environment

השוואה בין תכניות דיאטה לירידה במשקל ממותָגות פופולריות בקרב אנשים בעלי עודף משקל ושמנים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
12.12.2018

תכניות דיאטה לירידה במשקל ממותגות זמינות לקהל הרחב ומספקות המלצות מובנות לעריכת דיאטה ולאורח חיים באמצעות ספרים פופולריים ותמיכה אישית או מקוונת. קיימת מחלוקת לגבי איזה רכיב עיקרי עדיף בדיאטה, כלומר האם דיאטה דלת פחמימות טובה יותר מדיאטה דלת שומן. קביעת מי מהדיאטות הממותגות העיקריות היא היעילה ביותר חשובה, כי אנשים בעודף משקל או שמנים רוצים לעתים קרובות לדעת איזו דיאטה היא היעילה ביותר לירידה במשקל. המנגנונים הביולוגיים המסבירים ירידה במשקל בכל אחת מהדיאטות האלה שונים. אולם, הירידה במשקל נמצאה לאחרונה במספר מחקרים כזהה, מסר השונה מזה שהציבור רגיל לשמוע בפרסומות או הצהרות מומחים. רק סקירות מעטות של דיאטות ממותגות השתמשו בטכניקות מטא-אנליזה קפדניות של ניתוח הנתונים על מנת לספק הערכות כמותיות לקביעה בכמה דיאטה אחת עדיפה על רעותה. לכן, יתכן שסקירות אלה פספסו יתרונות ספציפיים של דיאטה זו או אחרת או של הרכבה.

מחקר, שהתפרסם ב-Journal of the American Medical Association JAMA, בדק באמצעות מטא-אנליזה את היעילות היחסית של הדיאטות הפופולריות השונות בשיפור הירידה במשקל. במחקר נכללו 48 ניסויים קליניים אקראיים מבוקרים שכללו כ-7,300 משתתפים בגיל 18 ומעלה. הדיאטות שנכללו התבססו על רכיבי תזונה עיקריים וסווגו לשלוש קטגוריות: (1) דיאטה דלת פחמימות, כמו דיאטת אַטְקינְס (פחמימות – 40% מהקלוריות; חלבון – כ-30% מהקלוריות; ושומן – 55%-30% מהקלוריות); (2) שיעור מתון של רכיבי תזונה עיקריים, כמו דיאטת שומרי משקל (פחמימות – 60%-55% מהקלוריות; חלבון – כ-15% מהקלוריות; שומן – 21% עד 30% מהקלוריות ופחות); (3) דיאטה דלת שומן, כמו דיאטת אוֹרְניש (פחמימות – כ-60% מהקלוריות; חלבון – כ-15%-10% מהקלוריות; שומן – 20% מהקלוריות ופחות).

ממצאים

הגיל החציוני של המשתתפים היה 45.7 שנים, המשקל החציוני היה 94.1 ק"ג וה-BMI החציוני היה 33.7. משך ההתערבות התזונתית החציונית היה 24 שבועות (52-16 שבועות). ארבעים ושלושה ניסויים קליניים (כ-5,600 משתתפים), שכללו 108 קבוצות מחקר, דיווחו על ירידה במשקל בשבוע השישי למעקב. עשרים וחמישה ניסויים קליניים (כ-5,400 משתתפים), שכללו 67 קבוצות מחקר, דיווחו על ירידה במשקל בשבוע השניים עשר למעקב.

בניתוח הנתונים לפי סוגי הדיאטות:

כל הדיאטות היו יעילות יותר מהיעדר התערבות. דיאטה דלת פחמימות הייתה יעילה יותר מכל הדיאטות האחרות מלבד דיאטה דלת שומן. בשבוע השישי למעקב לדיאטה דלת פחמימות הייתה הסבירות הגבוהה ביותר (83%) להיות הדיאטה היעילה ביותר, ואילו בשבוע השניים עשר למעקב דיאטה דלת שומן הייתה היעילה  ביותר בסבירות של 50%.

בשבוע השישי למעקב בהשוואה ל'היעדר התערבות':

1.    הירידה הגדולה ביותר במשקל הייתה בדיאטה דלת פחמימות, כ-8.7 ק"ג.

2.    הירידה במשקל בדיאטה דלת שומן הייתה, כ-8.0 ק"ג.

בשבוע השניים עשר למעקב, בהשוואה ל'היעדר התערבות', הירידה במשקל בדיאטה דלת פחמימות הייתה דומה לזו שבדיאטה דלת שומן, כ-7 ק"ג. ההבדלים בירידה במשקל בין המותגים השונים של התכניות לירידה במשקל היו קטנים מאד ולא צפויים להיות חשובים לאלו המחפשים ירידה במשקל.

תמיכה התנהגותית ופעילות גופנית הגבירו את הירידה במשקל. תמיכה התנהגותית הביאה לירידה במשקל של כ-3.2 ק"ג בשבוע השישי של המעקב ולירידה של כ-1 ק"ג בשבוע השניים עשר למעקב. פעילות גופנית הביאה לירידה במשקל של 0.64 ק"ג בשבוע השישי של המעקב ולירידה של כ-2 ק"ג בשבוע השניים עשר למעקב.

מסקנות החוקרים

ירידה משמעותית במשקל הושגה הן עם דיאטה דלת פחמימות והן עם דיאטה דלת שומן כלשהי מבין הדיאטות. ההבדלים בירידה במשקל בין מותגי הדיאטה השונים היו מזעריים. כיוון שנראה שמדיאטות שונות מפיקים תועלת רבה בירידה במשקל, אין צורך בגישה אחת לעריכת דיאטה שתתאים לכולם. למרבית הדיאטות מופחתות הקלוריות תוצאות חשובות מבחינה קלינית לגבי הירידה במשקל כל עוד מתמידים בדיאטה. ממצאי המחקר תומכים בהמלצה שהפרט יבחר בדיאטה כזו שתבטיח דבקות בה, כדי לרדת במשקל.

מאמר מערכת מציין כי בחירת דיאטה מתאימה להעדפות הפרט עשויה לקדם דבקות בה, אולם מעבר לירידה במשקל, איכות הדיאטה, כולל הרכב רכיבי הקורטׁׁׁׁׁׁׁ (ויטמינים ויסודות הקורט1), עשויה להביא תרומה נוספת לאריכות ימים.

 


1יסודות קורט (microelements) – מינרלים חיוניים שריכוזם בגוף נמוך מ-0.01%; דרושים בכמות יומית של עד 20 מ"ג.

תפריט נגישות