environment

תקנות חדשות לארוחות בבתי הספר הגדילו את צריכת הפירות

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

יתרונות בריאותיים של צריכת פירות וירקות בקרב בני נוער מבוססים היטב. צריכה גבוהה של פירות וירקות קשורה בסיכון נמוך יותר לתמותה מכל הסיבות, למחלות סרטן מסוימות, מחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם) וגורמים רבים למחלות קרדיו-ווסקולריות, המהוות גורמים עיקריים לתמותה במדינות המפותחות (ראה מחקר 'צריכת פירות והסיכון לסוכרת מסוג 2: ממצאים מתוך שלושה מחקרי עוקבה ארוכי טווח').

התוכנית הלאומית האמריקאית של ארוחות הצהריים בבתי הספר (National School Lunch Program  NSLP) מספקת מדי יום ארוחות מסובסדות עבור למעלה מ-30 מיליון ילדים. מחקרים הצביעו על הצורך להגביר את צריכת הפירות, הירקות והדגנים ולצמצם את צריכת המלח, הקלוריות הריקות ממקור שומנים מוצקים וסוכרים מוספים. בתגובה לכך, הממשל הפדרלי עדכן את הדרישות התזונתיות של הארוחות בבתי הספר. השינויים כללו הגדלת כמות הדגנים המלאים, הגבלת הקלוריות על פי גיל וצמצום כמות המלח. שינוי אחרים היו להחשיב פירות וירקות כשתי קטגוריות מזון נפרדות, לדרוש שירקות מגוונים יוגשו במשך השבוע ולהגדיל את מנות הירקות. בנוסף, במקום לדרוש מהתלמידים לבחור שלושה מתוך חמישה מרכיבי הארוחה, התלמידים נדרשו לקחת ירק או פרי כאחד משלושת מרכיבי הארוחה. החוקים החדשים נתקלו בביקורות, כשאחת מהן הייתה שהגדלת המנות לא בהכרח תביא להגברת צריכת פירות וירקות, וכמו כן, עלולה להביא להגדלת כמות המזון הנזרקת. כמו כן, היו שטענו כי שינוי החוקים עלול להביא לירידה בהשתתפות הילדים, במיוחד הגדולים (שאינם אוהבים תכתיבים), בתוכנית הארוחות.

התקנות החדשות הושמו בבתי הספר בשנת הלימודים 2013-2012. כיום, קיימים מחקרים אמפיריים מועטים על צריכת הארוחות החדשות. דרושים מחקרים הערוכים היטב מבחינה מתודולוגית על מנת להעריך את השפעת התקנות החדשות לשינוי הדרישות התזונתיות של הארוחות בבתי ספר על כמות המזון הנזרקת.

מחקר תצפית (observation), שנערך על ידי צוות מרכז ראד למדיניות תזונה ולהשמנת יתר באוניברסיטת קוׂנֶטיקֶט, ושהתפרסם ב-Childhood Obesity, ערך בחינה מקיפה של דפוסי האכילה בארוחות הצהריים בבתי הספר ומדד את השינויים שחלו עם יישום התקנות החדשות.

במסגרת המחקר נבחנו בחירות המזון וצריכת המזון של תלמידים ב-12 חטיבות ביניים, המשתתפים בתוכנית NSLP במחוז עירוני של בעלי הכנסה נמוכה. החוקרים עקבו אחר התלמידים במשך שלוש שנים, החל מאביב 2012 (לפני הכנסת התקנות החדשות) עד לאביב 2014 (לאחר הכנסת התקנות). מדגם התלמידים כלל את כל התלמידים שבחרו בארוחות המומלצות: 502 תלמידים בשנת 2012; 465 בשנת 2013; 373 בשנת 2014.

כל שנה שבוע לפני איסוף הנתונים הורי הילדים חתמו במכתב על הסכמתם כי בניהם ישתתפו במחקר. המכתב הסביר בזו הלשון: "בזמן הארוחה אנחנו נצלם את המגש של ילדכם. התמונה לא תכלול את ילדכם, רק את המזון והשתייה".

