבתי החולים הכלליים ובקהילה.
בשנות השמונים האגודה היתה שותפה ביישום חוקי נכות וסיעוד של המוסד לביטוח לאומי והייתה הגורם המאבחן לקבלת הזכאות במסגרת חוקים אלו.
בשנים אלו האגודה הקימה והכפילה את היקף המרפאות לבריאות הנפש שהתווספו למרפאות הוותיקות של משרד הבריאות.
כמו כן האגודה פיתחה את תחום השיקום בבריאות הנפש ואת מסגרות התעסוקה השיקומית הראשונות. על בסיס שירותים אלו נבנה חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
בשנות ה-90 המשיכה האגודה בפעולותיה הנ"ל ובנוסף הקימה את המרכזים לטיפול ממושך בנפגעי לסמים. עקב פעולותיה אלה יכלו נפגעי הסמים ומשפחותיהם להשתלב בחיים נורמטיביים ופרודוקטיביים במקום לגרום נזק לחברה ולסביבה.
מסוף שנות ה-90 עקב המחסור בתקציב ואחיות בשירות בריאות התלמיד האגודה פיתחה את המודל להספקת שירותי בריאות התלמיד באופן ממוחשב ויעיל.

האגודה ממשיכה לפעול בתחומים המסורתיים הנ"ל ובה בעת לפתח שירותים חדשים בהתאם לצרכי האוכלוסייה בישראל.
כיום לאגודה כ-45 סניפים ברחבי הארץ, כ-1,400 משתקמים בעלי נכויות שונות וכ-800 עובדים מקצועיים ומסורים.

תקנון האגודה ומטרותיה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.