קשרים בין תנודות בלחץ-הדם, רמות בדם של גלוקוז ושל כולסטרול ובין תנודות באינדקס מסת הגוף לבין תמותה ותוצאים קרדיו-ווסקולריים באוכלוסייה כללית

תנודות בפרמטרים מטבוליים, כגון רמות בצום של גלוקוז וכולסטרול, לחץ-דם ומשקל הגוף יכולות להשפיע על תוצאים בריאותיים (health outcomes). אי-סדירות בפרמטרים המטבוליים מהווה גורם סיכון למספר מחלות, ובמיוחד לאירועים קרדיו-ווסקולריים, כמו התקף לב ושבץ מוחי. למשל, תנודתיות (variability) בלחץ-הדם מהווה גורם סיכון קרדיו-ווסקולרי בלתי-תלוי ללא קשר בממוצע לחץ-הדם. בדומה, תנודתיות ברמות הגלוקוז והכולסטרול בדם קשורה באירועים קרדיו-ווסקולריים עתידיים.

מחקר קוריאני רב היקף מבוסס אוכלוסייה, שהתפרסם ב-Circulation, בדק אם התנודות במספר פרמטרים מטבוליים קשורות האחת ברעותה והאם יש להן קשרים מוספים[1] (additive associations) עם תמותה ותוצאים קרדיו-ווסקולריים (מתייחסים למחלות לב וכלי הדם). המחקר כלל למעלה מ-6.7 מיליון משתתפים, שהיו להם שלוש או יותר מדידות של רמות בדם של גלוקוז וכולסטרול, לחץ דם ושל BMI. קוריאנים הרשומים בתאגיד בריאות לאומי מעודדים לבצע בדיקות רפאיות סטנדרטיות אחת לשנתיים. במחקר נכללו אנשים שעברו בדיקה בין השנים 2009 ל-2012 ו-2 בדיקות ומעלה בין 1 בינואר 2005 לבין 31 בדצמבר 2008. הוצאו מהמחקר משתתפים אשר היו חסרים להם נתונים עבור משתנה אחד ומעלה. הוצאו גם חולי סוכרת, בעלי יתר לחץ-דם ויתר-שומנים בדם (dyslipidemia) מטופלים בתרופות לפני שנת המדד (index year), כלומר לפני 2012. כמו כן, הוצאו מהמחקר משתתפים שהיה להם אוטם בשריר הלב (myocardial infarction) ושבץ מוחי (stroke) לפני שנת המדד.

בדיקה רפואית כללית כללה לקיחת היסטוריה רפואית, בדיקת לחץ-דם, דגימת דם, בדיקת שתן וצילום חזה. תנודתיות הוגדרה כתנודתיות תוך-אישית (intraindividual) ברמות הגלוקוז בדם בצום, ברמות הכולסטרול בדם, בלחץ הדם וב-BMI כפי שנרשמו בבדיקות הרפואיות בתקופות שנלקחו בחשבון במחקר. תנודתיות גבוהה הוגדרה כרבעון הגבוה ביותר ותנודתיות נמוכה, כשלושת הרבעונים הנמוכים יותר של תנודתיות. המשתתפים סווגו על פי מספר הפרמטרים בעלי תנודתיות גבוהה (רמות גלוקוז בצום, רמות כולסטרול בצום, לחץ-דם ו-BMI), כשטווח הניקוד נע בין '0' (ללא כל פרמטר בעל תנודתיות גבוהה) ל-'4' (מספר הפרמטרים בעלי התנודתיות הגבוהה). נעשה סיווג נוסף על פי רבעונים של ארבעת הפרמטרים, כשהרבעון הראשון (הנמוך ביותר) קבל '0' נקודות , רבעון שני, '1' נקודה, רבעון שלישי, '2' נקודות ורבעון רביעי, 3 נקודות. סיכום הנקודות נע בין '0' לבין '12', כך שמשתתף עם 12 נקודות היה ברבעון הרביעי ומשתתף עם '0' נקודות היה ברבעון הראשון בכל ארבעת הפרמטרים.

תוצאי המחקר היו אבחון חדש של אוטם בשריר הלב, שבץ מוחי או מוות. משתתפים שלא אובחנו בתקופת המעקב  לאוטם שריר הלב או שבץ מוחי, נחשבו למסיימי המחקר ביום מותם או בסוף המחקר. המעקב אחר המשתתפים נערך מתחילת המחקר ועד אבחון אירוע קרדיו-ווסקולרי או עד פטירה או עד סיום המחקר ב-31 בדצמבר 2015.

ממצאים

משתתפים בעלי מספר רב יותר של פרמטרים בעלי תנודתיות גבוהה היו מבוגרים יותר ונטו יותר להיות נשים. הערכים הגבוהים ביותר בתחילת המחקר של רמות הגלוקוז בדם, של רמות הכולסטרול בדם, של לחץ-הדם ושל ה-BMI כמו גם השכיחות הגבוהה ביותר של התסמונת המטבולית[2] נצפו במשתתפים בעלי 4 פרמטרים בעלי תנודתיות גבוהה. בתקופת מעקב חציונית של 5.5 שנים אירעו כ-84,600 מקרי מוות, כ-1,900,000 משתתפים פתחו סוכרת, כ-1,500,000 משתתפים פתחו יתר לחץ-דם (לחץ-דם גבוה), וכ-1,200,000 פתחו יתר-שומנים בדם.

