פיתוח תחום הפיקוח על מוצרים ושירותים - בעיקר בתחום המזון

גורם מאשר לתו איכות מזון, ביקורת הרכב מוצרים לילדים בתחום המזון ועוד

אנו בתהליך של פיתוח פרויקט זה בתחום ההסעדה בו לא נמצאים כמעט גורמים מפקחים כתוצאה מנהלים מיושנים מצד אחד ומחסור בכוח אדם מינימלי במשרדי הממשלה מצד שני.

אנו מעונינים בשיתוף פעולה בנושא זה עם משרד הבריאות והווטרינרים הרשותיים (ברשויות המקומיות) של משרד החקלאות.

התחלנו בביקורת הרכב מוצרים לילדים בתחום המזון במטרה לשנות את הרכב וצריכת המזון למזון בריא יותר.

טכנולוגית מזון ראשית: דקלה ראובן, דיאטנית קלינית ומהנדסת מזון,  טלפון: 052-8917811 , מייל:  dikla@briut.org.il

 

מעבדה לבדיקות סמים ומזון

המעבדה הוקמה בכדי לענות לצרכי מערך הטיפול בנפגעי הסמים. הקמתה אפשרה פיתוח מערך טיפול עם הוזלת מחירי הבדיקות תוך שיפור השירות מבחינת זמינות התוצאות. המעבדה משרתת את מרכזי המתדון, המרכזים האמבולטוריים החדשים ואת המרכזים של הרשות למלחמה בסמים. מועסקים בה שמונה עובדים בכחמש משרות.

המעבדה החלה לעבוד עם נושא המים (מקוואות), יבוא מזון וכד'. כמו כן, לאחר מאמצים רבים קיבלנו את ההסמכות הנדרשות מהרשות להסמכת מעבדות במשרד התמ"ת ובמשרד הבריאות. פיתוח המעבדה בתחום המזון לתחומים בהם אין כיום בדיקות מעבדה ייקדם את תחום המזון בארץ. 

 

מנהלת המעבדה:

ד"ר ציפורה מטס,  טלפון:  037500448 , 0506296903

Share