environment

מגמות בהיארעות מקרי סרטן בילדים בארה"ב לאחר הפעלת התוכנית להעשרה מחייבת של קמח ומוצרי דגנים בחומצה פולית

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
06.12.2018

פוֹלָט הוא ויטמין חיוני קריטי להתפתחות העובר, בשל מעורבותו, בין היתר, בביוסינתזה של ה-DNA ובשגשוג תאים. מחקרי תצפית וניסויים קליניים אקראים מבוקרים סיפקו עדות חזקה לכך שצריכה מספקת של חומצה פולית על ידי האם לפני ההריון ובמהלכו מורידה, באופן משמעותי, את ההיארעות של מומים מולדים של הצינור העצבי (NTD – Neural Tube Defects) בצאצאיה. בהתאם לכך, שרותי בריאות הציבור האמריקאיים המליצו, בשנת 1992, לנשים בגיל הפוריות, על צריכת חומצה פולית בכמות של 400 מיקרוגרם לפחות ליום. בהמשך, ה-FDA (רשות המזון והתרופות) האמריקאי הוציא במרץ 1996 תקנות בדבר העשרה מנדטורית של קמח ומוצרי דגנים בחומצה פולית בכמות של 140 מיקרוגרם ל-100 גרם מוצר, אשר ביצוען המעשי החל מינואר 1998.

מחקרי תצפית סיפקו תמיכה אמפירית חזקה לקשר שבין רמות נמוכות של חומצה פולית לבין עלייה בסיכון לממאירות. המנגנון המשוער העומד מאחורי הקשר שבין רמות נמוכות של חומצה פולית והתפתחות סרטן הוא פגיעה ב-DNA. מחקרים אפידמיולוגיים הצביעו על כך שתוספת חומצה פולית בגלולות לנשים בהריון מקטינה את היארעות מקרי סוגים מסויימים של סרטן בילדים.

מחקר בשם 'תוכנית מעקב, אפידמיולוגיה ותוצאות סופיות' (Surveillance, Epidemiology, and End Results Program), שהתפרסם בעתון  Pediatrics, השווה בין היארעות מקרי סרטן בילדים לפני הפעלת תוכנית ההעשרה בחומצה פולית לבין היארעותם לאחר ההעשרה. המחקר נערך בין השנים 1986 לבין 2008. בתקופה זו אובחנו 8,829 מקרי סרטן בילדים בגילאי 0 עד 4 שנים (כולל עוּבָּרים), 3,790 מקרי סרטן לפני ההעשרה בחומצה פולית  ו-3,299 אחרי ההעשרה.

סך מקרי הסרטן היה דומה בשתי התקופות, לפני ואחרי ההעשרה. כאשר בדקו, באופן נפרד, היארעות של סוגי סרטן שונים המתרחשים בילדות, בין השנים 1986 לבין 1997 חלה עלייה בהיארעות סוג סרטן מסוים בכליה (nephroblastoma), המתרחש בעיקר בילדים, ואילו בין השנים 1997 לבין 2008 (בעקבות העשרת הקמח ומוצרי דגנים בחומצה פולית) חלה ירידה מובהקת בהארעותו. בדומה,בין השנים 1986 לבין 1993, חלה עליה בהיארעות שני סוגי גידולים סרטניים המתפתחים במוחם של ילדים (primitive neuroectodermal tumor &ependymoma), ואילו בין השנים 1993 לבין 2008 חלה ירידה חדה בהיארעותם. הירידה בהיארעות גידולים במוח החלה עוד לפני העשרת הקמח ומוצרי דגנים בחומצה פולית, וזאת יתכן בעקבות ההמלצה לנשים בגיל הפוריות לצרוך חומצה פולית בכמות של 400 מיקרוגרם לפחות ליום, אשר בעקבותיה חלה עליה בצריכת תוספת חומצה פולית בגלולות.

חשוב לציין, כי לתוצאות אלו יש להתייחס בזהירות, כי לא תוקננו לגורמים רבים. כמו כן, לא נמצאה ירידה בהיארעות מרבית סוגי הסרטן האחרים בילדים. בנוסף, צריכה גבוהה מאד של חומצה פולית עלולה לזרז התפתחות ממאירויות באנשים מסויימים.

תפריט נגישות