environment

מניעה וגמילה מעישון, אלכוהול ותרופות

מרינה מאיר MPH, BSC, RN מנהלת ארצית קידום בריאות וסביבה | 
17.02.2019

על אף שהוכח מעל לכל ספק שעישון הטבק מזיק לבריאות, עדיין ניתן לרכוש אותו באופן חוקי.

החומר הממכר מעובד במקומות רבים בעולם. עישון הפך להרגל נפוץ ומקובל במדינות המתועשות בעשרות השנים האחרונות, ותורם תרומה משמעותית באופן יחסי לשיעורי התמותה. עישון הוא הגורם הישיר להיארעות של כתשעים אחוז ממקרי סרטן הריאות בקרב גברים ולשבעים אחוז בקרב נשים. באירופה לבדה מוצרי הטבק הורגים יותר מ 1.2 מליון איש כל שנה (59).

פרט לסרטן ריאות, השימוש בטבק גורם למספר מחלות קשות אחרות ולו השפעות שליליות על רווחתם של המעשנים והלא מעשנים כאחד. השימוש בטבק אינו משפיע רק על המשתמש. מקומות עבודה צריכים לדאוג להגבלת עישון בארגון ממגוון סיבות אלו: לעובדים מעשנים יותר הוצאות בריאות, הם פחות יעילים, נעדרים יותר מהעבודה וחולים יותר (40).

פרט לכך שהעישון פוגע בבריאות המעשנים עצמם הוא פוגע גם בבריאותם של הלא מעשנים ע"י כך שהם נושמים את העשן שפולטים המעשנים  והופכים בעל כורחם למעשנים פסיביים.

השפעה על בריאות העובד

השפעות על הארגון

מחלות לב

איבוד תפוקה

סרטן הריאה

יצרנות נמוכה

שבץ

תחלואה גבוהה והיעדרות

מחלות ריאה חסימתיות

עליה בשיעור הפורשים עקב ליקויי  בריאות

מחלות נשימתיות כרוניות

סוגי סרטן אחרים

מקור: O'Donnell 2002 (40) & Griffiths & Graves (26)

שעור העישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 21 ומעלה) עומד על 23.8%, אך הוא גבוה משמעותית בקרב גברים בני 35-43 (39.6%) ומגיע ל-27.5% בקרב נשים בקבוצת גיל זו.

40% מהגברים בישראל מדווחים על חשיפה לעישון פסיבי במקום עבודתם, לעומת כ-25% מהנשים. נמצא שככל שעובד משכיל יותר הוא נחשף פחות לעישון במקום עבודתו. כך כ-50% מבעלי ההשכלה הנמוכה מ-12 שנות לימוד דיווחו על חשיפה יום-יומית לעישון במקום עבודתם לעומת 25% בלבד בקרב האקדמאים (11).

זוהי אחריות הארגון להגן על בריאות העובדים, ולקבוע מדיניות ברורה המאפשרת פעילויות למניעת עישון, מצמצמת חשיפה לעישון פסיבי ע"י הקצאת מקום מוגדר לפינת עישון  ומאפשרת למעשנים לקבל תמיכה ולהיגמל מעישון (26,40).

לסיכום:

מקומות עבודה צריכים לדאוג להגבלת עישון  בארגון ממגוון סיבות: לעובדים מעשנים יותר הוצאות בריאות, הם פחות יעילים, נעדרים יותר מהעבודה וחולים יותר (40)

ביבליוגרפיה:

  1. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life. World Health Organisation.http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf
  2. O’Donnell M.P, Health Promotion in the Workplace, third edition. Delmar; 2002
  3. Griffiths J, Grieves K, Why Smoking in the Workplace Matters: An Employer’s Guide. Report. WHO; 2002.
  4. המרכז הלאומי לבקרת מחלות. ממצאי ביניים מסקר יורוהיס של ארגון הבריאות העולמי (2003)

תפריט נגישות