משקאות ממותקים בסוכר קשורים בתמותה כלל-עולמית גבוהה יותר

משקאות ממותקים בסוכר קשורים בתמותה כלל-עולמית גבוהה יותר

מחלות כרוניות הקשורות בהשמנה גורמות כל שנה ליותר מ-17 מיליון מקרי מוות ברחבי העולם. משקאות ממותקים בסוכר נצרכים ברחבי העולם ותורמים להשמנה. אולם, ההשפעה הכלל-עולמית של צריכת משקאות ממותקים בסוכר על המחלות הקשורות בהשמנה – מחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם), מחלות ממאירות וסוכרת – לא הוערכו על פי אומות, גיל ומגדר.

מחקר שהתפרסם ב-Circulation, סקר באופן שיטתי נתונים לאומיים על צריכת משקאות ממותקים בסוכרבקרב מבוגרים ברחבי העולם. החוקרים אספו נתונים מתוך 62 סקרי תזונה שנערכו ב-51 מדינות, ושכללו כ-610,000 איש.משקאות ממותקים בסוכר כללו משקאות קלים, משקאות פרי, משקאות ספורט/אנרגיה, תה קר ממותק ומשקאות ממותקים ביתיים. לא נכללו מיצי פרי 100% פרי. הם שילבו לתוך הניתוח הסטטיסטי נתוני השמנה, סוכרת, מחלות קרדיו-ווסקולריות ומחלות ממאירות, כולל שונות של השפעות אלה על פי גיל ומגדר. השפעות צריכת משקאות ממותקים בסוכר על ה-BMI 1 נתקבלו משלושה סקרים גדולים (שני סקרי האחיות וסקר הרופאים), שכללו ביחד כ-120,000 איש. השפעות צריכת משקאות ממותקים בסוכר על מחלת הסוכרת נתקבלו ממטא-אנליזה של שמונה מחקרי עוקבה, שכללו כ-310,000 איש. השפעות ה-BMI על סוכרת, מחלות קרדיו-ווסקולריות וסוגי סרטן שונים נתקבלו משתי מטא-אנליזות שאחת מהן כללה 123 מחקרי עוקבה עם 1.4 מיליון איש, בהם אירעו 52,000 מקרי מחלות קרדיו-ווסקולריות, והשנייהכללה141 מאמרים עם כ-280,000 אירועים חדשים של מקרי סרטן. הניתוח הסטטיסטי כלל גם נתונים על תמותה ספציפית לגורמיה, על פי גיל ומגדר בשנים 2010-1990. נתונים אלה נתקבלו מ-187 מדינות. לבסוף, החוקרים השתמשו בהערכת סיכון השוואתית על מנת לכמת את המעמסה הכלל-עולמית, האזורית והלאומית של המחלות הקשורות בצריכת משקאות ממותקים הן באופן ישיר והן זו המתווכת על ידי המחלות הכרוכות בהשמנה.

ממצאים

בשנת 2010 הצריכה הממוצעת הכלל-עולמית של משקאות ממותקים בסוכר הייתה 0.58 מנות2 ליום.

תמותה כלל-עולמית הקשורה בצריכת משקאות ממותקים בסוכר

1. בשנת 2010 אירעו 184,000 מקרי מוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, והם ייצגו 5.3% מכלל מקרי המוות מסוכרת, 0.4% מקרי מוות מכלל מחלות קרדיו-ווסקולריות הקשורות בהשמנה ו-0.3% מכלל מקרי מוות מסרטן הקשור בהשמנה.

2. מתוך 184,000 מקרי המוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר מרביתם, כ-72% (133,000 מקרים) היו מסוכרת, כ-24% (45,000 מקרים) ממחלות קרדיו-ווסקולריות וכ-4% (6,450 מקרים) מסרטן הקשור בהשמנה.

3. מחצית ממקרי המוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר היו בקרב נשים.

4. שלושה מכל ארבעה (כ-76%) מקרי מוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר אירעו במדינות בעלות הכנסה בינונית-נמוכה.

5. תמותה כלל-עולמית מוחלטת מצריכת משקאות ממותקים בסוכר הייתה הגבוהה ביותר בקרב מבוגרים בגילאי 65 ומעלה, 167 מקרי מוות ל-1 מיליון מבוגרים.

6. תמותה יחסית מצריכת משקאות ממותקים בסוכר הייתה הגבוהה ביותר בקרב מבוגרים בגילאי 44-20, אשר מתוכם 14% מכלל מקרי המוות הקשורים בסוכרת ובהשמנה יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר.

 תמותה אזורית הקשורה בצריכת משקאות ממותקים בסוכר

1.    התמותה הגבוהה ביותר שיוחסה לצריכת משקאות ממותקים בסוכר הייתה בארה"ב וקנדה בקרב מבוגרים בגילאי 65 ומעלה, 379 מקרי מוות ל-1 מיליון גברים ו-300 מקרי מוות ל-1 מיליון נשים.

