סיכון במשך החיים לרב-תחלואה של מחלות לא-מדבקות ותוחלת חיים חופשית ממחלות באוכלוסייה כללית: מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה

סיכון במשך החיים לרב-תחלואה של מחלות לא-מדבקות ותוחלת חיים חופשית ממחלות באוכלוסייה כללית: מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה

מחלות לא-מדבקות (non-communicable diseases – NCDs), כלומר מחלות כרוניות, כולל שבץ מוחי, מחלות לב, סוכרת מחלה נשימתית כרונית,  סרטן ומחלות ניווניות (neurodegenerative diseases), מהוות את הגורמים התדירים ביותר לנכות (disability) ממושכת ולתמותה מוקדמת (premature) ברחבי העולם. שינויים גדולים באורח החיים וברפואה במשך העשורים האחרונים הביאו לירידה משמעותית בתמותה מוקדמת מ-NCDs, במיוחד במדינות בעלות הכנסה גבוהה, והעתיקו את נטל המחלות במדינות אלה מתמותה מוקדמת לנכות ממושכת. אולם, במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית שיעורי תמותה מוקדמת הנגרמים על ידי NCDs, עולים במהירות, ומביאים לנטל סוציו-אקונומי חמור על חברות אלה.

סיכוני מרבית ה-NCDs הם ברי-שינוי למדי, עם פוטנציאל להוריד בחצי את סיכוני משך-החיים (lifetime risks) באמצעות מניעת התרחשותם של גורמי הסיכון. בהימנעות מגורמי הסיכון הכוונה למניעה בראשיתית[1] (primordial prevention), אשר מהווה גורם מרכזי בהורדת הנטל העולה של ה-NCDs. במניעה בראשיתית הכוונה למאמצים שמטרתם סילוק גורמי הסיכון לפני שהם מתרחשים, כגון שמירה על משקל בריא כדי למנוע עודף משקל. בניגוד לכך, מניעה ראשונית (primary prevention) היא הורדת גורמי סיכון אשר כבר קיימים, כגון השקעת מאמצים בהורדה במשקל של אנשים שמנים.

שלושה גורמי סיכון משותפים שכיחים – עישון, יתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה) ועודף משקל – מונחים בבסיס השנים בהן האנשים מבלים במצב של נכות, שלאחריו מתרחש מוות הנגרם על ידי NCDs. NCDs לעתים קרובות מופיעות בו-זמנית, אולם נתוני מחקרים לטווח-ארוך מעטים הינם זמינים על מנת ליידע אותנו לגבי דפוסי רב-תחלואה (multimorbidity) באוכלוסייה הכללית. מרבית המחקרים, שהעריכו את הנטל של NCDs באוכלוסייה, חקרו כל NCD לחוד, אך הנטל של רב-תחלואה – קיום ביחד של 2 או יותר של מחלות כרוניות – נחשב כיום לנושא גלובלי מועדף בטיפול בבריאות.

לאור עלייה מתמשכת בתוחלת החיים ושיפור מערכות הטיפול בבריאות ברחבי העולם, מספר הולך וגדל של אנשים מגיעים לגיל זקנה, כשרבים מהם שורדים את ה-NCD הראשון ונמצאים בסיכון לרב-תחלואה של מחלות תלויות-גיל. לכן, דרושים נתונים ארוכי-טווח לאורך החיים על מנת להבין טוב יותר את התקבצות ה-NCDs.

מחקר, שהתפרסם ב-PLoS Medicine, כימת במחקר עוקבה פרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה את ההתרחשות ורב-התחלואה של ה-NCDs, וחישב את הסיכון במשך החיים (lifetime risk) לכל NCD. כמו כן, נבדק הקשר בין נטל גורמי הסיכון המשותפים לבין הסיכון במשך החיים ל-NCD, גיל בפרוץ ה-NCD ותוחלת החיים עם ובלי ה-NCDs.

זהו תת-מחקר של מחקר רוטרדם, שתוכנן להעריך את ההתרחשות והגורמים הקובעים של מחלות תלויות-גיל באוכלוסייה הכללית. בשנים 1990-1989 כל התושבים בגילאי 55 ומעלה משכונה מוגדרת היטב בפרברי רוטרדם בהולנד הוזמנו להשתתף במחקר. לאחר שבשנים 2000 ו-2006 (גל שני וגל שלישי של גיוס משתתפים) נוספו משתתפים בגילאי 45 ומעלה, העוקבה כללה כ-14,900 משתתפים. להערכת הסיכון במשך החיים הוצאו מהמחקר משתתפים בעלי היסטוריה של NCD אחד ומעלה בתחילת  מחקר, וכן משתתפים אשר נסקרו באופן לא מושלם בתחילת המחקר לגבי NCDs. לבסוף, נותרו לניתוח נתוני המחקר כ-9,060 משתתפים.

