סיבולת לב-ריאה באמצע החיים, מקרי סרטן חדשים והישרדות לאחר גילוי סרטן בקרב גברים

סיבולת לב-ריאה באמצע החיים, מקרי סרטן חדשים והישרדות לאחר גילוי סרטן בקרב גברים

סיבולת לב-ריאה1, כפי שהוערכה על ידי בדיקות באמצעות הליכון (treadmill), מהווה גורם מנבא עצמאי למספר מחלות כרוניות. הקשר בין סיבולת לב-ריאה לבין חיזוי מקרי סרטן חדשיםוהישרדות לאחר אבחון סרטן זכו לתשומת לב מועטה. קשר הפוך מבוסס היטב קיים בין סיבולת לב-ריאה לבין הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם) וכמו גם בין סיבולת לב-ריאה לבין תמותה מכל הסיבות באוכלוסיות מבוגרים בריאות וחולות. לאנשים בעלי סיבולת לב-ריאה ברמה הגבוהה ביותר סיכון הקטן פי 1.7-1.6 למחלות קרדיו-ווסקולריות בהשוואה לאנשים בעלי סיבולת לב-ריאה ברמה הנמוכה ביותר. מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן אחראים למרבית מקרי המוות בארה"ב. כיון שלסיבולת לב-ריאה ערך רב בחיזוי מחלות קרדיו-ווסקולריות, יתכן כי מדד זה הוא בעל חשיבות גם בחיזוי סרטן ראשוני. היארעות הסרטן צפויה לגדול בכ-45% בשני העשורים הבאים. לכן, לחקר חשיבותה של סיבולת לב-ריאה בחיזוי מקרי סרטן ראשוני חדשים עשויות להיות השלכות חשובות על בריאות הציבור, כיון שהוא יספק לבעלי מקצוע רפואיים גורם סיכון כמותי ובר-שינוי המנבא בו-זמנית סיכון למרבית המחלות הכרוניות.

עד היום לא נערך מחקר לגבי האפשרות שחשיפה לאימון גופני (זאת אומרת אימון סיבולת לב ריאה) באנשים בגיל הביניים (באמצע החיים), בגיל 57-40, בריאים לכאורה מהווה גורם מנבא לסיכון לסרטן ראשוני כמו גם לתמותה לאחר אבחון המחלה. מחקר עוקבה פרוספקטיבי בקרב כ-14,000 גברים, שהתפרסם ב-JAMA Oncology, בחן את הקשר בין סיבולת לב-ריאה לפני גיל 65 לבין: (1) היארעות מקרים חדשים של סרטן ריאות, סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal cancer) וסרטן הערמונית בגיל 65 ומעלה; (2)תמותה מסרטן במיקום ספציפי לאחר אבחון המחלה בגיל 65 ומעלה.

השערת החוקרים הייתה שסיבולת לב-ריאה ברמה גבוהה יותר בגיל הביניים תהיה קשורה בהיארעות נמוכה יותר של מקרים חדשים של סרטן הריאה, המעי הגס והחלחולת וסרטן הערמונית ובסיכון נמוך יותר לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות ומסרטן לאחר אבחון סרטן.

המחקר בוצע בקרב גברים שהיו במעקב של בדיקות סקר במרפאת חוץ בדלאס שבטקסס. הבדיקות כללו היסטוריה רפואית מקיפה, בדיקות מעבדה, בדיקות לחץ דם ומבחן סיבולת לב-ריאה. פרטים דמוגרפיים נתקבלו באמצעות שאלון למילוי עצמי שכלל גם היסטוריה רפואית שאושרה על ידי רופא. סיבולת לב-ריאה סווגה כנמוכה, בינונית וגבוהה.

ממצאים

בכלל המשתתפים, BMI, רמות סך הכולסטרול, עישון, רמות הגלוקוז ולחץ הדם היו נמוכים יותר בגיל הביניים בקרב משתתפים בעלי סיבולת לב-ריאה גבוהה מאשר ביתר המשתתפים. לאחר מעקב של 6.5 שנים בממוצע, 1310 גברים פתחו סרטן הערמונית, 200 פתחו סרטן הריאות ו-180 אובחנו עם סרטן המעי הגס והחלחולת.

