צריכת בשר אדום רזה ופרופיל שומנים בדם בקרב נערות

צריכת בשר אדום רזה ופרופיל שומנים בדם בקרב נערות

פרופיל שומנים (lipids) תת-אופטימלי בדם עם רמות גבוהות יותר של LDL-כולסטרול (הכולסטרול ה'רע') ושל טריגליצרידים ורמות נמוכות יותר של HDL-כולסטרול (הכולסטרול ה'טוב') נקשרו כבר במשך זמן רב עם מחלת לב כלילית. במספר מחקרים אפידמיולוגיים נמצא שצריכת בשר אדום מגבירה את הסיכון למחלות לב וכלי הדם ולסוכרת. צריכת בשר אדום נקשרה לעתים קרובות גם עם הרגלי תזונה פחות בריאים. בעשורים האחרונים המדיניות בתחום התזונה שמה דגש על ההשפעות הבריאותיות המזיקות של שומן ושומן רווי, במיוחד על רמות ה-LDL-כולסטרול.

לאור חשיבותו של בשר אדום כמקור עשיר בחלבון וברכיבי תזונה חיוניים אחרים, כגון ברזל, אבץ, סלניום וויטמין B12 (ראה כתבה 'למה בכל זאת מומלץ לאכול בשר אדום'), חשוב לבחון את ההשפעות הבריאותיות הדיפרנציאליות (המבדילות) של בשר אדום בעל תכולה שונה של שומן, הנצרך במסגרת תבניות דיאטה שונות. למרות שמספר מחקרים במבוגרים ניסו לבחון השפעות שונות על הבריאות של סוגי בשר שונים, הנאכלים במסגרת תבניות דיאטה בריאות יותר, מחקרים מועטים מאד בנושא נערכו בקרב ילדים ובני נוער.

מחקר, שהתפרסם ב-Journal of Human Nutrition and Dietetics, בחן את השפעות צריכת בשר אדום רזה בנפרד ובשילוב עם כמויות גדולות יותר של פירות וירקות לא-עמילניים על רמות השומנים בדם בקרב נערות.

במחקר השתתפו כ-1,460 ילדות בנות 10-9 משלושה מרכזים קליניים בארה"ב. המעקב אחר המשתתפות נערך כל שנה במשך עשר שנים וסיפק נתוני המשתתפות עד גיל 20-19. הערכה תזונתית נערכה באמצעות שלושה דוחות יומיים (שניים באמצע השבוע ואחד בסוף השבוע) במשך שמונה מתוך עשר שנות המעקב (בשנים 5-1, 7, 8 ו-10). ירקות עמילניים נחשבו מזונות, כמו טוגנים (French fries), צ'יפס (chips) ותירס. בשר אדום או בשר בקר רזה המכיל 85% ומעלה בשר רזה היווה את גורם החשיפה. ממוצעי הצריכה במשך שנות המעקב היוו את הצריכה הרגילה של בשר אדום.

תבנית הצריכה של כל ילדה סווגה לפי צריכת בשר אדום וצריכת פירות וירקות לא-עמילניים לארבע קטגוריות: 1. צריכה נמוכה של בשר אדום רזה ושל פירות וירקות לא-עמילניים; 2. צריכה גבוהה של בשר אדום רזה ושל פירות וירקות לא-עמילניים; 3. צריכה נמוכה של בשר אדום רזה וצריכה גבוהה של פירות וירקות לא-עמילניים; 4. צריכה גבוהה של בשר אדום רזה וצריכה נמוכה של פירות וירקות לא-עמילניים.

צריכה גבוהה של בשר אדום רזה הוגדרה כצריכה של 180 גרם ומעלה לשבוע, וצריכה נמוכה כצריכה הנמוכה מ-180 גרם לשבוע. צריכה גבוהה של פירות וירקות לא-עמילניים הוגדרה כצריכה של שתי מנות ומעלה ליום, וצריכה נמוכה כצריכה הנמוכה משתי מנות ליום.

המדדים שנבדקו היו ערכי הליפידים בשנה העשירית למעקב. ילדות נחשבו כבעלות סיכון גבוה: 1. עם רמות LDL-כולסטרול של 110 מיליגרם ומעלה לדצליטר; 2. עם רמות HDL-כולסטרול הנמוכות מ-50 מיליגרם לדציליטר;  3. עם רמות ליפידים שאינם HDL-כולסטרול 1 (non-HDL cholesterol) של 145 מיליגרם ומעלה לדציליטר; 4. עם יחס LDL/HDL השווה ל-2.2 ומעלה.

ממצאים עיקריים

ילדות, שצרכו בממוצע כמות גבוהה יותר של בשר אדום רזה לשבוע בין גיל 9 לגיל 17, צרכו כמות גבוהה יותר של אנרגיה, בהשוואה לילדות עם צריכה נמוכה יותר של בשר אדום רזה. כמו כן, שיעור צריכת החלבונים והשומנים שלהן מסך האנרגיה היה גבוה יותר, שיעור צריכת הפחמימות מסך האנרגיה היה נמוך יותר וכמות הסיבים התזונתיים ל-1000 קילוקלוריות הייתה נמוכה יותר בהשוואה לילדות עם צריכה נמוכה יותר של בשר אדום רזה.