2.  בקרב נשים בגילאי 44-20 במערב אירופה, אוסטרליה וניו-זילנד הייתה התמותה הנמוכה ביותר, 2 מקרי מוות ל-1 מיליון.

3.  אחד מכל שלושה מקרי מוות מסוכרת, בקרב גילאי 44-20 בארה"ב וקנדה,יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר.

4. בכל אזורי העולם, מלבד דרום אסיה, בקרב מבוגרים בגילאי 44-20, שיעור מקרי המוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר עלה על 10%.

5.   בקרב 20 המדינות המאוכלסות ביותר בעולם, ארה"ב דורגה כשנייה לאחר מקסיקו לגבי מספר מקרי המוות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, עם שיעור מוחלט של 125 מקרי מוות ל-1 מיליון מבוגרים או 25,000 מקרי מוות,שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, לכלל מקרי המוות.

תחלואה הקשורה לצריכת משקאות ממותקים בסוכר

1.       מספר כלל-עולמי של שנות הנכותשיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר:

א.      בשנת 2010 בסך הכל כ-8,500,000 שנות נכות יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, כאשר כ-50% מתוכן היו בגלל מחלות קרדיו-ווסקולריות, כ-41% בגלל סוכרת, כ-4% בגלל מחלות ממאירות וכ-5% בגלל הפרעות שלד-שריר (musculoskeletal disorders).

ב.      לצריכת משקאות ממותקים בסוכר היו קשורים 0.7% מסך שנות הנכות הכלל-עולמיות.

ג.        לצריכת משקאות ממותקים בסוכר היו קשורים 1.6% משנות הנכות שנגרמו על ידי מחלות קרדיו-ווסקוליריות, 4.5% משנות הנכות שנגרמו על ידי סוכרת, 0.2% משנות הנכות שנגרמו על ידי מחלות ממאירות הקשורות בהשמנה ו-0.4% משנות הנכות שנגרמו על ידי הפרעות שלד-שריר.

ד.      למדינות בעלות הכנסה בינונית-נמוכה היה המספר המוחלט הגבוה ביותר של שנות נכות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, כ-4,200,000 או כ-2,900 שנות נכות ל-1 מיליון מבוגרים.

ה.      למדינות בעלות הכנסה בינונית בגבול העליון היה השיעור הגבוה ביותר של שנות נכות שנגרמו על ידי סוכרת ושיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, כ-6%.

ו.        המספר המוחלט של שנות הנכות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר היה הגבוה ביותר בקרב גברים בגילאי 65 ומעלה, כ-6,200 או כ-2,300 ל-1 מיליון.

ז.       לגברים צעירים מ-45 שנים היה השיעור הגבוה ביותר של שנות נכות שנגרמו על ידי מחלות קרדיו-ווסקולריות וסוכרת ושיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, כ-3% וכ-6%, בהתאמה.

2.       מספר אזורי של שנות הנכות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר:

א.      המעמסה הגדולה ביותר של שנות נכות הייתה בדרום-אסיה עם כ-3,500 שנות נכות ל-1 מיליון מבוגרים, ואחריה ארה"ב וקנדה עם כ-3,300 שנות נכות.

ב.      אחד מתוך 12 מקרי סוכרת בארה"ב וקנדה יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר.

ג.        שיעור מקרי הסוכרת שנגרמו על ידי צריכת משקאות ממותקים בסוכר היה הגבוה ביותר בקרב גברים מתחת לגיל 45 בארה"ב וקנדה, כ-13%.

ד.      בקרב 20 המדינות המאוכלסות ביותר בעולם, למקסיקו היה המספר הגבוה ביותר של שנות נכות שיוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר, כ-4,000 ל-1 מיליון מבוגרים.

ה.      במקסיקו כמעט אחת מתוך כל שש שנות נכות שהיו קשורות בסוכרת (כ-16%) יוחסה לצריכת משקאות ממותקים בסוכר.

ו.        בארה"ב כ-33,000 שנות נכות או כ-2,100 שנות נכות ל-1 מיליון מבוגרים יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר; כ-1% מכלל שנות הנכות בארה"ב יוחסו לצריכת משקאות ממותקים בסוכר.

מסקנות החוקרים

החוקרים טוענים כי משקאות ממותקים בסוכר, אשר עלולים להשפיע על תמותה ושנות נכות במדינות בעלות הכנסה גבוהה, בינונית ונמוכה, מהווים מרכיב תזונה שניתן לשנות את הרגלי הצריכה שלו. יש צורך במאמצים מבוססי-אוכלוסיות לצמצם את צריכת המשקאות הממותקים בסוכר ברחבי העולם באמצעות מדיניות התערבות יעילה למניעת מחלות הנגרמות על ידי השמנה.


BMI– body mass index – אינדקס מסת הגוף המחושב על ידי חלוקת משקל הגוף בקילוגרם בגובה בריבוע במטרים.

מנה – 1 ספל (240 מיליליטר).

שנות נכות – מדד של כלל המעמסה של תחלואה המבוטא במספר שנים שהלכו לאיבוד עקב בריאות לקויה, נכות או מוות מוקדם.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.