מצב עישון הוערך בזמן ראיון-עומק, שבוצע על ידי עוזרי מחקר מאומנים, אשר ביקרו בבתי המשתתפים שבועיים לפני שהמשתתפים היו מתוכננים לבקר במרכז בו בוצע המחקר. באותו ביקור בית נשאלו גם המשתתפים לגבי מצב משפחתי והשכלה. במרכז המחקר נבדק לחץ הדם של המשתתפים. נתונים לגבי המחלות הכרוניות שנחקרו נתקבלו מרשומות רפואיות באמצעות קשר דיגיטלי.

ממצאים

הגיל החציוני של המשתתפים בתחילת המחקר היה כ-62 שנה, וכ-60% מהם היו נשים. בהשוואה למשתתפים בגל הראשון של גיוס, משתתפים בגל השני והשלישי היו בדרך כלל צעירים יותר בתחילת המעקב. הם היו בעלי השכלה גבוהה יותר, נטו לעשן ולהיות בעלי עודף משקל בתחילת המחקר. משתתפי הגל השלישי של גיוס המשתתפים נטו פחות להיות בעלי יתר לחץ-דם מאשר המשתתפים בשני הגלים האחרים של גיוס המשתתפים. במשך מעקב של כ-75,350 שנות-אדם[2], אירעו כ-6,620 אירועים: בכ-810 משתתפים אובחן שבץ מוחי, בכ-1,570 משתתפים מחלות לב, בכ-630 משתתפים אובחנה סוכרת, בכ-1,000 משתתפים אובחנה מחלה נשימתית כרונית, בכ-1,540 משתתפים אובחן סרטן, ובכ-1,070 אובחנו מחלות ניווניות. סך הכל, כ-2,940 משתתפים נפטרו בתקופת המעקב, מהם כ-240 מהמחלות האלה.

 • כששליש מהמשתתפים (כ-34%), שפִתחו NCD במשך המעקב, אובחנו כבעלי רב-תחלואה של NCDs.
 • חמשה מקבצי המחלות התדירים ביותר היו: (1) מחלות לב ומחלות ניווניות כרוניות, 3.7%; (2) סרטן ומחלות לב, 3%; (3) מחלות ניווניות כרוניות ושבץ מוחי, 3%; (4) מחלות לב ומחלה נשימתית כרונית, 2.7%; (5) סרטן ומחלה נשימתית כרונית,2.6%.
 • מרבית המשתתפים שפתחו NCD, אובחנו כבעלי NCD בודד או שני NCDs, בו בזמן שמשתתף אחד אובחן כבעל כל ה-NCDs.
 • בין המשתתפים שפתחו NCD אחד, סרטן ומחלות לב היו הנפוצים ביותר (כ-29% וכ-24%, בהתאמה), כשלאחריהם מחלות ניווניות כרוניות (14.8%), מחלה נשימתית כרונית (14.7%), סוכרת (כ-10%) ושבץ מוחי (כ-8%).

על מנת לחשב את הסיכון לפתח במשך החיים NCD, לקחו החוקרים בחשבון רק את האירוע הראשון של NCD.

 • כ-1,170 משתתפים פתחו סרטן כאירוע NCD ראשון, 1,035 משתתפים פתחו מחלות לב, כ-830 משתתפים פתחו מחלה נשימתית כרונית, כ-710 משתתפים פתחו מחלות ניווניות כרוניות, כ-470 פתחו שבץ מוחי, וכ-410 פתחו סוכרת.

ההיארעות המשולבת (combined) המצטברת של התפתחות כל אחת מה-NCDs החל מגיל 45 עלתה עם הגיל.

 • ההיארעות המשולבת (combined) המצטברת של התפתחות כל אחת מה-NCDs החל מגיל 45 נעה בין כ-33% בגברים וכ-30% בנשים בגילאי 45 ו-65 שנה עד לכ-87% וכ-78%, בהתאמה, בגיל 85 שנה.
 • הסיכון במשך החיים להתפתחות NCD בגברים בני 45 היה 94%, ובנשים בנות 45 כ-93%.
 • בו בזמן שסרטן היה ה-NCD הראשון הנפוץ ביותר הן בקרב גברים והן בקרב נשים (כ-26% וכ-24%, בהתאמה), הסיכון במשך החיים למחלות לב היה גבוה יותר בקרב גברים (כ-26%) מאשר בקרב נשים (17%).
 • הסיכון במשך החיים למחלות ניווניות כרוניות כאירוע NCD ראשון היה גבוה יותר בקרב נשים (כ-14%) מאשר בקרב גברים (כ-6%).

