environment

צריכת משקאות קלים והסיכון לשברים בירך בקרב נשים לאחר הפסקת הווסת במחקר 'בריאות האחיות'

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
12.12.2018

בארה"ב צריכת משקאות קלים גבוהה. כמו כן, כ-9% מהנשים גילאי 50 ומעלה חולות באוסטאופורוזיס. מרבית המחקר על הקשר בין צריכת משקאות קלים לבין בריאות העצם נערכה במודלים של בעלי חיים ובילדים. ירידה מובהקת בצפיפות המינרלית של העצם (bone mineral density) והפרשה מוגברת של סידן בשתן (hypercalciuria) נצפו בבעלי חיים שהושקו בקולה וְ/או במשקאות ממותקים בסוכר. בבני נוער צריכה גדולה יותר של משקאות קלים הייתה קשורה בצפיפות מינרלית נמוכה יותר  של העצם, במיוחד בקרב בנות. המספר המוגבל של מחקרים אפידמיולוגיים ארוכי-טווח בקרב מבוגרים לא אִפשר להגיע למסקנות כלשהן לגבי הקשר בין צריכת משקאות קלים לבין בריאות העצם. מספר מנגנונים הוצעו כמסבירים את הקשר הפוטנציאלי בין צריכת משקאות קלים לבין בריאות העצם. ראשית דיאטות עשירות בזרחן ודלות בסידן עלולות להוריד את רמות הסידן בדם, לזרז הפרשת הורמון יותרת התריס (parathyroid hormone), המביא לספיגת העצם1 (bone resorption). שנית, קפאין, המצוי בסוגי משקה קל שונים, ידוע כגורם סיכון לאוסטאופורוזיס, בגלל מעורבותו  בספיגה והפרשה של סידן. שלישית, סוכרים, המהווים מרכיב עיקרי במשקאות קלים רגילים, זוהו כגורם חשוב בהוֹמֵאוֹסְטָזיס2 המינרלים וצפיפות העצם בילדים.

המחקרים הפרוספקטיביים הקיימים לא התייחסו לקשר בין צריכת משקאות קלים לבין שברים. מחקר עוקבה פרוספקטיבי, שהתפרסם ב-The American Journal of Clinical Nutrition, בדק את הקשר בין כלל צריכת משקאות קלים ובין סוגי משקאות קלים שונים לבין הסיכון לשברים בירך בקרב כ-73,500 נשים לבנות לאחר הפסקת הווסת מתוך מחקר 'בריאות האחיות' (Nurses' Health Study). במחקר לא נכללו נשים שדיווחו על שבר בירך וכאלו שהיו חולות באוסטאופורוזיס או בסרטן. המשתתפות דיווחו על שברים באמצעות שאלונים שמולאו כל שנתיים. הערכה תזונתית נערכה באמצעות שאלון תדירות צריכת מזונות בתחילת המחקר, ולאחר מכן כל ארבע שנים. בניתוח הנתונים לא נכללו שברים שנגרמו על ידי תאונות כלשהן, כמו תאונת דרכים ונפילה מסוס, כיון ששברים אלו יכלו לקרות גם בהעדר מחלת האוסטאופורוזיס.

ממצאים

במשך מעקב של 30 שנה ופחות זוהו כ-1870 מקרי שברים חדשים. כ-81 אחוז מהנשים צרכו משקאות קלים בעת הפסקת הווסת. עשרים ותשעה אחוז מתוכן צרכו משקאות קלים רגילים (regular soda), כ-46% צרכו משקאות קלים ממותקים בממתיקים מלאכותיים (diet soda) ו-כ25% צרכו את שניהם. משתתפות שצרכו יותר משקאות קלים נטו להיות בעלות BMI גבוה יותר ולצרוך יותר אנרגיה (קלוריות).

נמצאו הקשרים הבאים בין צריכת כלל משקאות קלים לבין הסיכון לשברים בירך:

 1. במודלים מְתוּקְנָנים לגיל בלבד, בהשוואה בין נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע לבין כאלה שלא צרכו משקאות קלים כלל, לא נצפה קשר בין כלל צריכת משקאות קלים לבין שברים. אולם, צריכה של מנה אחת3 נוספת ליום של משקה קל הגבירה את הסיכון לשברים ב-16%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים לגיל (צריכת אנרגיה, פעילות גופנית, עישון, BMI, שימוש בתרופה משתנת, טיפול חליפי בהורמונים, צריכת אלכוהול, צריכת מספר רכיבי תזונה, כולל חלבון וסידן וניקוד דיאטה ים- תיכונית)4הסיכון ירד ל-14%.
 1. לאחר תקנון ל-BMI + גיל נמצא קשר חיובי בין צריכת משקאות קלים לבין הסיכון שברים; בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים היה גבוה יותר ב-42% בהשוואה לאלה שלא צרכו משקאות קלים כלל.
 2.  בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים לגיל, בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים לא השתנה מזה המתוקנן לגיל ול-BMI, והיה גבוה ב-42%.

