קשר בין חומצות שומן חד-בלתי רוויות ממקור צמחי וממקור בעלי חיים לבין כלל תמותה ותמותה מסיבות ספציפיות בשני מחקרי עוקבה פרוספקטיביים בארה"ב

קשר בין חומצות שומן חד-בלתי רוויות ממקור צמחי וממקור בעלי חיים לבין כלל תמותה ותמותה מסיבות ספציפיות בשני מחקרי עוקבה פרוספקטיביים בארה"ב

על פי דיווח של ארגון הבריאות העולמי, בשנת 2015 מתו מעל ל-56 מיליון איש, מהם יותר ממחצית (54%) מ-10 סיבות עיקריות: מחלת לב איסכמית, שבץ מוחי, מחלת ריאות חסימתית כרונית, זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות, מחלת האלצהיימר ודימנציות (מחלות שכחה) אחרות, סרטן הריאות, הסימפונות[1] וקנה הנשימה, סוכרת, תאונות דרכים, מחלות שלשול ושחפת. מחלת לב איסכמית, שבץ מוחי וסרטן נותרו הסיבות המובילות לתמותה בארה"ב. חלק גדול מפטירות בטרם עת (premature deaths) הוא בר-מניעה באמצעות אימוץ אורח-חיים בריא, כולל הפסקת עישון, הגברת פעילות גופנית ושיפור איכות התזונה.

ארגונים בינלאומיים והנחיות תזונתיות אמריקאיות 2015 של משרד החקלאות האמריקאי (US Department of Agriculture – USDA) הדגישו את חשיבות איכות השומן ולא כמותו למניעה ראשונית של מחלות כרוניות. מעוּדדת במיוחד,  צריכת שמנים מהצומח ושומנים אחרים מהצומח, בו בזמן שצריכת שומנים מן החי, ובמיוחד אלה מבשר אדום ומבשר מעובד ומחמאה אינם מעוּדדים. מתוך חומצות השומן (אבני בנין של שומנים) העשירות במזונות מן הצומח, חומצות השומן הרב בלתי-רוויות (polyunsaturated fatty acids – PUFAs) נמצאו באופן עקבי כקשורות בסיכון נמוך יותר למחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם) ולתמותה לאורך מחקרים תצפיתיים וניסויים קליניים. אולם, השפעת חומצות שומן חד בלתי-רוויות (monosaturated fatty acids – MUFAs) על הסיכון למחלות כרוניות, ובמיוחד על תמותה אינה ברורה. במחקרים קיימים על הקשר בין צריכת MUFAs לבין הסיכון לתמותה דווחו לרוב ממצאים בלתי עקביים. סיבה אפשרית אחת לכך היא ש-MUFAs באים הן ממזונות מהצומח והן ממזונות מהחי בעלי תכולה שונה של רכיבי תזונה (כמו שומן רווי וכולסטרול) העלולים באופן פוטנציאלי למסך את היתרונות הבריאותיים שלMUFAs . לאחרונה, מחקר שהתפרסם על ידי חוקרי המחקר הנוכחי מצא כי צריכת חומצות שומן חד בלתי-רוויות מהצומח (MUFA-Ps) היה קשור בסיכון נמוך יותר למחלת לב כלילית, בו בזמן שההפך נצפה לגבי חומצות שומן חד בלתי-רוויות מן החי (MUFA-As), עובדה המצביעה על כך שלמקורות המזון יכול להיות תפקיד חשוב בקשר שבין MUFAs לבין בריאות בני האדם.

