קשר בין אורח חיים בריא לבין שנות חיים ללא מחלות כרוניות עיקריות

קשר בין אורח חיים בריא לבין שנות חיים ללא מחלות כרוניות עיקריות

במשך 80 השנים שעברו מחקרים תצפיתיים חקרו את הקשר בין גורמי הסיכון של אורח-החיים לבין הסיכון לתמותה ולמחלות כרוניות. הממצאים מצביעים על כך שהֱיות פעיל, בעל משקל תקין, הימנעות מעישון וצריכה מתונה של אלכוהול מעניקים את הסיכון הנמוך ביותר לתמותה ולמחלות לא מדבקות (non-communicable diseases NCDs) כרוניות, במיוחד מחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי-הדם), ראה מאמר 'אורח חיים בריא במניעה ראשונית של מחלות קרדיו-ווסקולריות בקרב נשים צעירות'. אי-וודאות קיימת לגבי הקשר בין אורח חיים בריא לבין תוחלת חיים (life expectancy), במיוחד תוחלת חיים חופשית ממחלות. המחקרים המעטים הקיימים על תוחלת חיים חופשית ממחלות דיווחו על ממצאים מעורבים. נוסף על כך, לא ברור באיזו מידה שילובים ספציפיים של גורמים של אורח חיים בריא קשורים במספר שנים ללא מחלות (disease-free years) כרוניות עיקריות.

מחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי, שהתפרסם ב-JAMA Network, כימת באיזו מידה שילוב של גורמי אורח חיים קשורים במספר שנים ללא מחלות כרוניות עיקריות, וזאת על פי הגיל בו נרשמה התפרצות המחלה הכרונית הראשונה. המחקר כלל 12 עוקבות מהתאגיד של Individual Participant-Data Analysis in working populations (IPD-Work) Consortium במדינות אירופה (הממלכה המאוחדת, צרפת, דנמרק, פינלנד ושבדיה). משתתפים נכללו במחקר אם הם לא היו חולים בתחילת המחקר ב-6 מחלות כרוניות ]סרטן, מחלת לב כלילית, שבץ מוחי, סוכרת, אסתמה או מחלת ריאות חסימתית כרונית
(Chronic obstructive pulmonary disease – COPD), והיה – מידע לגביהם על מגדר, גיל, מצב סוציו-אקונומי, גורמי אורח חיים (משקל, גובה, עישון, פעילות גופנית וצריכת אלכוהול) וגם היה קיים מעקב אחר מחלות כרוניות. 

במחקר נכללו 139,380 משתתפים בגילאי 75-40 שנים. הוצאו מניתוח המחקר נתוניהם של 13,545 משתתפים (9.7%) בגלל נתונים חסרים כמו גיל, מגדר, BMI. בנוסף, הוצאו מניתוח המחקר נתוני 9,779 אנשים (7%) שהיו חולים בתחילת המחקר באחת מששת המחלות הכרוניות שנחקרו. לניתוח המחקר נותרו נתוניהם של כ-116,040 משתתפים.

שיטת הניקוד עבור כל גורם אורח חיים התבססה על קריטריונים שנקבעו מראש:

* BMI פחות מ-25 ק"ג/מ2 (אופטימלי); 29-25 ק"ג/מ2 (בינוני); שווה ל-30 או גבוה ממנו [ירוד (poor)].

* עישון לא עישנו אף פעם (אופטימלי);  עישנו בעבר (בינוני); מעשנים בהווה [ירוד (poor)].

* פעילות גופנית של שעות הפנאי על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי: 2.5 שעות/שבוע של פעילות גופנית מתונה או 1.5 שעות/לשבוע של פעילות נמרצת (vigorous), אופטימלי; רמות פעילות בין רמות אופטימליות לבין ירודות, בינוני; ללא פעילות גופנית או מעט מאד פעילות גופנית מתונה/נמרצת [ירוד (poor)].

* צריכת אלכוהול – 14-1 משקאות/שבוע לאישה ו-21-1 משקאות/שבוע לגבר (אופטימלי); ללא שתיית אלכוהול (בינוני); מעבר ל-15 משקאות/שבוע לאישה ומעבר ל-21 משקאות לגבר [ירוד (poor)]; 1 משקה הוא שווה ערך ל-10 גרם אתנול[1]

ניקוד אורח-החיים הבריא הכללי חושב על ידי צבירת התשובות עבור 4 גורמי אורח-החיים האינדיבידואליים: אופטימלי (2 נקודות); בינוני (1 נקודה); ירוד (0 נקודות); ניקוד אורח-החיים הבריא נע בין 0 נקודות (הירוד ביותר) לבין 8 נקודות (הגבוה ביותר). 

פרופיל 16 אורחות-החיים שנחקרו התבסס על השילובים הבאים: אופטימלי מול בינוני או ירוד. לכל פרופיל הוקצתה אות: A ללא גורמים אופטימליים של אורח-החיים (פרופיל אחד); E-B גורם אופטימלי אחד של אורח-החיים (4 פרופילים); K-F שילובים שונים של 2 גורמים אופטימליים של אורח-החיים (6 פרופילים); O-L שילובים שונים של 3 גורמים אופטימליים של אורח החיים (4 פרופילים); P 4 גורמים אופטימליים של אורח החיים (פרופיל אחד).

שנים ללא מחלות הוגדרו כזמן בין הגילאים 75-40 שנים, בו הפרט היה חופשי מאבחנה של מחלה כלשהי מ-6 המחלות שנחקרו. נתוני גברים ונשים נותחו לחוד.