בסך הכל היו 36 ימי איסוף נתונים (פעם בשנה במשך שלוש שנים ב-12 בתי ספר). על מנת להתגבר על השפעות עונתיות, איסוף הנתונים נערך כל שנה באפריל, מאי או יוני. לפני התחלת הארוחה, שלוש מנות מכל המזונות והמשקאות נשקלו וחושב ממוצע על מנת לשמש כהערכה לגודל מנה מוגשת. בזמן חלוקת האוכל, המגשים של התלמידים מוספרו, נרשם מגדר התלמיד והמגש צולם. עם סיום הארוחה, צוות המחקר אסף את המגשים, שקל את שאריות המזון ורשם כל שארית של מרכיב הארוחה. על מנת לזהות מזונות מהם לא היו שאריות, הצוות השווה את שאריות מרכיבי המזון על המגש לצילומי המגשים לפני תחילת הארוחה. מרכיבי הארוחה סווגו ל-: (1) מנה ראשונה, שכללה הן דגנים והן בשר או תחליף בשר; (2) פרי, שכלל פרי שלם או חתוך, אך לא מיצי פרי; (3) ירק, שכלל כל הירקות, כולל תפוחי אדמה ותירס2; (4) חלב רגיל, 1% ו-2%; משקאות חלב בטעמים לא הוגשו בבתי הספר בתקופת המחקר.

 ממצאים

השינויים שחלו לאחר יישום התקנות החדשות:

בחירה

  1. שיעור התלמידים שבחרו פרי גדל באופן מובהק מכ-54% בשנת 2012 לכ-71% בשנת 2013 ולכ-66% בשנת 2014.
  2. שיעור התלמידים שבחרו ירק ירד באופן מובהק מכ-68% בשנת 2012 לכ-62% בשנת 2013 ולכ-52% בשנת 2014.
  3. כמעט כל התלמידים בחרו במנה עיקרית כאחת משלוש הבחירות בארוחה. שיעור התלמידים שצרכו מנה עיקרית גדל מכ-91% בשנת 2012 לכ-98% בשנת 2014.
  4. כמחצית מהתלמידים בחרו בחלב כאחת משלוש הבחירות; שיעור התלמידים שבחרו בחלב לא השתנה במשך שלוש שנות המעקב.

צריכה

  1. אחוז ממנת הפרי שנצרכה לא השתנה.
  2. אחוז ממנת הירק שנצרכה גדל מכ-46% בשנת 2012 לכ-64% בשנת 2014.
  3. אחוז מהמנה העיקרית שנצרכה גדל מכ-71% בשנת 2012 לכ-84% בשנת 2014.
  4. התלמידים צרכו מחצית מכמות החלב שהוגשה במשך שלוש שנות המעקב.

מגוון והעדפות

1.      הגדלת מספר אפשרויות הפרי בסוג אחד נוסף קשורה בעליה ב-9.3% בבחירת מנות הפרי על ידי התלמידים.

2.       מספר אפשרויות הבחירה של מרכיב הארוחה השפיע על אחוז צריכת המנה. התלמידים הראו העדפות כלפי סוגי גידולים (produce) מסוימים. אחוז ממנת הפירות והירקות המועדפים שנאכל מובא בטבלה.

סוג הפרי

שיעור נאכל

סוג הירק

שיעור נאכל

ספל פירות חתוכים

88%

תפוחי אדמה*

72%

בננה

78%

תירס

65%

תפוז

70%

שעועית

46%

אגס

56%

סלט

42%

תפוח

48%

ברוקולי

38%

 *לא מטוגנים

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר מצביעים על כך שיישום תקנות ממשל אובמה (התוכנית שיזמה מישל אובמה להגברת צריכת פירות וירקות בארוחות בבתי הספר בארה"ב) הביא להספקת ארוחות מזינות יותר ולכן אוכל בריא יותר, וכמו כן לסך הכל כמות קטנה יותר של מזון נזרק, כולל המנה העיקרית. הדרישה החדשה מהתלמידים לבחור פרי או ירק כאחד משלושת מרכיבי הארוחה מהווה אסטרטגיה יעילה לשיפור האיכות התזונתית של הארוחות בבית הספר.

משרד החקלאות האמריקאי מסר כי עלות התוכנית כ-1.2 מיליארד דולר לשנה, אולם המשרד יזרים כספים לבתי הספר שמתקשים לעמוד בעלות זו.

 


קלוריות ריקות – המונח מתייחס באופן מהותי למזונות חסרי ערך תזונתי המספקים אנרגיה עם מעט רכיבי תזונה או חסרי רכיבי תזונה כלל.

תפוחי אדמה ותירס – בישראל משייכים שני מזונות אלה לקבוצת הפחמימות ולא הירקות.

תפריט נגישות