מחקר, שהתפרסם ב-Circulation Research, בדק את הקשר בין צריכת MUFA-Ps ו-MUFA-As לבין כלל תמותה ותמותה מסיבות ספציפיות. המחקר השתמש בנתוני שתי עוקבות אמריקאיות גדולות של נשים וגברים, מחקר האחיות (The Nurses’ Health Study – NHS) ומחקר משתתפים במקצועות הרפואה (Health Professionals Follow-up Study – HPFS). מחקר האחיות הוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי של 121,700 נשים הרשומות כאחיות, אשר בעת גיוסן למחקר בשנת 1976 היו בנות 55-30 שנה. מחקר המשתתפים במקצועות הרפואה הוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי של כ-51,530 גברים בני 75-40 שנה בעת גיוסם בשנת 1986. בשתי העוקבות, מידע לגבי היסטוריה רפואית, אורח חיים ומצבי בריאות נאסף על ידי שאלונים דו-שנתיים אשר מולאו על ידי המשתתפים בדיווח עצמי. לניתוח הנתונים הנוכחי השתמשו החוקרים כתחילת המחקר בשנת 1990, בה צריכת שמן זית הוכנסה בפעם הראשונה כחלק משאלון תדירות צריכת המזונות (food frequency questionnaire – FFQ). בתחילת המחקר כ-80,330 נשים וכ-38,840 גברים מלאו את שאלון FFQ. לא נכללו בניתוח נתוני המחקר נתוניהם של משתתפים אשר בתחילת המחקר: א. דיווחו על סרטן, סוכרת ומחלות קרדיו-ווסקולריות שאובחנו על ידי רופא; ב. נתוני אנרגיה (קלוריות) לא סבירים, נשים שצרכו בכניסה למחקר פחות מ-500 קילוקלוריות או יותר מ-3,500 קילוקלוריות, וגברים שצרכו בכניסה למחקר פחות מ-800 קילוקלוריות או יותר מ-4,200 קילוקלריות; ג. ענו על שאלון FFQ בתחילת המחקר בלבד. לבסוף, נכללו בניתוח הנתונים כ-63,410 נשים וכ-29,970 גברים.

הערכה תזונתית נערכה באמצעות שאלון FFQ בן 130 פריטים, אשר נִתן כל 4 שנים.  המשתתף נשאל באיזה תדירות הוא אכל בשנה האחרונה מנה מוגדרת של מזון, כמו גם סוגי השומנים, השמנים ומותגים של מרגרינה או סוגיה, בהם השתמשו לבישול והוסיפו ליד השולחן. צריכת רכיבי התזונה חושבה על פי מסד הנתונים של USDA. החוקרים בדקו מזמן לזמן את הרכב חומצות השומן במזונות הנאכלים בדרך כלל. MUFA-As היו סכום חומצות השומן החד בלתי-רוויות ממקורות מזון מהחי, כגון שומנים מהחי ששימשו לבישול, מוצרי חלב, ביצים, עופות, בשר אדום לא-מעובד ומעובד ודגים. MUFA-Ps חושבו על בסיס צריכת מזונות מהצומח, כגון שמנים מהצומח ששימשו לבישול, רוטב סלט, מרגרינה, לחם ודגנים, פירות, ירקות, קטניות, אגוזים וזרעים. לגבי פריטי מזון מעורבים, הרכיבים זוהו על פי תוויות המזון של היצרנים או על פי ספרי בישול. חושבה צריכת מזון מצטברת ממוצעת של כלל שאלוני FFQ כדי לייצג טוב יותר תזונה ארוכת-טווח ולמזער הטיה של שונות תוך-אישית. על מנת למזער את האפשרות של הטיה של סיבה ותוצאה הפוכה מזו המשוערת, הופסקה ההערכה התזונתית כאשר המשתתפים דיווחו על אבחון שבץ מוחי , מחלת לב, תעוקת חזה, סוכרת או סרטן. פטירות זוהו באמצעות חיפוש ברשומות החיוניות של המדינות השונות ובאינדקס פטירות לאומי. סיבות המוות קובצו ל-5 קבוצות עיקריות (מחלות קרדיו-ווסקולריות, סרטן, מחלות נשימתיות, מחלות ניווניות של מערכת העצבים (neurodegenerative diseases) וכל יתר הסיבות, כולל בין השאר התאבדות, חבלה, זיהומים, סוכרת, מחלת כליות). זמן-אדם[2] של כל משתתף חושב ממילוי השאלון בתחילת המחקר עד למותו או עד סיום המעקב (ב-NHS ביוני 2012 וב-HPFS בינואר 2012), מה שבא קודם.

בניתוח נתונים רב-משתנים נלקחו בחשבון המשתנים הנוספים, אשר שמשו לתקנון: מוצא אתני, עישון, צריכת אלכוהול, היסטוריה משפחתית של אוטם בשריר הלב, של סוכרת ושל סרטן, מצב גיל המעבר, שימוש בטיפול חליפי בהורמונים לאחר הפסקת הווסת (בנשים בלבד), פעילות גופנית, שימוש נוכחי באספירין, שימוש במולטיויטמינים, יתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה), יתר-כולסטרול, BMI, צריכת אנרגיה (קלוריות), שיעור אנרגיה מחומצות שומן טרנס (trans fatty acids) וחומצות שומן רוויות (saturated fatty acids – SFA), צריכת פירות וירקות וצריכת קפה.