הקורלציות בין תנודתיות רמות הגלוקוז בדם, תנודתיות רמות הכולסטרול, תנודתיות לחץ הדם ותנודתיות ה-BMI לא היו חזקות, והקורלציה הגבוהה ביותר נמצאה בין התנודתיות של רמות הכולסטרול בדם לבין תנודתיות ה-BMI.

קשרים בין תנודתיות בכל פרמטר לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות (all-cause mortality), אוטם בשריר הלב ושבץ מוחי

בהשוואה לרבעון הנמוך ביותר של תנודתיות כל פרמטר, ברבעון הגבוה ביותר של:

 1. התנודתיות ברמות הגלוקוז בדם בצום, הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה ב-20%.
 2. התנודתיות ברמות הגלוקוז בדם בצום, הסיכון לאוטם בשריר הלב היה גבוה ב16%.
 3. התנודתיות ברמות הגלוקוז בדם בצום, הסיכון לשבץ מוחי היה גבוה ב-13%.
 4. התנודתיות ברמות הכולסטרול בדם, הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה ב-31%.
 5. התנודתיות ברמות הכולסטרול בדם, הסיכון לאוטם בשריר הלב היה גבוה ב-10%.
 6. התנודתיות ברמות הכולסטרול בדם, הסיכון לשבץ מוחי היה גבוה ב-6%.
 7. התנודתיות בלחץ-הדם, הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה ב-19%.
 8. התנודתיות בלחץ-הדם, הסיכון לאוטם בשריר הלב היה גבוה ב-7%.
 9. התנודתיות בלחץ-הדם, הסיכון לשבץ מוחי היה גבוה ב-14%.
 10. התנודתיות ב-BMI, הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה ב-53%.
 11. התנודתיות ב-BMI, הסיכון לאוטם בשריר הלב ולשבץ מוחי היה גבוה ב-14%.

קשרים בין מספר הפרמטרים בעלי התנודתיות הגבוהה לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות (all-cause mortality), אוטם בשריר הלב ושבץ מוחי

בהשוואה לקבוצה בעלת התנודתיות הנמוכה בכל ארבעת הפרמטרים (משתתפים שערכי הפרמטרים שלהם נשארו יציבים), בקבוצה בעלת התנודתיות הגבוהה בכל ארבעת הפרמטרים:

 1. הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה ביותר מפי 2.
 2. הסיכון לאוטם בשרירי הלב היה גבוה ב43%.
 3. הסיכון לשבץ מוחי היה גבוה ב41%.

בניתוח הנתונים על פי תת-קבוצות

 1. בכל התת-קבוצות הסיכון לתמותה מכל הסיבות, לאוטם בשריר הלב ולשבץ מוחי עלה עם העלייה במספר הפרמטרים המטבוליים בעלי התנודתיות הגבוהה.
 2. הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה גבוה יותר במשתתפים בגיל הביניים (64-40 שנה), בזקנים בגילאי 65 ומעלה ובגברים.
 3. הסיכון הגבוה ביותר לאוטם בשריר הלב (סיכון הגבוה ב-91%) נצפה במשתתפים בתת-משקל.
 4. הסיכון הגבוה ביותר לשבץ מוחי (סיכון הגבוה פי יותר מ-2) נצפה במשתתפים שמנים (BMI גבוה מ-30 ק"ג/מ2).
 5. בחישוב שיעור השינוי בין ערכי כל פרמטר מטבולי בבדיקה הראשונה לבין ערכיו בבדיקה בפעם האחרונה, משתתפים בעלי שיפור או הרעה בשיעור של יותר מ-5%, כונו כקבוצת שיפור (improved group) או קבוצת הרעה (worsened group), בהתאמה. משתתפים בעלי שינוי קטן מ-5% סווגו כקבוצת 'ללא שינוי' (unchanged).

  א. בהשוואה למשתתפים בעלי תנודתיות נמוכה עבור כל פרמטר מטבולי, במשתתפים בעלי תנודתיות גבוהה, הסיכון היחסי (hazard ratio) לתמותה מכל הסיבות היה גבוה יותר הן בקבוצת ה'שיפור' והן בקבוצת 'ההרעה'.

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר מספקים עדות נוספת לכך שתנודתיות גבוהה בפרמטרים מטבוליים קשורה בהשפעות מזיקות לבריאות לא רק באוכלוסיות חולות אלא גם באוכלוסיות בריאות באופן יחסי. הממצאים מצביעים על כך שתנודתיות גבוהה בפרמטרים מטבוליים עשויה להוות סמן פרוגנוסטי חליפי לניבוי תמותה ותוצאים קרדיו-ווסקולריים.

אחד החוקרים העיר כי ניסיון לייצב ערכי פרמטרים מטבוליים עשוי להוות צעד חשוב בסיוע בשיפור בריאות האוכלוסייה.

________________

[1] השפעה מוספת – כלומר ההשפעה הכוללת היא סכום ההשפעות של כל אחת מהן לחוד.

[2] תסמונת מטבולית – על פי תכנית חינוכית לאומית לטיפול בכולסטרול במבוגרים III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III ), תסמונת מטבולית מאובחנת כאשר קיימים שלושה או יותר מהתסמינים הבאים: רמות גלוקוז גבוהות בדם, השמנה ביטנית, יתר-לחץ דם, יתר-שומנים (טריגליצרידים) בדם ורמות נמוכות של HDL-כולסטרול (הכולסטרול 'הטוב') בדם.

 

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.