בניתוח הנתונים על פי גורמי הסיכון:

 • הסיכון הכללי לפתח NCD במשך החיים היה גבוה במעט בקרב משתתפים בעלי גורמי הסיכון מאשר במשתתפים ללא גורמי הסיכון, כ-97% לעומת כ-90%, בהתאמה.

אולם, נצפה הבדל גדול לגבי גיל פרוץ ה-NCD:

 • בהשוואה למשתתפים שעישנו, היו בעלי יתר לחץ-דם והיו בעודף משקל בתחילת המחקר, משתתפים ללא גורמי סיכון אלה היו מבוגרים יותר ב-9 שנים בממוצע בפרוץ אירוע ה-NCD הראשון.
 • מגמה דומה נצפתה, למשל, בגיל 55, כשההיארעות המצטברת של התפתחות NCD הייתה כ-14% במשתתפים בעלי כל שלושת גורמי הסיכון, בו בזמן שלסיכון מצטבר זה הגיעו משתתפים ללא גורמי הסיכון 7.5 שנים מאוחר יותר.
 • באופן דומה, במשתתפים בגיל 75 בעלי כל שלושת גורמי הסיכון, ההיארעות המצטברת של התפתחות NCD הייתה כ-73%, בו בזמן שלסיכון מצטבר זה הגיעו משתתפים ללא גורמי הסיכון 11 שנים מאוחר יותר.

השפעות אלה לֻווּ בהבדלים בולטים בסוג האירוע הראשון.

 • הסיכון לפתח במשך החיים מחלות לב כאירוע NCD ראשון במשתתפים ללא שלושת גורמי הסיכון (עישון, יתר לחץ-דם ועודף משקל) היה כ-17% לעומת כ-26% במשתתפים בעלי שלושת גורמי הסיכון.
 • משתתפים ללא גורמי הסיכון היו בסיכון לפתח מחלות ניווניות כרוניות וסרטן, בו בזמן שמשתתפים בעלי שלושת גורמי הסיכון היו במיוחד בסיכון לפתח מחלות לב, סוכרת, ומחלה נשימתית כרונית.

השפעות גורמי הסיכון על תוחלת החיים.

 • משתתפים בני 45 ללא שלושת גורמי הסיכון (עישון, יתר לחץ-דם ועודף משקל) חיו 6 שנים יותר בממוצע מאשר משתתפים בעלי שלושת גורמי הסיכון; יתר על כן, הם בילו חלק קטן יותר של זמן מהחיים שלהם החל מגיל 45 שנה עם NCD אחד לפחות.
 • משתתפים בני 45 בעלי שלושת גורמי הסיכון (עישון, יתר לחץ-דם ועודף משקל) חיו מגיל 45 שנה כשליש (כ-32%) משארית תוחלת חייהם עם NCD אחד לפחות, בהשוואה לכחמישית (כ-22%) במשתתפים ללא שלושת גורמי הסיכון.
 • למשתתפים שלא עישנו הייתה תוחלת החיים הארוכה ביותר ללא NCD בהשוואה למשתתפים שעישנו (24.5 ו-20 שנה, בהתאמה).

מסקנות החוקרים

תשעה מתוך 10 אנשים בני 45 שנה מפתחים NCD במשך שארית חייהם. מתוכם שליש לפחות מפתחים רב-תחלואה של NCDs. העדר שלושת גורמי הסיכון (עישון, יתר לחץ-דם ועודף משקל) קשור בדחיית גיל התפתחות NCD כלשהו ובהארכה משמעותית בתוחלת החיים. ממצאים אלו מדגישים את הפוטנציאל להוריד את היארעות הנכות המוקדמת והמוות המוקדם, המיוחסים ל-NCD, באמצעות מניעה בראשיתית של עישון, יתר לחץ-דם ועודף משקל.

[1] מניעה בראשיתית – קידום סביבה בטוחה ובריאה, כלומר הסרת מפגעים וגורמי סיכון מהסביבה כדי שלא יוכלו לחולל נזק.

[2] שנות-אדם – זהו סכום של סך כל הזמן הנתרם על ידי כל משתתפי המחקר; משתתף נחשב לתורם זמן-אדם (במחקר הזה שנים) כל אימת שאינו חולה ולכן מצוי בסיכון לפתח את המחלה אשר את הופעתה מעוניינים לחקור; שנות-אדם מחושבות על ידי הכפלת מספר המשתתפים במחקר במספר השנים שכל אחד מהם תרם.

 

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.