ממצאים   

במשך מעקב של 22 שנה (כ-1,897,000 שנות-אדם[3]), נרשמו כ-20,670 מקרי מוות (כ-12,770 במחקר NHS, וכ-7,900 במחקר HPFS). מאפייני המשתתפים סווגו בהתאם לחמישוני MUFA-Ps ו- MUFA-As  באמצע תקופת המעקב (בשנת 2002). בהשוואה למשתתפים בעלי הצריכה הנמוכה ביותר של MUFA-Ps,  משתתפים בחמישון העליון של צריכה היו צעירים יותר, בעלי סבירות נמוכה יותר ליתר לחץ-דם, בעלי סבירות רבה יותר להשתמש באספירין ובמולטיויטמינים, והיו בעלי ניקוד גבוה יותר באינדקס חלופי מאופנן של אכילה בריאה (modified Alternate Health Eating Index – AHEI). משתתפים בעלי צריכה גבוהה יותר של MUFA-As בהשוואה למשתתפים בעלי הצריכה הנמוכה ביותר היו צעירים יותר, בעלי סבירות גבוהה יותר לעשן ובעלי סבירות נמוכה יותר לבצע פעילות גופנית. הם גם היו בעלי BMI גבוה יותר, בעלי צריכה נמוכה יותר של פירות, ירקות ובעלי ניקוד נמוך יותר ב-AHEI.

מקורות מזון עיקריים ל-MUFA-Ps כללו שמן זית, אגוזים, רוטב סלט, מזונות מטוגנים, מוצרים אפויים (עוגיות שוקולד-צ'יפ ופאי ביתי/מוכן לאכילה), מרגרינה, שוקולד חלב ואבוקדו. MUFA-As הגיעו בעיקר מבשר אדום (בקר וחזיר) ובשרים מעובדים (41%-42%), מוצרי חלב, חמאה, עופות, ביצים ודגים. בשתי העוקבות שיעור האנרגיה הממוצע מ-MUFA-Ps עלה בתקופת המעקב מ-5.8%-6.3% ל-7.9%, בו בזמן ששיעור MUFA-As ירד מ-5.4%-5.5% ל-4.2%-4.4%.

קשרים בין צריכת חומצות שומן חד בלתי-רוויות לבין תמותה

לאחר תקנון למשתנים מבלבלים, בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות:

 1. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, היה קשור בסיכון הנמוך ב-16% לתמותה כללית.
 2. צריכתMUFA-Ps ו- MUFA-As(כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-16% ובסיכון הגבוה ב-16%, בהתאמה, לתמותה כללית.
 3. צריכת MUFA-Ps (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, הייתה קשורה בתמותה נמוכה יותר ממחלות קרדיו-ווסקולריות ומסרטן, אולם הקשר הפך ללא מובהק לאחר תקנון נוסף לצריכת MUFA-As ול-SFA.
 4. צריכת MUFA-As (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, הייתה קשורה בסיכון הגבוה ב-16% וב-29% לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות ומסרטן, בהתאמה.
 5. סך צריכת MUFAs ושל MUFA-Ps (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, היה קשור בסיכון הנמוך ב-30% וב-29%, בהתאמה, למחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן.

בניתוח נפרד של נתוני מחקר NHS ומחקר HPFS

לאחר תקנון למשתנים מבלבלים:

