environment

ארוחות משפחתיות יכולות לסייע בידי הילדים להגיע ל-'5 ליום' (פירות וירקות)

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
08.12.2018

במשך ארבע השנים האחרונות משרד הבריאות הבריטי ערך קמפיין המעודד צריכת 5 מנות ליום (80 גרם למנה, סה"כ 400 גרם ליום) פירות וירקות, וזאת על פי ההמלצות של אירגון הבריאות העולמי, וכמו כן ערך קמפיין לשינוי אורח החיים. מטרת שני הקמפיינים הייתה לעודד משפחות לשפר את אורח החיים שלהם על ידי תזונה ופעילות גופנית, כדי לסייע בידיהם למנוע השמנה ותזונה לקויה. אולם, שני הקמפיינים לא התייחסו, באופן ישיר, לזמן המוקדש לארוחות משפחתיות. ילד ממוצע בבריטניה צורך פירות וירקות בכמות הקטנה מזו המומלצת, ולכן חשוב לזהות את הגורמים הקשורים בשיפור תזונת הילדים בכללותה.

במחקר, שנערך בבתי ספר יסודיים בלונדון ושהתפרסם ב-Journal of Epidemiology and Community Health, השתתפו 2383 ילדים, שגילם הממוצע היה 8.3 שנים. הערכת תזונת הילדים נערכה באמצעות שאלון שחזור מזון של 24 שעות מובנה, המכיל 115 פריטי מזון המחולקים ל-15 קטגוריות. בשאלון שני חלקים: אכילה בבית הספר ואכילה בבית. בבית הספר השאלון מולא על ידי חוקר בשטח ובבית, על ידי ההורים. ההורים קבלו תקליטור וידאו עם הוראות כיצד למלא את השאלון. השאלון כלל גם שאלות על סביבת האכילה ועמדת ההורים לגבי אכילת פירות וירקות: לדוגמה, "כמה ערבים בשבוע בממוצע משפחתך אוכלת ארוחה משותפת ליד השולחן?", "האם את/ה חותכת/חותך פירות וירקות עבור ילדך כדי לאכול?" ו"כיצד הכסף הזמין, זמן ההכנה וידע על צורות שונות של הכנת פירות וירקות משפיעים על החלטתך לרכוש פירות וירקות?". למחרת היום החוקר בשטח אסף את השאלונים שמולאו בבית.

שלושים וששה אחוז מההורים לא מלאו את השאלות בבית. אלו שכן מילאו את השאלות נטו להיות בעלי השכלה אקדמאית, ממוצא אירופאי והשאלון מולא עבור ילד ממין זכר. הורים שלא מילאו את השאלות נטו להיות אלו שילדיהם קבלו בבית הספר ארוחה חינם ופחות נטו להיות הורים לילד שאכל ארוחה ארוזה.

ממצאים עיקריים

 1. מתוך 67% מהילדים שאכלו ארוחת צהריים של בית הספר, 29%  קבלו אותה בחינם ו-33% ממדגם הילדים אכלו ארוחה ארוזה.
 2. הילדים אכלו בממוצע 293 גרם (כ-3.7 מנות) פירות וירקות ביום.
 3. רק 37% מהילדים הגיעו ליעד של '5 ליום' והיו אלה ילדים שאכלו 'תמיד' ארוחות משפחתיות. ילדים שאכלו ארוחות משפחתיות 'לפעמים' צרכו 4.6 מנות פירות וירקות ליום ואילו אלו שלא אכלו 'אף פעם' ארוחות משפחתיות צרכו 3.3 מנות ליום.
 4. ילדים ממשפחות שדיווחו ש'תמיד' אכלו ארוחות משפחתיות, אכלו בממוצע 125 גרם יותר פירות וירקות ליום בהשוואה לאלו שמשפחותיהם דיווחו ש'אף פעם' לא אכלו ארוחות משפחתיות.
 5. ילדים ממשפחות שדיווחו ש'לפעמים' אכלו ארוחות משפחתיות, אכלו בממוצע 95 גרם יותר פירות וירקות ליום בהשוואה לאלו שמשפחותיהם דיווחו ש'אף פעם' לא אכלו ארוחות משפחתיות.
 6. ילדים, שהוריהם אכלו פירות וירקות כל יום, אכלו בממוצע 88 גרם יותר פירות וירקות ליום בהשוואה לילדים להורים שאכלו פירות וירקות לעתים רחוקות או אף פעם.
 7. ילדים להורים שחתכו להם את הפירות והירקות אכלו 44 גרם יותר ליום בהשוואה לילדים להורים שלא עשו כן.
 8. זמינות גדולה יותר של סוגי פירות וירקות הייתה גם היא קשורה בצריכה גבוהה יותר (ב-66 גרם ליום). עבור כל סוג פרי או ירק נוסף בבית, צריכת הילד גדלה ב-5 גרם.
 9. צריכת חומצה פולית ליום הייתה גדולה יותר בקרב ילדים שאכלו 'תמיד' ארוחות משפחתיות (246 מיקרוגרם לעומת 221 בקרב אלו שאכלו 'לפעמים' ו-213 בקרב אלו שלא אכלו 'אף פעם' ארוחות משפחתיות).
 10. צריכת ויטמין C ליום הייתה גדולה יותר בקרב ילדים שאכלו 'תמיד' ארוחות משפחתיות (125 מיליגרם לעומת 119 בקרב אלו שאכלו 'לפעמים' ו-97 בקרב אלו שלא אכלו 'אף פעם' ארוחות משפחתיות).
 11. צריכת קרוטנים ליום הייתה גדולה יותר בקרב ילדים שאכלו 'תמיד' ארוחות משפחתיות (2412 מיקרוגרם לעומת 2139 בקרב אלו שאכלו 'לפעמים' ו-1744 בקרב אלו שלא אכלו 'אף פעם' ארוחות משפחתיות).

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר ממחישים מסר חיובי בעבור ההורים, לשיפור הרגלי האכילה שלהם ושל ילדיהם. המסר העיקרי של מחקר זה הוא לאכול פירות וירקות ביחד בארוחה משפחתית משותפת. חיתוך הפירות והירקות מסייע בידי הילדים באכילתם. אכילת פירות וירקות ביחד עם הילדים, באופן שגרתי, מגדילה את צריכתם ליום ועשויה לעזור להם להגיע לצריכה המומלצת ליום.

תפריט נגישות