rehabilitation icon

מרכז השיקום של מתמודדי הנפש שב לפעילות בזכות תרומה של קבוצת אבו יחיאל

חן בוקר אמר | 
16.01.2024

במשך יותר מ-90 ימים, המפעל המוגן ״מפרשים״ של האגודה לבריאות הציבור באשדוד היה מושבת מפעילות, בעקבות רקטה שפגעה ביום תחילת המלחמה – במקום המעניק שירות תעסוקתי לכ-80 מתמודדי נפש. החזרה לפעילות התאפשרה בזכות התגייסות של צחי אבו, בעלי "קבוצת אבו יחיאל" שתרם מבנה לטובת הפעילות של העמותה.


למאמר המלא

תפריט נגישות