environment

׳נאמנים לבריאות בדיגיטל׳ – תוכנית ׳האגודה לבריאות הציבור׳ מלמדת תלמידים על חשיבות הבריאות והדרכים לשמר וליצור אותה

03.10.2021

“נאמנים לבריאות” של האגודה לבריאות הציבור היא תוכנית אינטרנטית המלמדת את התלמידים צעד אחר צעד על חשיבותה של הבריאות והדרכים ליצור ולשמר אותה. התוכנית כוללת הדרכות דיגיטליות לתלמידים במגוון תחומים מעולם הבריאות והדרכות דיגיטליות למורה המלווה המעניקות לה את כל הכלים הדרושים להובלת בית הספר בתחום. בית הספר מקבל מומחים בתחומם שמעבירים את הידע ישירות לתלמידים ומאפשרים למורה, בצורה מובנית, לתרגל את הכיתה, לקיים דיונים מפרים ולהוביל לביצוע משימות, ללא צורך בהכנה מוקדמת.


למאמר המלא

תפריט נגישות