 1. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, היה קשור בסיכון הנמוך ב-19% לתמותה כללית במחקר NHS, אך לא נמצא קשר מובהק במחקר HPFS.
 2. צריכת MUFA-Ps (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-18% וב-12%, בהתאמה, לתמותה כללית.
 3. צריכת MUFA-As (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, הייתה קשורה בסיכון הגבוה ב-13% וב-20%, בהתאמה, לתמותה כללית.
 4. לא נמצא קשר בין צריכת סך MUFAs ו- MUFA-Psו- MUFA-As(כאחוז מצריכת האנרגיה) לבין תמותה קרדיו-ווסקולרית, מלבד עליה בסיכון ב-26% במחקר HPFS בצריכת MUFA-As בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר.
 5. לא נמצא קשר בין צריכת סך MUFAs ו- MUFA-Psו- MUFA-As(כאחוז מצריכת האנרגיה) לבין תמותה מסרטן, מלבד עליה בסיכון ב-32% במחקר NHS בצריכת MUFA-As בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר.
 6. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, היה קשור בסיכון הנמוך ב-34% וב-21%, בהתאמה, לתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן.
 7. צריכת MUFA-Ps (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-30% וב-27%, בהתאמה, לתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן.
 8. לא נמצא קשר בין צריכת MUFA-As (כאחוז מצריכת האנרגיה) לבין תמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן.
 9. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, היה קשור בסיכון הנמוך ב-42% וב-35%, בהתאמה, לתמותה ממחלות עצבים ניווניות; בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות, הסיכון היה נמוך ב-41% לתמותה ממחלות עצבים ניווניות.
 10. צריכת MUFA-As (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS בלבד הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-29% לתמותה ממחלות עצבים ניווניות.
 11. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר במחקר NHS בלבד, היה קשור בסיכון הנמוך ב-30% לתמותה מכל הסיבות האחרות לתמותה; בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות, הסיכון היה נמוך ב-24% לתמותה מכל הסיבות האחרות לתמותה.
 12. סך צריכת MUFAs (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, היה קשור בסיכון הנמוך ב-32% וב-25%, בהתאמה, לתמותה מכל הסיבות האחרות לתמותה; בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות, הסיכון היה נמוך ב-30% לתמותה מכל הסיבות האחרות לתמותה.
 13. צריכת MUFA-As (כאחוז מצריכת האנרגיה) בחמישין העליון של הצריכה בהשוואה לחמישון הנמוך ביותר, במחקר NHS ובמחקר HPFS, הייתה קשורה בסיכון הגבוה ב-37% וב-55%, בהתאמה, לתמותה מכל הסיבות האחרות לתמותה; בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות, הסיכון היה גבוה ב-58%

כאשר MUFA-Psהחליפו 5% מהאנרגיה של רכיבי תזונה אחרים

במחקר NHS:

 1. בעקבות החלפת SFA ופחמימות מזוקקות ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה כללית היה נמוך ב-16%.
 2. בעקבות החלפת חומצות שומן טראנס ב-MUFA-Ps (2% מהאנרגיה), הסיכון לתמותה כללית היה נמוך ב-11%.
 3. בעקבות החלפת SFA ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן, היה נמוך ב-30%.
 4. בעקבות החלפת פחמימות מזוקקות ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן, היה נמוך ב-27%.
 5. בעקבות החלפת MUFA-As ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה כללית, לתמותה ממחלות קרדיו-ווסוקולריות, לתמותה מסרטן ולתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן היה נמוך ב-23%, ב-25%, ב-34% וב-13%, בהתאמה.

במחקר HPFS

 1. בעקבות החלפת SFA ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה כללית ולתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן היה נמוך ב-19% וב-24%, בהתאמה.
 2. בעקבות החלפת פחמימות מזוקקות ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה כללית ולתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן היה נמוך ב-12%% וב-21%, בהתאמה.
 3. בעקבות החלפת חומצות שומן טראנס ב-MUFA-Ps (2% מהאנרגיה), הסיכון לתמותה ממחלות שאינן מחלות קריו-ווסקולריות וסרטן היה נמוך ב-22%.
 4. בעקבות החלפתSFA + MUFA-As ב-MUFA-Ps, הסיכון לתמותה כללית, לתמותה ממחלות קרדיו-ווסוקולריות, לתמותה מסרטן ולתמותה ממחלות שאינן מחלות קרדיו-ווסקולריות וסרטן היה נמוך ב-20%, ב-18%, ב-16% וב-25%, בהתאמה.

הממצאים דומים במידה רבה בניתוח משולב של נתוני שתי העוקבות.

מסקנות החוקרים

הממצאים תומכים בהמלצות הנוכחיות להחליף שומן מן החי בשמנים בלתי רוויים מהצומח למניעת מחלות כרוניות ומוות בטרם עת (premature death).

[1] סימפון – הוא אחד הצינורות דרכם חודר האוויר מקנה הנשימה אל הריאות.

[2] זמן-אדם – סך הזמן הנתרם על ידי משתתף במחקר.

[3] שנות-אדם – זהו סכום של סך כל הזמן הנתרם על ידי כל משתתפי המחקר; משתתף נחשב לתורם זמן-אדם (במחקר הזה שנים) כל אימת שאינו חולה ולכן מצוי בסיכון לפתח את המחלה אשר את הופעתה מעוניינים לחקור; שנות-אדם מחושבות על ידי הכפלת מספר המשתתפים במחקר במספר השנים שכל אחד מהם תרם.

 

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.