ממצאים

הגיל הממוצע של משתתפי המחקר היה 43.2 שנים. כ-70,910 ממשתתפי המחקר (כ-61%) היו נשים. אנשים בעלי ניקוד אורח חיים מיטיב יותר היו צעירים יותר ונטו להיות בעלי מצב סוציו-אקונומי גבוה יותר. משך המעקב הממוצע אחר המשתתפים היה 12.5 שנים (טווח בין המחקרים 18.6-4.9 שנים). לכ-8,000 גברים מתוך כ-45,000 (כ-18%) היה לפחות מקרה אחד חדש של מחלה במשך כ-545,110 שנות אדם[2] בסיכון (14.7/1000). לכ-9,370 נשים מתוך כ-70,910 היה לפחות מקרה אחד חדש של מחלה במשך כ-17,830 שנות אדם בסיכון.

קשרים בין ניקוד גורמי אורח חיים בריא לבין מספר שנות חיים ללא מחלות כרוניות

  1. גברים בעלי ניקוד אורח חיים בריא של '0' היו חופשיים ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד לגיל 61.7 שנה בממוצע (במשך 21.7 שנה); נשים בעלות ניקוד אורח חיים בריא של '0' היו חופשיות ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד לגיל 61.6 שנה בממוצע (במשך 21.6 שנה).
  2. גברים בעלי נקודה 1 באורח חיים בריא היו חופשיים ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד גיל 64.3 שנה בממוצע (במשך 24.3 שנה); נשים בעלות נקודה 1 באורח חיים בריא היו חופשיות ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד לגיל 62.6 שנה בממוצע (במשך 22.6 שנה).
  3. גברים בעלי 2 נקודות באורח חיים בריא היו חופשיים ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד גיל 65.2 שנה בממוצע (במשך 25.2 שנה); נשים בעלות 2 נקודות באורח חיים בריא היו חופשיות ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד לגיל 65.4 שנה בממוצע (במשך 25.4 שנה).
  4. מספר שנים חופשיות ממחלה עלה בכ-1 שנה עם כל עלייה בנקודה אחת בניקוד אורח חיים בריא, כך שבניקוד של 8 (הניקוד הגבוה ביותר) גברים היו חופשיים ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד גיל 70.9 שנה בממוצע (במשך 30.9 שנה), ונשים היו חופשיות ממחלות כרוניות מגיל 40 שנה עד לגיל 70.7 שנה בממוצע (במשך 30.7 שנה).
  5. בגברים  הניקוד הטוב ביותר היה קשור ב-9.9 שנים נוספות ללא מחלות כרוניות בהשוואה לניקוד הגרוע ביותר.
  6. בנשים הניקוד הטוב ביותר היה קשור ב-9.4 שנים נוספות ללא מחלות כרוניות בהשוואה לניקוד הגרוע ביותר.  
  7. בניתוח קשר מנה-תגובה (dose-response), נמצא כי כל עלייה בנקודה 1 בניקוד אורח חיים בריא הייתה קשורה בהגדלת מספר השנים ללא מחלות ב-0.96 שנים בגברים, וב-0.89 שנים בנשים.
  8. הקשר בין ניקוד אורח חיים בריא לבין שנים חופשיות ממחלות כרוניות נצפה בכל שכבות המצב הסוציו-אקונומי.

קשרים בין ניקוד גורמי אורח חיים בריא לבין מספר שנות חיים ללא מחלות כרוניות על פי 16 הפרופילים של אורח-החיים

  1. משתתפים שהשתייכו ל-4 הפרופילים הטובים ביותר של אורח חיים בריא, שכללו BMI נמוך מ-25 ק"ג/מ ו-2 גורמי אורח חיים בריא לפחות של 'עישון אף פעם', 'פעילות גופנית' ו'אי-צריכה/צריכה מתונה של אלכוהול', הגיעו לגיל 70.3 שנה עד גיל 71.4 שנה ללא מחלות כרוניות, וזאת בהתאם למגדר ולפרופיל, כשהגיל הגבוה ביותר שהגיעו אליו היה בפרופיל שכלל את המצב הטוב ביותר של כל 4 גורמי אורח החיים בריא.  
  2. משתתפים שהשתייכו לפרופיל הגרוע ביותר של אורח חיים בריא (4 גורמי אורח חיים במצב הגרוע ביותר), הגיעו לגיל 66.6 שנה עד גיל 69.3 שנה ללא מחלות כרוניות, בהתאם למגדר. 

מסקנות החוקרים

הממצאים העיקריים של המחקר הם שניקוד כללי גבוה באורח חיים בריא ופרופילים שונים של אורח החיים המאופיינים ב-4 גורמי אורח חיים אופטימליים קשורים ברווח משמעותי במספר השנים ללא מחלות כרוניות בין הגילאים 75-40 שנה בשני המגדרים. הממצאים מצביעים על קשר תגובה-מנה עקבי בין מספר גדול יותר של גורמי אורח חיים בריא לבין שנים חופשיות ממחלות הן בגברים והן בנשים על פני כל השכבות הסוציו-אקונומיות, ופרופילים שונים של אורח חיים בריא, במיוחד פרופילים הכוללים BMI נמוך מ-25 ק"ג/מ2, קשורים במשך חיים ארוך יותר. 

[1] אתנול האלכוהול הנמצא במשקאות.

[2] שנות אדם – זהו סכום של סך כל הזמן הנתרם על ידי כל משתתפי המחקר. משתתף נחשב לתורם זמן-אדם (במחקר הזה שנים) כל אימת שאינו חולה ולכן מצוי בסיכון לפתח את המחלה אשר את הופעתה מעוניינים לחקור. שנות-אדם מחושבות על ידי הכפלת מספר המשתתפים במחקר במספר השנים שכל אחד מהם תרם.

כתיבת תגובה