בניתוח נפרד של סוגי משקאות קלים לאחר תקנון לגיל ול-BMI נמצאו הקשרים הבאים:

 1. קשר חיובי בין צריכת משקאות קלים רגילים לבין הסיכון לשברים; בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים היה גבוה יותר ב-64% בהשוואה לאלה שלא צרכו כלל משקאות קלים  רגילים. בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-37%.
 2. צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל רגיל הגבירה את הסיכון לשברים ב-27%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-19%.
 3. קשר חיובי בין צריכת משקאות קלים ממותקים בממתיקים מלאכותיים לבין הסיכון לשברים; בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים היה גבוה יותר ב-37% בהשוואה לאלה שלא צרכו כלל משקאות קלים ממותקים בממתיקים מלאכותיים. בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון לא השתנה.
 4. צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל ממותק בממתיק מלאכותי הגבירה את הסיכון לשברים ב-11%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון לא השתנה.
 5. קשר חיובי בין צריכת משקאות קלים ללא קפאין לבין הסיכון לשברים; בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים היה גבוה יותר ב-47% בהשוואה לאלה שלא צרכו משקאות קלים כלל. בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון עלה ל-56%.
 6. צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל ללא קפאין הגבירה את הסיכון לשברים ב-16%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-8%.
 7. לא נמצא קשר בין צריכת משקאות קלים עם קפאין בכמות של 10 משקאות ומעלה לשבוע לבין הסיכון לשברים. אולם, צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל עם קפאין הגבירה את הסיכון לשברים ב-20%. בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-15%.
 8. לא נמצא קשר בין צריכת קולה בכמות של 10 משקאות ומעלה לשבוע לבין הסיכון לשברים. אולם, צריכה של מנה אחת נוספת ליום של קולה הגבירה את הסיכון לשברים ב-17%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-12%.
 9. קשר חיובי בין צריכת משקאות קלים שאינם קולה לבין הסיכון לשברים; בקרב נשים שצרכו 10 משקאות קלים ומעלה לשבוע, הסיכון לשברים היה גבוה יותר ב-39% בהשוואה לאלה שלא צרכו כלל משקה קל שאינו קולה. בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-25%.
 10.  צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל שאינו קולה הגבירה את הסיכון לשברים ב-37%בניתוח רב משתני, לאחר תקנון לגורמים נוספים, הסיכון ירד ל-32%.

במודלים נוספים של ניתוח הנתונים נתקבלו הממצאים הבאים:

 1. לא נמצא הבדל בקשר שבין צריכת משקאות קלים רגילים ומשקאות קלים ממותקים בממתיקים מלאכותיים  לבין הסיכון לשברים.
 2.  לא נמצא הבדל בקשר שבין צריכת משקאות קלים עם קפאין ומשקאות קלים ללא קפאין לבין הסיכון לשברים.
 3.  לא נמצא הבדל בקשר שבין צריכת קולה ומשקאות קלים שאינם קולה לבין הסיכון לשברים.
 4. זרחן, תה, קפה וחלב שהוספו לניתוחים נפרדים של הנתונים לא היו קשורים בצריכת משקאות קלים ולא השפיעו על הממצאים.
 5. בניתוח נפרד של הנתונים בקרב נשים עם BMI נמוך מ-25 ונשים עם BMI 25 וגבוה ממנו, לא נמצא הבדל לגבי הקשר בין צריכת משקאות קלים לבין הסיכון לשברים.
 6.  בניתוח נפרד של הנתונים בקרב נשים חולות בסוכרת ונשים שלא היו חולות בסוכרת, לא נמצא הבדל לגבי הקשר בין צריכת משקאות קלים לבין הסיכון לשברים. אולם, בנשים ללא סוכרת צריכה של מנה אחת נוספת ליום של משקה קל הגבירה את הסיכון לשברים ב-19%.

מסקנות החוקרים

צריכה גדולה יותר של משקאות קלים נמצאה כקשורה בסיכון גדול יותר לשברים בירך בנשים לאחר הפסקת הווסת, אם כי לא נמצא הבדל בין סוגי המשקאות הקלים השונים בהשפעתם על הסיכון לשברים. לאור השכיחות הגבוהה של מחלת האוסטאופורוזיס ולאור הפופולריות של צריכת משקאות קלים, ההשפעה של צריכת משקאות קלים על המחלה עלולה להיות גדולה.

 


1ספיגת עצם (bone resorption) ‒ תהליך בו האוֹסְְטֵאוקְלָסְטים  (תאים מפרקי עצם) מפרקים את העצם ומשחררים מינרלים העוברים מנוזל העצם לדם.

2הוֹמֵאוֹסְטָזיס ‒ נטייתה של המערכת לשמור על יציבות פנימית.

3מנה ‒ 355 מיליליטר.

4ניקוד דיאטה ים תיכונית ‒ מצביע על איכות התזונה.

תפריט נגישות