צריכה יומיומית של חלב ותמותה מכל-הסיבות, תמותה ממחלת לב כלילית ותמותה משבץ מוחי: סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של מחקרי עוקבה תצפיתיים

צריכה יומיומית של חלב ותמותה מכל-הסיבות, תמותה ממחלת לב כלילית ותמותה משבץ מוחי: סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של מחקרי עוקבה תצפיתיים

צריכת חלב מומלצת על ידי הנחיות תזונתיות רבות לצורך עמידה בדרישות לצריכת סידן, חלבון שמקורו בבעלי חיים וויטמין B12 (ראה כתבה 'חלב, מוצרי חלב והשפעותיהם על בריאות האדם – חלק א ו-חלק ב'). בארה"ב, ההנחיות הלאומיות ממליצות למבוגרים על צריכת שלושה ספלי חלב ליום (732 מיליליטר/יום). למרות תדמיתו החיובית של החלב, מספר תזונאים מטילים ספק במקומו של חלב פרה בתזונת אדם בגלל היותו בעל תכולה גבוהה של אנרגיה (קלוריות), 83 קילוקלוריות ו-149 קילוקלוריות לספל חלב דל-שומן וחלב מלא, בהתאמה.

ממצאי המחקרים שעסקו בקשר בין צריכת חלב לבין תמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות אינם עקביים, כשבחלקם הסיכון נמוך יותר ובחלקם הסיכון גבוה יותר. הטרוגניות הממצאים הייתה קטנה יותר במחקרים על צריכת מוצרי חלב בכלל.

מטא-אנליזה, שהתפרסמה ב-BMC Public Health, בדקה את הקשר בין צריכת חלב לבין הסיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות, כשהיא מתמקדת בצריכת חלב בלבד מבלי לכלול מוצרי חלב.

במטא-אנליזה נכללו 21 מחקרים, אשר כללו משתתפים בגילאי 74-34 שנה מ-19 עוקבות. חמש עוקבות נערכו בארה"ב, 2 עוקבות באסיה, 11 עוקבות באירופה ועוקבה אחת נערכה באוסטרליה.

ממצאים

המשך הממוצע של המעקב היה 16 שנה. אחד עשרה עוקבות (כ-282,000 משתתפים) דיווחו על כ-64,000 מקרי מוות מכל-הסיבות, 9 עוקבות (כ-404,000 משתתפים) דיווחו על כ-37,000 מקרי מחלת לב כלילית קטלנית ולא-קטלנית ו-10 עוקבות (כ-565,000 משתתפים) דיווחו על כ-39,00 מקרי שבץ מוחי קטלני ולא-קטלני.

צריכת החלב החציונית נעה בין 0 לבין 850 מיליליטר חלב ליום.

קשרים בין צריכת חלב לתמותה

  1. הסיכון היחסי המתוקנן (standardized relative riskלמוות מכל-הסיבות וכן למחלת לב כלילית קטלנית ולא קטלנית (fatal and non-fatal) היה גבוה באופן בלתי מובהק ב-1% בצריכה של 200 מיליליטר חלב ליום.
  2. הסיכון היחסי המתוקנן (standardized relative riskלשבץ מוחי קטלני ולא-קטלני היה נמוך באופן בלתי מובהק ב-9% בצריכה של 200 מיליליטר חלב ליום.
  3. ניתוח הנתונים על פי מגדר לא שינה את התוצאות.
  4. אף מחקר, מלבד שלושה, לא הבדיל בין צריכת חלב דל-שומן לבין צריכת חלב מלא.

                      א.     מחקר עוקבה אמריקאי (מחקר האחיות – Nurses’ Health Study), שהשווה בין צריכה של שני כוסות או יותר של חלב ליום לבין צריכה של פחות מכוס אחד לשבוע, מצא סיכון למחלת לב כלילית הגבוה ב-67% בצריכת חלב מלא, וסיכון הנמוך ב-22% בצריכת חלב דל-שומן.

                      ב.     במחקר עוקבה הולנדי לא נמצא קשר בין צריכת חלב מלא וחלב דל-שומן לבין תמותה מכל הסיבות, תמותה ממחלת לב איסכמית ותמותה משבץ מוחי הן בנשים והן בגברים.

                      ג.      מחקר פיני בקרב גברים מעשנים לא מצא קשר בין צריכה של חלב מלא וחלב דל-שומן בחמישון העליון של צריכה (צריכה חציונית של 850 מיליליטר ליום) בהשוואה לחמישון התחתון (צריכה חציונית אפס) לבין שבץ מוחי, מלבד שטף דם תוך-מוחי (intracerebral hemorrhage) בצריכת חלב מלא, שהסיכון להיארעותו היה גבוה ב-41%.

מסקנות החוקרים

המטא-אנליזה של מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים לא מצאה עדות לקשר בין צריכת חלב לבין תמותה מכל הסיבות, תמותה ממחלת לב קטלנית ולא-קטלנית ותמותה משבץ מוחי קטלני ולא-קטלני. יתכן בכל זאת סיכון מוגבר לתמותה מכל הסיבות ואולי גם לשבץ מוחי הקשורים בעליה בצריכת חלב.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.