addiction

ערוץ 7 – מרכז יזהר למזעור נזקי סמים נחנך בבאר שבע

30.05.2021

בכ-15 השנים האחרונות פעל מרכז יזהר במבנה קטן וישן ברחוב ההסתדרות בעיר. התנאים הפיזיים במרכז הישן הגבילו מאוד את מתן שירותי התוכנית, אשר גדלה והתרחבה לאורך השנים, ובשנתיים האחרונות בפרט.

בסיכום שנת העבודה 2020 החליט צוות ההיגוי של התוכנית, בראשותו של ד"ר דניאל שם טוב, לקדם מעבר של הסניף למבנה רחב אשר יהווה מענה הולם ומכבד לצרכי התוכנית ואוכלוסיית מקבלי השירותים.


למאמר המלא

תפריט נגישות