שירותים נוספים ונלווים

מכון פאלק לחקר בריאות הנפש ויחידת התכנות של האגודה לבריאות הציבור

מכון פאלק

מכון פאלק לחקר בריאות הנפש הוקם בשיתוף הג'וינט ומשרד הבריאות. משרד הבריאות הפסיק את מימונו והג'וינט החליט להעבירו לאחריות האגודה. המכון מבצע מחקרים ממקורות מימון שונים בארץ ובחו"ל. העסקת העובדים משתנה לפי היקף המחקרים.

 

יחידת תכנות

יחידה זו הינה יחידה מרכזית של האגודה המפתחת ומתחזקת תוכנות לאיסוף מידע למערך העסקת העובדים ולפרויקטים החדשים, וכן את מערכות כוח האדם והנה"ח באגודה. ניתנים שירותים בכ-40 אתרים ומועסקים ביחידה זו חמישה עובדים. כיום המחלקה עוסקת בעיקר בפיתוח האתרים והתוכנות עבור שירותי בריאות הנפש (מרפאות ומרכזי יום ,הוסטלים ומפעלים המוגנים) ושירותי הפיקוח הווטרינרי. כמו כן ניתנים שירותי פיתוח תוכנה למשרד הבריאות. היחידה מפתחת מערכות מקיפות ומתוחכמות בתחום הארגון, הרישום הרפואי, הלוגיסטיקה וניהול כוח אדם בתחומי הבריאות והרווחה.

 

יונתן היינוביץ, טלפון: 0506242731, מייל: yonatan@aguda.co.il

גדעון רוטקוביץ, טלפון: 0506265280, מייל: gideon@aguda.co.il

 

Share