לאחר תקנון לגיל, שנת הבדיקה, BMI, עישון, רמות סך הכולסטרול, לחץ דם סיסטולי2, סוכרת ורמות הגלוקוז בצום, נמצא כי בהשוואה לגברים ברמה הנמוכה של סיבולת לב-ריאה בגיל הביניים:

 1. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לסרטן הריאה בגיל 65 ומעלה היה נמוך ב-55%, ובקרב גברים ברמה הבינונית של סיבולת לב-ריאה היה נמוך ב-43%.
 2. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת בגיל 65 ומעלה היה נמוך ב-44%, ובקרב גברים ברמה הבינונית של סיבולת לב-ריאה היה נמוך ב-33%.
 3. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לסרטן הערמונית בגיל 65 ומעלה היה גבוה ב-22%, ובקרב גברים ברמה הבינונית של סיבולת לב-ריאה היה גבוה באופן לא מובהק ב-4%.
 4. לא נמצא קשר בין סיבולת לב-ריאה בגיל הביניים לבין צירוף שלושת מיקוּמי הסרטן בגיל 65 ומעלה.
 5. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה, לאחר אבחון סרטן, הסיכון לתמותה מסרטן היה נמוך ב-32%.
 6. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה, לאחר אבחון סרטן, הסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה נמוך ב-68%.
 7. סיבולת לב-ריאה הייתה גורם מנבא לתמותה מסרטן גם בקרב גברים שמתו מסרטן אחר מאשר שלושת אלו שנבדקו במחקר זה, כשבקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לתמותה היה נמוך ב-34%.
 8. בקרב גברים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה שלא אובחנו כחולים בסרטן, הסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה נמוך ב-62%.
 9. בקרב גברים לא-מעשנים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לסרטן הריאה בגיל 65 ומעלה היה נמוך ב-45%, ובקרב גברים ברמה הבינונית של סיבולת לב-ריאה היה נמוך ב-26%.
 10. בקרב גברים לא-מעשנים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה הסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת בגיל 65 ומעלה היה נמוך ב-58%, ובקרב גברים ברמה הבינונית של סיבולת לב-ריאה היה נמוך ב-37%.
 11. בקרב גברים לא-מעשנים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה, לאחר אבחון סרטן, הסיכון לתמותה מסרטן היה נמוך ב-23%.
 12. בקרב גברים לא-מעשנים ברמה הגבוהה של סיבולת לב-ריאה, לאחר אבחון סרטן, הסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה נמוך ב-66%.

מסקנות החוקרים

סיבולת לב-ריאה ברמה גבוהה בגיל הביניים מהווה גורם מנבא להיארעות נמוכה יותר של סרטן במיקוּם ספציפי (ריאות והמעי הגס והחלחולת), כמו גם לתמותה מסרטן או ממחלות קרדיו-ווסקולריות לאחר אבחון סרטן. הקשר ההפוך בין סיבולת לב-ריאה לבין הסיכון לסרטן לא נמצא לגבי סרטן הערמונית, אם כי נצפה לגבי תמותה מסרטן הערמונית. החוקרים מסבירים את הקשר החיובי בין סיבולת לב-ריאה לבין סרטן הערמונית בכך שייתכן כי לגברים עם סיבולת לב-ריאה ברמה גבוהה יותר סיכוי גבוה יותר להשלמת בדיקות סקירה רפואיות מונעות ו/או ביקורי מעקב, עם הזדמנות גדולה יותר לאבחון סרטן הערמונית, בהשוואה לאלו עם סיבולת לב-ריאה ברמה נמוכה.

ממצאי המחקר מספקים סימוכין נוספים ליעילות ההערכה של סיבולת לב-ריאה במסגרת מערכות בריאות העוסקות במניעת מחלות. דרושים מחקרים עתידיים על מנת לבדוק ממצאים אלה במיקומים אחרים של סרטן בקרב גברים ונשים.


1 סיבולת לב-ריאה – המונח מתייחס ליכולת מערכת הלב והנשימה לספק חמצן לשרירי השלד בעת פעילות גופנית ממושכת.

לחץ דם סיסטולי – הלחץ הנמדד כאשר החדר השמאלי של הלב מתכווץ ודוחף את הדם בכיוון אברי הגוף; זהו הערך הנמדד העליון של לחץ הדם.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.