environment

צריכת סוכר מוסף ותמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות בקרב מבוגרים בארה"ב

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
11.12.2018

ניסויים קליניים אקראיים ומחקרים אפידמיולוגיים מצאו כי אנשים הצורכים כמויות גדולות יותר של סוכר מוסף (added sugar), במיוחד משקאות ממותקים בסוכר, נוטים להעלות יותר במשקל ולהיות בסיכון גבוה יותר להשמנה, לסוכרת מסוג 2, ליתר שומנים בדם (dyslipidemia), ליתר-לחץ דם (לחץ דם גבוה) ולמחלות קרדיו-ווסקולריות1.

סוכר מוסף בדיאטה אמריקאית כולל את כל הסוכרים המוספים בזמן הכנת מזון ועיבודו, כגון משקאות ממותקים בסוכר, קינוחים המבוססים על דגניים, משקאות מפירות, קינוחי מוצרי חלב, ממתקים, דגני בוקר, לחמי שמרים, אולם אינו כולל סוכר המצוי באופן טבעי בפירות ובמיצי פירות (ראה כתבה 'כמה קילו סוכר בשנה תצרכו מפחית אחת ביום?').

מחקר עוקבה פרוספקטיבי, שנערך במסגרת  הסקר הלאומי האמריקאי של בריאות ותזונה (National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES) בשנים 1994-1988, 2004-1999 ו-2010-2005, והתפרסם ב-JAMA Internal Medicine, בדק את הקשר בין צריכת סוכר מוסף לבין תמותה קרדיו-ווסקולרית בקרב מדגם מייצג של כ-11,700 מבוגרים גילאי 20 ומעלה בארה"ב. הערכת צריכת סוכר מוסף נערכה באמצעות שאלון שחזור צריכת מזון של 24 שעות.

ממצאים

שיעור הקלוריות מסוכר מוסף עלה מ-15.7% בשנים 1994-1988 ל-16.8% בשנים 2004-1999 וירד ל-14.9% בשנים 2010-2005.בשנים 2010-2005 מרבית המבוגרים (71.4%) צרכו 10% או יותר מהקלוריות ממקור סוכר מוסף וכ-10% מהמבוגרים צרכו 25% או יותר מהקלוריות ממקור סוכר מוסף.

במשך מעקב של 14.6 שנים (חציון השנים) אירעו 831 מקרים חדשים של מחלות לב וכלי הדם.

1.       הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי הדם היה גבוה כמעט פי 2.5 בחמישון העליון של צריכת סוכר מוסף (21.3% ומעלה מהקלוריות ממקור סוכר מוסף,כששיעור הצריכה האופייני היה 25.2%) בהשוואה לחמישון התחתון (0 עד פחות מ-9.6% מהקלוריות ממקור סוכר מוסף, כששיעור הצריכה האופייני היה 7.4%).הממצא תוקנן למשתני גיל, מגדר ומוצא אתני.

2.       כאשר תקננו בנוסף לשלושת המשתנים לעיל, גם להשכלה, מצב עישון, צריכת אלכוהול, רמת פעילות גופנית, שימוש בתרופות נגד יתר-לחץ דם (לחץ דם גבוה), היסטוריה משפחתית של מחלות לב וכלי הדם, 'אינדקס אכילה בריאה' (ראה מחקר 'קיים קשר הפוך בין איכות התזונה לבין גורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים במבוגרים'),מסת הגוף, לחץ דם סיסטולי, סך רמת הכולסטרול בדם וסך צריכת האנרגיה (קלוריות) ליום, הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי הדם היה גבוה פי שניים בחמישון העליון של צריכת סוכר מוסף (21.3% ומעלה מהקלוריות ממקור סוכר מוסף,כששיעור הצריכה האופייני היה 25.2%) בהשוואה לחמישון התחתון (0 עד פחות מ-9.6% מהקלוריות ממקור סוכר מוסף, כששיעור הצריכה האופייני היה 7.4%). הנתון מתוקנן לגיל, מגדר ומוצא אתני.

3.    הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי הדם, בקרב המבוגרים שצרכו 25% ומעלה מהקלוריות ממקור סוכר מוסף,היה גבוה פי 2.75 בהשוואה לאלה שצרכו 10% עד 24.9% מהקלוריות ממקור סוכר מוסף, לאחר תקנון לכל המשתנים המפורטים בסעיף 2.

4.    הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי הדם גדל באופן מעריכי (exponential) עם העלייה בשיעור הצריכה השגרתית של סוכר מוסף מהקלוריות.

5.    בהשוואה למבוגרים שצרכו סוכר מוסף בשיעור הנמוך מ-10% מהקלוריות, אלו שצרכו מעל ל-10% או מעל ל-25%, היו צעירים יותר, נטו פחות לעשן, היו בעלי פעילות גופנית נמוכה יותר, בעלי רמות כולסטרול נמוכות יותר, לחץ דם סיסטולי נמוך יותר, ניקוד נמוך יותר של'אינדקס אכילה בריאה' שימוש קטן יותר בתרופות נגד יתר-לחץ דם והיו בעלי צריכה גבוהה יותר של משקאות ממותקים בסוכר ובעלי שכיחות גבוהה יותר של היסטוריה משפחתית של מחלות לב וכלי הדם.

6.    למבוגרים שצרכו סוכר מוסף בשיעור של 25% ומעלה מהקלוריות, הייתה צריכה גבוהה יותר של  קלוריות מקבוצת סוכר/ממתקים/משקאות וצריכה נמוכה יותר של מזונות מקבוצות מזון אחרות, מלבד מוצרי חלב.

7.    נמצא קשר מובהק בין צריכת משקאות ממותקים בסוכר לבין תמותה ממחלות לב וכלי הדם, כשהסיכון היה גבוה ב-29% בקרב אלו שצרכו שבע מנות/משקאות2 ומעלה לשבוע בהשוואה לאלו שצרכו משקה אחד או פחות לשבוע.

מסקנות החוקרים

ארגון הבריאות העולמי ממליץ לצרוך סוכר מוסף בשיעור של פחות מ-10% מהקלוריות. מרבית המשתתפים צרכו יותר סוכר מוסף מהמומלץ בדיאטה בריאה. כיון ששיעור צריכה גבוה יותר של סוכר מוסף נמצא כקשור בסיכון גדול יותר לתמותה ממחלות לב וכלי הדם, ממצאי המחקר תומכים בהמלצה להגביל צריכת סוכר מוסף.

 


1מחלות קרדיו-ווסקולריות מחלות לב וכלי הדם.

2מנה או משקה שווה ל-360 מיליליטר.

תפריט נגישות