סקירה שיטתית של השפעת תוכניות התערבות בבתי ספר להגברת צריכת פירות וירקות

סקירה שיטתית של השפעת תוכניות התערבות בבתי ספר להגברת צריכת פירות וירקות

דיאטה בריאה, העשירה בפירות וירקות, קשורה, בין היתר, בסיכון נמוך יותר לסוגי סרטן שונים, למחלות לב וכלי הדם ולתמותה מכל הסיבות. צריכת פירות וירקות בילדות קשורה, כנראה, בצריכתם בגיל המבוגר, וכתוצאה צריכה נמוכה בילדות עלולה להביא לצריכה נמוכה מאוחר יותר בחיים.

סקירה שיטתית של תוכניות התערבות לשיפור צריכת פירות וירקות, שהתפרסמה ב-American Journal of Clinical Nutrition, בדקה את השפעתן של 27 תוכניות התערבות על הצריכה היומית של פירות וירקות בקרב ילדים בגילאי 12-5 שנים.

בתוכניות ששולבו בסקירה השיטתית הערכת צריכת פירות וירקות התבססה על חישוב מספר מנות פרי או ירק, כשלמנה נחשב פרי או ירק במשקל 80 גרם או פרי בגודל בינוני או חצי ספל ירק. בקבוצות ההתערבות חילקו לרוב פירות וירקות חינם או שהם שווקו בבתי הספר במחיר מסובסד. בנוסף, בחלק מבתי הספר שילבו גם תוכניות שהיו מבוססות על התערבות בבתי הילדים.

ממצאים

  1. בהתבסס על כלל 27 תוכניות ההתערבות, חציון הצריכה הכוללת של פירות וירקות בקבוצות ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת היה גבוה יותר ב-0.6 מנות.
  2. על בסיס מחקרים שלא לקחו בחשבון מיצי פירות, הצריכה היומית של פירות וירקות בקבוצות ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת הייתה גבוהה יותר ב-0.25 מנות.
  3. כאשר מיצי פירות נכללו בחישוב צריכה יומית של פירות וירקות, הצריכה הייתה גבוהה יותר ב-0.32 מנות לטובת תוכניות ההתערבות.
  4. כאשר חושבה צריכת פירות בלבד, ללא צריכת מיצים, הצריכה הייתה גבוהה יותר ב-0.24 מנות לטובת תוכניות ההתערבות.
  5. כאשר חושבה צריכת פירות, כולל מיצים, הצריכה הייתה גבוהה יותר ב-0.28 מנות לטובת תוכניות ההתערבות.
  6. כאשר חושבה צריכת ירקות, ההבדל היה קטן מאד בין קבוצות ההתערבות לבין קבוצת הביקורת, 0.07 מנות לטובת תוכניות ההתערבות.

מסקנות המחברים

תוכניות התערבות בבתי הספר עשויות לשפר במקצת את הצריכה היומית של פירות. התוכניות אינן נראות כמצליחות לשפר את צריכת הירקות.

יש צורך להתמקד באסטרטגיות נוספות (כגון חשיפת ילדים לירקות שאינם אהובים עליהם, השתתפות ילדים בגידול ירקות בבתי הספר ותוכניות לקידום תזונה נבונה להורים), כדי לקדם צריכת פירות וירקות, ובמיוחד ירקות, בקרב הילדים.

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.