קשר בין צריכת קפה לבין תמותה מכל הסיבות ותמותה ממחלות ספציפיות בשלושה מחקרי עוקבה

קשר בין צריכת קפה לבין תמותה מכל הסיבות ותמותה ממחלות ספציפיות בשלושה מחקרי עוקבה

במספר מחקרים קודמים נמצא קשר הפוך בין צריכת קפה לבין הסיכון למספר מחלות כרוניות, כמו סוכרת מסוג 2, מספר סוגי סרטן, מחלות נוירולוגיות ומחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם). הקשר בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה נחקר אף הוא. במספר מחקרים אחרונים נמצא קשר הפוך בין צריכה מתונה של קפה לבין הסיכון לתמותה וקשר הפוך או חוסר קשר בין צריכה גבוהה של קפה לבין הסיכון לתמותה. אולם, במספר מחקרים אחרים ובמחקר עוקבה שהתפרסם לאחרונה נמצא קשר בין צריכה גבוהה של קפה לבין סיכון גבוה יותר לתמותה. במחקר עוקבה זה שהתפרסם לאחרונה, נמצא סיכון גבוה יותר לתמותה מכל הסיבות ב-56% וביותר מפי שניים (בהשוואה למשתתפים שלא שתו קפה כלל), בגברים ובנשים, בהתאמה, בגיל הנמוך מ-55 שנה, בצריכה ממוצעת של למעלה מ-4 ספלי קפה ליום.

שתי מטא-אנליזות של מספר גדול של מחקרים בודדים הסיקו כי צריכת קפה אינה קשורה בתמותה, אולם נמצאה שונות גבוהה בין המחקרים שנכללו במטא-אנליזה.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכםסקירה של שלושה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים גדולים, שהתפרסמה ב-Circulation, בטאון אגודת הלב האמריקאית (American Heart Association – AHA), ניסתה לענות על 4 שאלות שנותרו עדיין לא פתורות: (1) האם קיים קשר לא-ליניארי בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה, כלומר האם צריכה מתונה של קפה קשורה בסיכון קטן יותר לתמותה, וצריכה גבוהה אינה קשורה בתמותה או קשורה בסיכון מוגבר לתמותה; (2) אם אכן קיים קשר לא-ליניארי, האם זוהי השפעה ביולוגית אמיתית של הקפה או אַרְטיפַקְט הנובע מגורם מבלבל, העישון; (3) מהם הקשרים בין צריכת קפה לבין תמותה ממחלות ספציפיות; (4) האם לקפה עם קפאין ולקפה נטול קפאין קשרים דומים עם תמותה.

הסקירה כללה:

(1) מחקר האחיות ראשון (Nurses' Health Study I);

(2) מחקר האחיות שני (Nurses' Health Study II);

(3) מחקר מומחים (גברים) במקצועות הבריאות (Health Professionals Follow-up Study).

המעקב אחר המשתתפים נערך במשך תקופה של עד 30 שנה. לא נכללו משתתפים שדווחו בתחילת כל אחד משלושת מחקרי העוקבה על מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן.

הערכה תזונתית נערכה באמצעות שאלון תדירות צריכת מזונות בן 131 פריטי מזון. המשתתפים נשאלו באיזו תדירות בממוצע (מאף פעם או פעם בחודש עד יותר מ-6 פעמים ביום) הם צרכו בשנה קודמת מנה סטנדרטית של מזון ספציפי. פריטי השאלון כללו שאלות על קפה עם קפאין וקפה נטול קפאין. סך הכל צריכת קפה חושבה כסכום הצריכה של שני סוגי הקפה. צריכת קפה סווגה ל-5 קטגוריות: 0, ספל אחד או פחות ליום, 1.1 עד 3 ספלים ליום, 3.1 עד 5 ספלים ליום ולמעלה מ-5 ספלים ליום.

 בשאלונים דו-שנתיים נאספו נתונים על גיל, משקל, עישון, פעילות גופנית, שימוש בתרופות, היסטוריה משפחתית של סוכרת, ודיווח עצמי על אבחון מחלות, כולל יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה), יתר כולסטרול בדם,  מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן. הנשים נשאלו גם על הפסקת ווסת ושימוש הורמונלי חליפי.

