favicon aguda

האם האוויר שיוצא ממייבשי הידיים בשירותי הקניונים נקי?

תוכנית יזהר מציגה

הסגר וההגבלות קשים לכולנו, אבל נסו לעצור לרגע ולחשוב אם לנו הם קשים, מה עוברת אוכלוסיית המכורים דרי הרחוב ונפגעי ונפגעות זנות.

להמשך קריאת הכתבה

בדיקת חיידקים במסיכות כירורגיות

עו"ד יסמין נחום, מ"מ מנכ"ל האגודה לבריאות הציבור בערוץ 20

הייתם קונים מסכה אחת בעלות של כמעט מאה ש"ח?
הבדיקה שביצענו הערב ב"לפני החדשות" על המסכה שמבטיחה לקטול ב- 9.% את נגיף הקורונה

מסכה שמבטיחה לקטול ב-99.9% את נגיף הקורונה

בדיקת מסיכה קוטלת חיידקים במעבדת האגודה

האגודה לבריאות הציבור מגייסת מטפלים לבתי אבות ומייצרת מסכות

האגודה לבריאות הציבור גייסה למעלה מ-100 אחים ומטפלים לבתי אבות בהם התפרץ נגיף הקורונה ומייצרת בימים אלו עשרות אלפי מסכות לבתי חולים, בתי אבות ולמשרד הבטחון. 

להמשך קריאת הכתבה

קצת תמונות מהשטח