rehabilitation icon

התפריט החדש של ״קפה בעלמא״

שחר ישראל בוטבול | 
18.09.2023

"קפה בעלמא" הוקם בשנת 2005 ע"י עמותת ״האגודה לבריאות הציבור״ בסיוע הביטוח הלאומי ומטרתו אחת: הכללת עובדים המתמודדים עם לקות נפשית במערך העבודה הרגיל בקהילה. מקור השם "עלמא" הוא נפש בספרדית ועל כך נבחר לייצג את המקום. "קפה בעלמא" הינו בית קפה ותיק ואיכותי אשר מאחוריו עומד מפעל שיקומי גדול מימדים. בית הקפה משמש עבור עובדיו כלי שיקום בעל ערך רב ובכלל סיבה לקום בבוקר. ב"קפה בעלמא" עובדים כתף לצד כתף בהמון תמיכה, הבנה ואהבה עובדים מתמודדים וכאלו שאינם. עצם ישיבת הלקוחות במקום מסייעת לו להמשיך לפעול ולהעסיק עוד עובדים, ובכך הלקוחות שותפים לפיתוח וקידום פרויקט מיוחד זה.


למאמר המלא

תפריט נגישות