חושב אינדקס אכילה בריאה (Healthy Eating Index) כמדד לאיכות התזונה.

נתוני מוות נתקבלו מרשומה לאומית והושלמו על ידי דיווח בני משפחה, שתי שיטות שהבטיחו מידע על יותר מ-98% ממקרי המוות בכל עוקבה. סיבת המוות נקבעה על ידי רופא עיוור לצריכת קפה.

ממצאים

שניים עשר אחוז ממשתתפות מחקר האחיות הראשון. שלושים אחוז ממחקר האחיות השני ו-17% ממחקר מומחים במקצועות הבריאות, בהתאמה, לא שתו כלל קפה. שמונה אחוז ממשתתפות מחקר האחיות הראשון ,שלושה אחוז ממחקר האחיות השני ו-5% ממחקר מומחים במקצועות הבריאות, בהתאמה, צרכו למעלה מ-5 ספלי קפה ליום. נמצא מתאם חזק בין צריכה תדירה של קפה לבין עישון. שיעור המשתתפים שלא עישנו אף פעם בקרב אלה שלא צרכו קפה כלל במחקר האחיות I, במחקר האחיות II ובמחקר מומחים במקצועות הבריאות היה 63%, 80% ו-71%, בהתאמה. שיעור המשתתפים שלא עישנו אף פעם בקרב אלה שצרכו למעלה מ-5 ספלי קפה ליום במחקר האחיות I, במחקר האחיות II ובמחקר מומחים במקצועות הבריאות היה 24%, 35% ו-25%, בהתאמה. לאלו שצרכו קפה לעתים קרובות יותר היה סיכוי גדול יותר לצרוך אלכוהול, והם צרכו פחות משקאות ממותקים בסוכר ופירות, אבל צרכו יותר בשר אדום.

במחקר האחיות I, במשך 28 שנות מעקב דווח על כ-17,500 מקרי מוות; במחקר האחיות II, במשך 21 שנות מעקב דווח על כ-2000 מקרי מוות; במחקר מומחים במקצועות הבריאות, במשך 26 שנות מעקב דווח על כ-12,400 מקרי מוות.

הקשרים שנמצאו בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות

 לאחר תקנון לגיל, בשלושת העוקבות הצריכה הגבוהה ביותר של כלל קפה וקפה עם קפאין, בהשוואה לאי צריכה כלל, הייתה קשורה בסיכון גבוה יותר לתמותה מכל הסיבות; הקשר בין צריכת כלל קפה, קפה עם קפאין וקפה נטול קפאין לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות נחלש לאחר תקנון נוסף לעישון.

כלל קפה

לאחר תקנון לכל הגורמים המבלבלים:

  1. במחקר האחיות Iהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-10% בצריכה של 3-1.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי צריכה כלל.
  2. במחקר האחיות IIהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-16% בצריכה של 3-1.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי צריכה כלל.
  3. במחקר מומחים במקצועות הבריאותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך באופן בלתי מובהק ב-5% בצריכה של 3-1.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי צריכה כלל.
  4.  במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-9% בצריכה של 3-1.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי צריכה כלל.

קפה עם קפאין

  1. במחקר האחיות I ובמחקר מומחים במקצועות הבריאותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-8% ו-6%, בהתאמה, בצריכה של 3-1.1 ספלי קפה עם קפאין ליום בהשוואה לאי צריכה כלל; במחקר האחיות II, הסיכון היה נמוך באופן בלתי מובהק ב-9%.
  2. במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-9% בצריכה של 3-1.1 ספלי קפה עם קפאין ליום בהשוואה לאי צריכה כלל.

קפה נטול קפאין

בכל אחת מהעוקבות לחוד ובמודל משולב של שלושת העוקבות, בצריכה של קפה נטול קפאין נתקבלו תוצאות דומות לאלו שהתקבלו לגבי קפה עם קפאין.

