קיים קשר הפוך בין איכות התזונה לבין גורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים במבוגרים

קיים קשר הפוך בין איכות התזונה לבין גורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים במבוגרים

במחקר שהתפרסם ב-Journal of Nutrition השתמשו החוקרים ב'אינדקס אכילה בריאה' (Healthy Eating Index – HEI)  משנת 2005, כדי להעריך אם קיים קשר בין תזונה בריאה לבין גורמי סיכון קַרְדיוֹ-ווַסְקוּלָריים (של הלב וכלי הדם). החוקרים השתמשו באינדקס זה, כיוון שבמחקרים קודמים הוא נמצא כגורם מנבא חזק לסיכון למחלות כרוניות, כגון מחלת לב כלילית, סוכרת, שבץ מוחי וסרטן.

ב'אינדקס אכילה בריאה' נכללו קבוצות מזון (שהתבססו על פירמידת המזון של משרד החקלאות האמריקאי – USDA) ושני רכיבי תזונה, שומן רווי ונתרן (מלח). מרכיבי האינדקס שנכללו בחישוב הניקוד של האינדקס: 1. סך הכל פירות; 2. סך הכל פירות ללא מיצים; 3. סך הכל ירקות; 4. סך הכל ירקות ירוקים וכתומים וקטניות; 5. סך הכל דגנים; 6. סך הכל דגנים מלאים; 7. סך הכל חלב ומוצריו; 8. סך הכל בשר וקטניות. קטניות נכללות הן בקבוצה 4 והן בקבוצה 8, כאשר לצורך חישוב הניקוד של האינדקס, קודם סופרים את התאמת מוצרי המזון של קבוצה 8 להמלצות פירמידת המזון, ואת מוצרי המזון הנותרים כוללים בקבוצה 4; 9. סך הכל שמנים מהצומח שלא עובדו באופן תעשייתי; 10. שומן רווי; 11. נתרן; 12. קלוריות משומנים מוצקים, אלכוהול וסוכר מוסף.

החוקרים השתמשו בנתוני הסקר האמריקאי הלאומי, NHANES מהשנים 2008-2001, לגבי כ-19,000 מבוגרים בגילאי 19 שנים ומעלה. נמדדו הגורמים הבריאותיים הבאים הקשורים במחלות קרדיו-ווסקולריות: BMI, היקף מתניים, לחץ דם, C-reactive protein – CRP (חלבון מגיב C), סך כולסטרול, HDL-כולסטרול (הכולסטרול ה'טוב'), LDL-כולסטרול (הכולסטרול ה'רע'), שומנים בדם, ApoB, גלוקוז (סוכר), אינסולין, HOMA-IR (מדד לתנגודת לאינסולין ולתפקוד תאי ביתא בלבלב) ותסמונת מטבולית. נמדדו גם משתנים של אורח החיים – פעילות גופנית, עישון וצריכת אלכוהול.

ניקוד 'אינדקס אכילה בריאה' חושב על פי נתוני שאלון שחזור צריכת מזון של 24 שעות. סך הניקוד המירבי של האינדקס הוא 100.

בטבלה מוצג הניקוד המירבי עבור כל מרכיב של 'אינדקס אכילה בריאה':

מרכיב

הניקוד המירבי1

כמות המרכיב לקביעת ניקוד מירבי

סך הכל פירות (כולל מיץ 100%)

       5

8 ספלים ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

סך הכל פירות (ללא מיצים)

5

4 ספלים ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

סך הכל ירקות

5

1.1 ספלים ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

סך הכל ירקות ירוקים וכתומים וקטניות

5

0.4 ספלים ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

סך הכל דגנים

5

84 גרם ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

סך הכל דגנים מלאים

5

42 גרם ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

חלב ומוצריו ומשקאות סויה

10

1.3 ספלים ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

בשר וקטניות

10

70 גרם ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

שמנים2

10

12 גרם ומעלה ל-1,000 קילוקלוריות

שומן רווי

10

7% או פחות מהאנרגיה

נתרן

10

0.7 גרם (1.75 גרם מלח) או פחות ל-1,000 קילוקלוריות

קלוריות משומנים מוצקים, משקאות אלכוהוליים, וסוכרים מוספים

20

20% או פחות מהאנרגיה

1צריכה בין מינימום למקסימום מחושבת באופן יחסי. כאשר לא נאכל כל מזון מאחת מקבוצות המזון הניקוד היה 0 לאותה הקבוצה. ניקוד 0 נתקבל גם כאשר שומן רווי נאכל בכמות של 15% מהאנרגיה או יותר, כאשר נתרן נאכל בכמות של 2 גרם או יותר ל-1000 קילוקלוריות וכאשר קלוריות משומנים מוצקים, משקאות אלכוהוליים וסוכרים מוספים היוו 50% או יותר מהאנרגיה.

2כולל שמנים מהצומח שלא עובדו באופן תעשייתי, שמנים בדגים, אגוזים וזרעים.

ניקוד גבוה יותר עבור כל אחד ממרכיבי האינדקס הצביע על צריכתו הגבוהה יותר, מלבד צריכת שומן רווי, שומנים מוצקים, נתרן, אלכוהול וסוכרים מוספים, אשר לגביהם ניקוד גבוה יותר הצביע על צריכתם הנמוכה יותר. הניקוד עבור כל אחד ממרכיבי האינדקס של כל משתתף חושב על ידי חלוקת סך צריכת המרכיב בסך צריכת אנרגיה והכפלת התוצאה ב-1,000. צריכת כל אחד ממרכיבי האינדקס כמו גם הקשרים בין גורמי הסיכון הקרדיו-ווסקולריים לבין 'אינדקס אכילה בריאה' נותחו על פי רביעונים של 'אינדקס אכילה בריאה', כשהרביעון העליון מצביע על איכות תזונה טובה יותר.

ממצאים עיקריים

  1. קיים קשר הפוך בין BMI, היקף מתניים, לחץ דם דיאסטולי, סך כולסטרול, LDL-כולסטרול ותסמונת מטבולית לבין 'אינדקס אכילה בריאה', כלומר ככל שהאינדקס גבוה יותר, הסיכון לגורמי הסיכון הקרדיו-ווסקולריים נמוך יותר.
  2. HDL-כולסטרול עלה באופן מובהק מהרביעון התחתון של 'אינדקס אכילה בריאה' לרביעון העליון.
  3. בהשוואה לרביעון התחתון של 'אינדקס אכילה בריאה', משתתפים ברביעון העליון נטו פחות להיות בעודף משקל או שמנים (34%), בעלי היקף מתניים גבוה (35%), בעלי לחץ דם גבוה (26%), בעלי תסמונת מטבולית (35%) ובעלי HDL-כולסטרול נמוך (21%).

מסקנת החוקרים

במחקר זה 'אינדקס אכילה בריאה' נמצא קשור במספר גורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים. מגבלת המחקר היא שהוא מחקר חתך, סוג מחקר שאינו יכול להוכיח סיבתיות. על מנת לבחון את יעילות ההנחיות למניעת מחלות, יש להמשיך לערוך מחקרים פרוספקטיביים בתת-אוכלוסיות שונות.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.