בחלוקה לתבניות הדיאטה:

1.    הילדות בקבוצה שצרכה כמות נמוכה יותר של בשר אדום רזה וכמות גבוהה יותר של פירות וירקות לא-עמילניים:

א.      היו בעלות מעמד סוציו-אקונוי גבוה יותר בהשוואה לילדות בשלושת תבניות הדיאטה האחרות.

ב.      היו בעלות BMI נמוך יותרבהשוואה לילדות בשלושת תבניות הדיאטה האחרות.

ג.        היו הפעילות ביותר בהשוואה לילדות בשלושת תבניות הדיאטה האחרות.

ד.      צפו הכי פחות שעות ליום בטלויזיה.

ה.      צרכו השיעור הגבוה ביותר של פחמימות מסך צריכת האנרגיה וכמות הגבוהה ביותר של סיבים תזונתיים ל-1000 קילוקלוריות; כמו כן, שיעור סך השומן ושיעור שומן רווי מסך צריכת האנרגיה היה הנמוך ביותר בקרב ילדות אלה.

2.    הילדות, בקבוצה שצרכה כמות גבוהה יותר של בשר אדום רזה וכמות גבוהה יותר של פירות וירקות לא-עמילניים, היו פעילות פחות במקצת והיו בעלות BMI הגבוה במקצת מזה של הילדות בקבוצה שצרכה כמות נמוכה יותר של בשר אדום רזה וכמות גבוהה יותר של פירות ושל ירקות לא-עמילניים.

3.     שתי תבניות הדיאטה עם צריכה נמוכה של פירות ושל ירקות לא-עמילניים היו קשורות ב-BMI גבוה יותר, רמות פעילות נמוכות יותר, יותר שעות צפייה בטלויזיה, צריכה נמוכה יותר של סיבים תזונתיים, צריכה גבוהה יותר של סך שומן ושומן רווי ושיעור גבוה יותר של צריכת סוכרים מוספים ושומן מוצק מסך צריכת האנרגיה.

4.    לכמות הצריכה הממוצעת של בשר אדום רזה בין גיל 9 ל-17 לא הייתה השפעה על הליפידים. לילדות שצרכו כמות גבוהה יותר של בשר אדום רזה וכמות גבוהה יותר של פירות וירקות לא-עמילניים היו רמות HDL-כולסטרול גבוהות יותר במקצת (באופן לא מובהק), רמות LDL-כולסטרול נמוכות יותר ב-7-6 מיליגרם לדציליטר (באופן מובהק), רמות טריגליצרידים נמוכות יותר (באופן מובהק), רמות ליפידים שאינם HDL-כולסטרול נמוכות יותר (באופן מובהק) ויחס LDL/HDLנמוך יותר(באופן מובהק) בהשוואה לילדות שצרכו כמות קטנה יותר של בשר אדום רזה וכמות קטנה יותר של פירות וירקות לא-עמילניים.

5.    לאחר תקנון לגיל, גזע, מצב סוציו-אקונומי, גובה, רמת פעילות גופנית, שעות צפיי בטלויזיה וצריכת מוצרי חלב ומוצרי גרעינים מלאים כסמנים של תזונה בריאה, לילדות עם צריכה גבוהה יותר של פירות וירקות לא-עמילניים ללא קשר לרמת הצריכה של בשר אדום רזה, היה סיכון נמוך יותר לרמות גבוהות של LDL-כולסטרול (כלומר רמות של  110 מיליגרם ומעלה לדציליטר).

6.    לאחר תקנון לגיל, גזע, מצב סוציו-אקונומי, גובה, רמת פעילות גופנית, שעות צפיי בטלויזיה וצריכת מוצרי חלב ומוצרי גרעינים מלאים כסמנים של תזונה בריאה, לילדות עם צריכה גבוהה יותר של בשר אדום רזה ושל פירות וירקות לא-עמילניים בהשוואה לילדות עם צריכה נמוכה של שניהם:

א.      היה סיכון נמוך יותר ב-33% לרמות גבוהות של LDL-כולסטרול ולרמות נמוכות של HDL–כולסטרול (שוות ל-50 מיליגרם לדציליטר או נמוכות יותר).

ב.      היה סיכון נמוך יותר ב-41% ליחס LDL/HDL גבוה (שווה ל-2.2 ומעלה).

מסקנות החוקרים

מזונות בקבוצת הבשר מהווים מקורות חשובים לחלבון ולרכיבי תזונה חיוניים לילדים, נערים ומבוגרים. הדאגה להשפעה מזיקה של בשר אדום על השומנים בדם מצוטטת על ידי מספר אנשים כסיבה להימנעות מבשר אדום. הממצאים שנתקבלו במחקר הנוכחי מצביעים על כך שבשר אדום רזה יכול להיכלל בביטחה במסגרת דיאטה בריאה בתקופת הנערות ללא פחד מפני השפעה מזיקה על השומנים בדם.


ליפידים שאינם HDL-כולסטרול – מחושב כסך הכולסטרול פחות HDL-כולסטרול.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.