environment

צריכת בשר אדום והסיכון לשבץ מוחי

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
07.12.2018

מחקרים פרוספקטיביים על הקשר בין צריכת בשר אדום לבין הסיכון לשבץ מוחי הניבו תוצאות לא עקביות.

מטא-אנליזה, שהתפרסמה בעתון Stroke, וכללה 6 מחקרים פרוספקטיביים (שניים משבדיה, שלושה מארה"ב ואחד מיפן) עם יותר מ-300,000 משתתפים, מתוכם יותר מ-10,000 מקרי שבץ מוחי, בדקה את השפעת צריכת בשר אדום (טרי, מעובד וסך הכל הצריכה של בשר אדום ליום) על הסיכון היחסי לשבץ מוחי. בבשר אדום טרי נכללו בשר בקר, חזיר, עגל, כבש, סטייק והמבורגר. בשר מעובד כלל נקניק בקר, נקניקיות ונקניק חזיר.

המטא-אנליזה הצביעה על כך שצריכת בשר אדום עלולה להגדיל את הסיכון היחסי לשבץ מוחי.

1. כל תוספת של מנה אחת (100-120 גרם) של בשר אדום טרי או של סך הכל בשר אדום ליום קשורה בעליה של 11% בסיכון היחסי לשבץ מוחי.
2. כל תוספת של מנה אחת (50 גרם) של בשר מעובד ליום קשורה בעליה של 13% בסיכון היחסי לשבץ מוחי.

כאשר סיווגו את השבץ המוחי לאוטם איסכמי ולשטף דם במוח:

3. כל תוספת של מנה אחת של בשר אדום טרי ליום הגדילה את הסיכון לאוטם איסכמי ב-13%.
4. כל תוספת של מנה אחת של בשר מעובד ליום הגדילה את הסיכון לאוטם איסכמי ב-15%.
5. כל תוספת של מנה אחת של סך הכל בשר אדום ליום הגדילה את הסיכון לאוטם איסכמי ב-12%.

הקשר בין שטף דם במוח לבין צריכת בשר אדום טרי, מעובד או צריכת סך הכל בשר אדום ליום נמצא לא היה מובהק.

כל המחקרים שנכללו במטא-אנליזה סיפקו ערכי סיכון יחסי מתוקננים לגיל, BMI וצריכת אלכוהול. כמעט כל המחקרים תקננו גם לעישון, פעילות גופנית, היסטוריה של סוכרת ויתר לחץ דם, וצריכת אנרגיה (קלוריות), ירקות ופירות.

המחברים מציינים שקיימים מספר מנגנונים שבאמצעותם צריכת בשר אדום יכולה להגדיל את הסיכון לשבץ מוחי.

1. בשר אדום מהווה מקור לשומן רווי ולכולסטרול.
2. בשר אדום מהווה מקור לברזל-הֶם (ברזל מקור חי), אשר צריכתו בכמות גדולה עלול לגרום לעקה חימצונית, אשר לאורך זמן מביאה להתפתחות מחלות רבות, כגון מחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם), סוכרת, טרשת עורקים ואוטם איסכמי במוח.
3. בשר מעובד מכיל מלח וחומרי שימור (ניטריטים), אשר יכולים לתרום לסיכון להתפתחות מחלות, כמו מחלות לב וכלי הדם, סוכרת ושבץ מוחי.

מסקנת החוקרים

תוצאות המטא-אנליזה בעלות חשיבות לבריאות הציבור, בגלל הצריכה הגבוהה של בשר אדום בקרב הציבור ושיעורי התחלואה והתמותה הגבוהים הקשורים בשבץ מוחי.

תפריט נגישות