environment

השפעת דיאטה דלת קלוריות מועשרת בשקדים בטיפול בהשמנה

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
07.12.2018

יתרונותיהם הבריאותיים של האגוזים הביאו את קובעי המדיניות בארה"ב להמליץ על צריכת אגוזים כחלק מדיאטה בריאה. לאגוזים השפעה מיטיבה על מספר גורמי סיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם), כולל שיפור ברמות הטריגליצרידים (שומנים בדם), סך כולסטרול ו-LDL-כולסטרול (הכולסטרול 'הרע'). יתרה מכך, מחקרי תצפית הצביעו על הקשר בין צריכת אגוזים לבין סיכון נמוך יותר לפתח מחלת לב כלילית, סוכרת ויתר לחץ דם (לחץ דם גבוה). למרות יתרונותיהם הבריאותיים של האגוזים, אנשים רבים, המצויים בדיאטה להורדת משקל, נרתעים מאכילתם בגלל הצפיפות האנרגטית (הקלורית) הגבוהה שלהם ותכולת השומן הגבוהה.

מחקר, שהתפרסם בכתב עת לתזונה, American Journal of Clinical Nutrition, השווה את השפעת דיאטה דלת קלוריות מועשרת בשקדים לעומת דיאטה דלת קלוריות ללא שקדים על משקל הגוף ועל גורמי סיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות במסגרת תוכנית דיאטה בת 18 חודשים לשינוי התנהגותי. צריכת האנרגיה הייתה זהה בשתי הקבוצות, כשנשים צרכו 1200-1500 קלוריות וגברים 1500-1800 קלוריות.

מאה עשרים ושלושה פרטים בגיל ממוצע של 47 שנה בריאים בדרך כלל, אך שמנים, עם BMI ממוצע של 34 ק"ג/מטר2, חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות הדיאטה. ששים ואחד משתתפים הוקצו לצרוך כל יום שתי אריזות של שקדים בנות 28 גרם (כ-24 שקדים) כל אחת (סך הכל 56 גרם). יתר המשתתפים התחייבו לא לצרוך אגוזים כלשהם.

החל מהשבוע הרביעי לתוכנית, המשתתפים עוּדדו לבצע הליכה בת 20 דקות 4 פעמים בשבוע עם עליה הדרגתית ל-50 דקות עד סוף התוכנית. המשתתפים נפגשו כל שבוע במשך 20 שבועות ראשונים, כל שבועיים במשך 20 שבועות נוספים וכל 6 שבועות במשך הזמן הנותר עד לסיום התוכנית.

מדידות אנתרופומטריות (משקל וגובה), לחץ דם, בדיקות דם (שומנים וכולסטרול) והרכב הגוף נערכו בעת הכניסה למחקר, לאחר 6 חודשים ולאחר 18 חודשים.

אחרי 6 חודשים משתתפים, שלא אכלו שקדים במסגרת הדיאטה, ירדו במשקל קצת יותר מאשר אלו שאכלו שקדים, 16 קילוגרם לעומת 12, בהתאמה. בתום 18 חודשים המשתתפים בשתי הקבוצות העלו קצת במשקל, ולא היה ביניהם הבדל משמעותי במשקל.

החוקרים ציפו לראות בקרב אוכלי השקדים שיפור ברמות הכולסטרול והשומנים בדם. אכן, לאחר 6 חודשי דיאטה חלו השינויים הבאים:

  1. ירד הכולסטרול, באלו שאכלו שקדים, ב-8.7 מיליגרם/דציליטר בהשוואה ל-0.1 באלה שלא אכלו שקדים.
  2. יחס סך הכולסטרול ל-HDL-כולסטרול (הכולסטרול ה'טוב') ירד יותר באוכלי השקדים.
  3. חלה גם ירידה גדולה יותר ברמות השומנים.

בתום 18 חודשים רמות הכולסטרול עלו במקצת בשתי הקבוצות, אך עדיין נשארו נמוכות יותר בקרב אוכלי השקדים. לעומת זאת, לא היה הבדל בין שתי הקבוצות ברמות השומנים וביחס סך הכולסטרול לכולסטרול ה'טוב'. החוקרים מנמקים את התוצאות לאחר 18 חודשים, בכך שיתכן שבמשך הזמן המשתתפים שמרו פחות על הדיאטה.

לא נצפה הבדל בהשפעת שתי הדיאטות על לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי ועל הרכב הגוף (מסת השומן ומסת הגוף הרזה), כלומר כל הפרמטרים, ירדו בשיעור דומה בשתי הקבוצות.

מסקנות

שילוב צריכת שקדים בתוכנית שינוי התנהגותי להורדה במשקל לא פגע בירידה במשקל ועדיין חלה ירידה משמעותית, אם כי בשיעור נמוך יותר מאשר באלו שלא אכלו שקדים, אבל עם שיפור טוב יותר בפרופיל השומנים מאשר במשתתפים שלא אכלו שקדים, וזאת כנראה בגלל התכולה הגבוהה של חומצות שומן בלתי רוויות.

המסר של החוקר למבצעי דיאטה הוא לא – "תאכלו את כל השקדים ותרדו במשקל", אלא "אתם יכולים לשלב ביעילות שקדים כחלק מדיאטה מבוקרת לירידה במשקל".

תפריט נגישות