צריכה נמוכה של סיגריות והסיכון למחלות לב כליליות ולשבץ מוחי: מטא-אנליזה של 141 מחקרי עוקבה ב-55 דוחות של מחקרים

צריכה נמוכה של סיגריות והסיכון למחלות לב כליליות ולשבץ מוחי: מטא-אנליזה של 141 מחקרי עוקבה ב-55 דוחות של מחקרים

כביליון אנשים ברחבי העולם מעשנים. עישון מגדיל את הסיכון לפתח מחלות לב כליליות ושבץ מוחי. עישון סיגריות מעטות כמו גם עישון סיגריות בעלות תכולה נמוכה של ניקוטין נחשב באופן מוטעה לבטוח באופן יחסי, ומעשנים רבים הורידו את כמות הסיגריות שהם מעשנים, בהאמינם כי זה מקטין את הסיכון שלהם לפתח הפרעות הקשורות בטבק.

מחקרים בודדים ומטה-אנליזה של חמישה מחקרים ב -1997 דיווחו כי עישון סיגריות קל (פחות מחמש סיגריות ביום) קשור בסיכון גבוה מהצפוי של מחלות לב כליליות. למרות שמחקרים בודדים דיווחו על קשר לא-ליניארי1 בין מחלות לב כליליות לבין עישון קל של סיגריות, הציבור הרחב או מומחי בריאות, במיוחד אלה שלא עוסקים בטבק ובריאות, לא יודעים על כך בדרך כלל.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכםמטא-אנליזה של מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, שהתפרסמה ב-British Medical Journal, הרחיבה את המידע הקיים לגבי הקשר בין עישון לבין הסיכון למחלות לב כליליות וכן הראתה כי קשר לא-ליניארי דומה קיים גם בין עישון לבין שבץ מוחי. המטא- אנליזה התבססה על 141 מחקרי עוקבה שנערכו באופן נפרד ב-21 מדינות ודווחו ב-55 פרסומים. החוקרים חישבו את הסיכון לעישון של 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליום. בכל אחד מהמחקרים שנכללו היו לפחות 50 אירועים של מחלות לב כליליות או של שבץ מוחי.

ממצאים

קשרים בין עישון לבין מחלות לב כליליות בהשוואה לאי-עישון כלל

1. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 26 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות לב כליליות בגברים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליום היה גבוה ב-48%, ב-58%, וכפי 2, בהתאמה.

2. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 26 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות לב כליליות בגברים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליום היווה46% ו-57%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

3. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 18 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות לב כליליות בנשים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליום, בהתאמה, היה גבוה ב-57%, 76% וכמעט פי 3, בהתאמה.

4. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 18 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות לב כליליות בנשים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליום היווה31% ו-43%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

5. בצריכה נמוכה של סיגריות הסיכון למחלות לב כליליות היה גבוה יותר בנשים מאשר בגברים.

א. הסיכון למחלות לב כליליות בעישון 1 סיגריה ליום בנשים גבוה ב-57% לעומת 48% בגברים.

ב. הסיכון למחלות לב כליליות בעישון 5 סיגריות ליום בנשים גבוה ב-76% לעומת 58% בגברים.

6. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 5 מחקרים אשר תקננו לגיל ולמגדר בניתוח משותף של גברים ונשים, הסיכון למחלות לב כליליות בעישון 1 סיגריה ו-5 סיגריות היווה 53% ו-61%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

7. בניתוח הנתונים על פי גיל:

א. בגברים, בעישון 1 סיגריה ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון למחלות לב כליליות היווה 35%, 33% ו-20%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ב. בגברים, בעישון 5 סיגריות ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון למחלות לב כליליות היווה 46%, 44% ו-36%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ג. בנשים, בעישון 1 סיגריה ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון למחלות לב כליליות היווה 11%, 15% ו-36%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ד. בנשים, בעישון 5 סיגריות ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון למחלות לב כליליות היווה 26%, 28% ו-45%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

קשרים בין עישון לבין שבץ מוחי בהשוואה לאי-עישון כלל

1. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 17 דיווחי מחקרים, הסיכון לשבץ מוחי בגברים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליוםהיה גבוה ב-25%, ב-30% ו-64%, בהתאמה.

2. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 17 דיווחי מחקרים, הסיכון לשבץ מוחי בגברים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליום היווה 41% ו-52%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

3. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 10 דיווחי מחקרים, הסיכון לשבץ מוחי בנשים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליוםהיה גבוה ב-31%, 44% ויותר מאשר פי 2, בהתאמה.

4. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 10 דיווחי מחקרים, הסיכון לשבץ מוחי בנשים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליום היווה 34%ו-44%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

5. בצריכה נמוכה של סיגריות הסיכון לשבץ מוחי היה גבוה יותר בנשים מאשר בגברים.

א. הסיכון לשבץ מוחי בעישון 1 סיגריה ליום בנשים גבוה ב-31% לעומת 25% בגברים.

ב. הסיכון לשבץ מוחי בעישון 5 סיגריות ליום בנשים גבוה ב-44% לעומת 30% בגברים.

6. בניתוח הנתונים על פי גיל:

ג. בגברים, בעישון 1 סיגריה ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון לשבץ מוחי היווה 22%, 25% ו-15%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ד. בגברים, בעישון 5 סיגריות ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון לשבץ מוחי היווה 35%, 43% ו-30%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ה. בנשים, בעישון 1 סיגריה ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון לשבץ מוחי היווה 24%, 20% ו-14%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

ו. בנשים, בעישון 5 סיגריות ליום בגיל 45, 55 ו-65, הסיכון לשבץ מוחי היווה 37%, 34% ו-29%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

קשרים בין עישון לבין מחלות קרדיו-ווסקולריות (דיווח משותף למחלות לב ושבץ מוחי) בהשוואה לאי-עישון כלל

1. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 7 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות בגברים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליום היה גבוה ב-45%, ב-59% ויותר מאשר פי 2, בהתאמה.

2. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 7 דיווחי מחקרים, הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות בגברים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליוםהיווה 20% ו-34%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

3. על פי מחקר אחד בנשים שעישנו בממוצע 1 סיגריה, 5 סיגריות ו-20 סיגריות ליום, הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה ב-65%, ב-74% ויותר מאשר פי 2, בהתאמה.

4. על פי מחקר אחד, הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות בנשים בעישון של 1 סיגריה ושל 5 סיגריות ליום היווה 56% ו-64%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

5. על פי ניתוח נתונים מאוגדים (pooled) של 4 מחקרים בניתוח משותף של גברים ונשים, הסיכון למחלות קרדיו-ווסקורלריות בעישון 1 סיגריה ו-5 סיגריות היווה 50% ו-60%, בהתאמה, מהסיכון שבעישון 20 סיגריות.

מסקנות החוקרים

עישון סיגריה אחת עד חמש ביום נושא בחובו סיכון להתפתחות מחלות לב כליליות ושבץ מוחי גדול בהרבה מאשר אנשי בריאות ומעשנים רבים מזהים (כמחצית מהסיכון שבעישון 20 סיגריות). לא קיימת שום רמה בטוחה של עישון ביחס למחלות קרדיו-ווסקולריות, אשר בה מעשנים קלים יכולים להניח כי המשך עישון אינו מביא לנזק. מעשנים חייבים להפסיק לגמרי לעשן ולא להוריד בכמות הסיגריות שהם מעשנים אם הם רוצים למנוע את מרבית הסיכון הקשור במחלות לב כליליות ושבץ מוחי.

עדות מחקרית ניכרת מצביעה על כך שמרכיבי עשן הסיגריות גורמים לפגיעה באנדותל2, לתפקוד לקוי של תאים (cell dysfunction), לטרשת העורקים (atherosclerosis), המביאה להתפתחות מחלות לב וכלי הדם, לפקקת חריפה3 (acute thrombosis) וליכולת מופחתת של הדם לשאת חמצן.

מאמר מערכת המלווה את המטא-אנליזה מציין כי לממצאי המחקר השלכות בריאותיות משמעותיות: "עישון קל, עישון מדי פעם, ועישון של מספר קטן יותר של סיגריות – כולם נושאים בחובם סיכון ניכר למחלות קרדיו-ווסקולריות". הוא מוסיף ואומר כי "המסר שהמעשנים צריכים לקחת הביתה הוא שחשיפה כלשהי לעשן סיגריות (כולל סיגריות אלקטרוניות) הינה מבחינת יותר מדי".

 

 

 


1קשר לא-ליניארי ‒ קשר שאינו יוצר קו ישר.

2אנדותל – שכבת תאי חיפוי המרפדת את דפנות כלי הדם וחדרי הלב.

3פקקת – היווצרות קריש דם בכלי דם.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכםכתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.


צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכם
צריכים עזרה? התייעצו איתנו ונשמח לעמוד לרשותכם