בפילוח האוכלוסייה לפי גיל, הקשר ההפוך בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה היה חזק יותר בקרב משתתפים בגיל הנמוך מ-70 שנה מאשר בגילאים המבוגרים יותר, וכמו כן היה חזק יותר בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם. לא נמצאו הבדלים בסיכון לתמותה בפילוח האוכלוסייה על פי אינדקס תזונה בריאה, BMI, פעילות גופנית, מגדר ועוקבה.

כיון שידוע כי עישון מהווה גורם מבלבל חזק בוצעו גם כל הניתוחים למציאת הקשר בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם.

הקשרים שנמצאו בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם

כלל קפה

לאחר תקנון לכל הגורמים המבלבלים:

1.   במחקר האחיות Iהסיכון לתמותה מכל הסיבות ירד באופן ליניארי עם העלייה בצריכת כלל קפה, כשבצריכה של למעלה מ-5 ספלים ליום, הסיכון היה נמוך ב-18% בהשוואה לאי-צריכה כלל.

2.  במחקר האחיות II לא נמצא קשר בין צריכת כלל קפה לבין הסיכון לתמותה.

3.   במחקר מומחים במקצועות הבריאותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-16% בצריכה של 5-3.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

4.    במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-15% בצריכה של 5-3.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

קפה עם קפאין

1.       במחקר האחיות Iהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-16% בצריכה של 5-3.1 ספלי קפה עם קפאין ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

2.       לבמחקר האחיות II ובמחקר מומחים במקצועות הבריאות, לא נמצא קשר בין צריכת קפה עם קפאין לבין הסיכון לתמותה.

3.  במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-11% בצריכה של 5-3.1 ספלי קפה עם קפאין ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

קפה נטול קפאין

1.   במחקר האחיות IIהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-8% בצריכה של ספל אחד ופחות של קפה נטול קפאין ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

2.  במחקר מומחים במקצועות הבריאותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-30% בצריכה של למעלה מ-3 ספלי קפה נטול קפאין ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

3.  במחקר האחיות I ובמחקר מומחים במקצועות הבריאות, לא נמצא קשר בין צריכת קפה נטול קפאין לבין הסיכון לתמותה.

4.  במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-7% בצריכת 3-1.1 ספלי קפה נטול קפאין ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

הקשרים שנמצאו בין צריכת קפה לבין הסיכון לתמותה ממחלות ספציפיות בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם

לאחר תקנון לכל הגורמים המבלבלים:

 1. במודל משולב של שלושת העוקבותהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות וממחלות לב היה נמוך      ב-19% בצריכה של 5-3.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

2.   במודל משולב של שלושת העוקבות, לא נמצא קשר בין צריכת כלל קפה לבין הסיכון לשבץ מוחי, כלל הממאירויות וסוגי סרטן שונים, פרט לסרטן השחלות, בו הסיכון היה נמוך ב-49%  בצריכה של 5-3.1 ספלי כלל קפה ליום בהשוואה לאי-צריכה כלל.

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר הנוכחי הצביעו על קשר לא-ליניארי בין צריכת קפה לבין תמותה באוכלוסיית המחקר. אולם, כאשר המחקר הוגבל למשתתפים שלא עישנו אף פעם, צריכת קפה נמצאה כקשורה בסיכון נמוך יותר לתמותה. הממצאים היו דומים בצריכת קפה עם קפאין וקפה נטול קפאין הן באוכלוסייה כללית והן בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם, דבר המורה על כך שמרכיבים אחרים בקפה מאשר קפאין אחראים כנראה להשפעת הקפה על תמותה.

המחקר הנוכחי מספק עדות חזקה לכך שצריכה גבוהה של קפה לאורך זמן אינה קשורה בסיכון לתמותה מכל הסיבות ולתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות, והקשר הלא-ליניארי בין צריכת קפה לבין תמותה מכל הסיבות נובע כנראה מהגורם המבלבל של עישון.

ממצאי מחקר זה, כמו גם של מחקרים קודמים, מצביעים על כך שצריכת קפה יכולה להיות משולבת באורח חיים בריא.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכםכתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכם
צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכם