addiction

מרכז יזהר למזעור נזקי סמים החל לפעול היום בבאר שבע

06.06.2021

בכ-15 השנים האחרונות, פעל מרכז יזהר בב"ש במבנה קטן וישן ברח' ההסתדרות בעיר. התנאים הפיזיים במרכז הישן הגבילו מאוד את מתן שירותי התוכנית, אשר גדלה והתרחבה לאורך השנים, ובשנתיים האחרונות בפרט. בהתאם לכך, בסיכום שנת העבודה 2020 קיבל צוות ההיגוי של התוכנית, בראשותו של ד"ר דניאל שם טוב, החלטה לקדם מעבר של הסניף למבנה רחב אשר יהווה מענה הולם ומכבד לצרכי התוכנית ואוכלוסיית מקבלי השירותים.


למאמר המלא

תפריט נגישות