היסטוריה של עישון במשך החיים והסיכון לסרטן ריאות: תוצאות ממחקר הלב מפרמינגהאם

עישון גורם ברחבי העולם לכ-1.7 מיליון מקרי מוות לשנה מסרטן ריאות, שהינו הגורם המוביל של מוות מסרטן הן בקרב גברים והן בקרב נשים. הפסקת עישון מורידה את הסיכון לתמותה מסרטן ריאות ואת היארעות סרטן ריאות בקרב מעשנים לשעבר בהשוואה למעשנים בהווה. יחד עם זאת, הסיכון לסרטן ריאות במעשנים לשעבר בהשוואה לכאלה שלא עישנו אף פעם נשאר מוגבר במשך שנים. ההנחיות בכיסוי ביטוחי לסריקת סרטן ריאות, המורות על ביצוע סריקת טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך (low dose computed tomography – LDCT), אינן כוללות מעשנים בעבר שהפסיקו לעשן לפני 15 שנה. אולם, אם הסיכון לסרטן ריאות נשאר מוגבר במשך למעלה מ-15 שנה, אזי הרחבת חלון הסריקה בקרב מעשנים בעבר עשויה להעלות את שיעור הזיהוי המוקדם בלא להקטין את יעילות הסריקה.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי מאופיין היטב (well-characterized), מחקר הלב מפְרֶמינגְהאם, שהתפרסם ב-Journal of the Cancer Institute, בדק את הקשר בין היסטוריה מקיפה של עישון במשך החיים  לבין הסיכון לסרטן ריאות. המחקר החל בשנת 1948 עם גיוס העוקבה המקורית (כ-4,500 משתתפים), והמשיך בגיוס צאצאי המחקר המקורי (כ-5,100 משתתפים) אשר החל בשנת 1971. המחקר הנוכחי העריך משתתפי מחקר פרמינהאם המקורי אשר השתתפו במחזור הרביעי של המבדקים בין השנים 1958-1954, ומשתתפי צאצאי מחקר פרמינגהאם אשר השתתפו במבדק הראשון בין השנים 1975-1971, כאשר נתוני העישון נאספו באופן מהימן. לאחר הוצאת משתתפים אשר היו חולים בסרטן ריאות בתחילת המחקר וגם הוצאת משתתפים בהם היו חסרים נתונים לגבי חפיסות סיגריות/שנה, נותרו לניתוח הנתונים כ-8,900 משתתפים (כ-3,900 מהעוקבה המקורית וכ-5,000 מעוקבת צאצאי העוקבה המקורית). המעקב אחר המשתתפים לגבי התפתחות סרטן ריאות נערך עד סוף שנת 2003. מצב עישון נבדק כל שנתיים בעוקבה המקורית (סה"כ 16 הערכות), וכל 4 שנים בעוקבת הצאצאים (סה"כ 9 הערכות). לגבי כל משתתף נאספו נתונים על עישון בעבר, על מספר השנים מהפסקת העישון ועל עישון נוכחי. עבור כל משתתף מצב עישון (בהווה, בעבר, אף פעם) ומשך זמן העישון יכלו להשתנות במשך הזמן, כך שכל משתתף תרם הערכות-אדם וזמן-אדם לקטגוריה המשקפת את מצבו/מצבה בכל הערכת עישון. כאשר משתתף פיתח סרטן ריאות, התייחסו החוקרים לקטגוריית מצב עישון אליה המשתתף היה שייך בעת האבחון. חושבו שנות-חפיסות סיגריות[1] מצטברות (cumulative pack-years) עבור מעשנים בהווה ובעבר.

ממצאים

משתתפי העוקבה המקורית נטו להיות מבוגרים יותר, פחות משכילים ובעלי מספר גדול יותר של גורמי סיכון למחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם), כולל שכיחות גבוהה יותר של עישון. כאשר ניתוחי הנתונים הוגבלו למעשנים 'כבדים' (בעלי 21.3 שנות חפיסות סיגריות לפחות [1] ) בהווה ובעבר, למעשנים בהווה ובעבר הייתה התפלגות דומה של  שנות-חפיסות סיגריות מצטברות. מרבית המשתתפים (כ-90%) שעישנו בתחילת המחקר הפסיקו לעשן בתקופת המעקב ולא חזרו לעשן. בין משתתפים שעישנו אי-פעם היו כ-650 מעשנים בהווה ובעבר, אשר הפסיקו לעשן וחזרו לעשן מספר פעמים.

במשך מעקב חציוני של כ-29 שנה (כ-25 שנה עבור העוקבה המקורית וכ-34 שנה עבור עוקבת הצאצאים) אובחנו 284 מקרים חדשים של סרטן ריאות (158 ו-126 מקרים, בהתאמה). בין מעשנים אי-פעם, מרבית מקרי סרטן ריאות (כ-93%) התרחשו בקרב מעשנים כבדים.

בשתי העוקבות (העוקבה המקורית ועוקבת הצאצאים), למעשנים בהווה ובעבר היו שיעורי מקרי סרטן ריאות חדשים גבוהים בהרבה באופן מובהק סטטיסטית בהשוואה למשתתפים שלא עישנו אף פעם.

 1. בניתוח משולב של 2 העוקבות, בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם, שיעור היארעות מקרי סרטן ריאות חדשים ל-1000 שנות-חפיסות סיגריות היה 26.
 2. בניתוח משולב של 2 העוקבות, בקרב מעשנים בעבר, שיעור היארעות מקרי סרטן ריאות חדשים ל-1000 שנות-חפיסות סיגריות היה 61, כשבקרב מעשנים בעלי פחות מ-21.3 שנות-חפיסות סיגריות השיעור היה 0.40, ובקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה השיעור היה 3.23.
 3. בניתוח משולב של 2 העוקבות, בקרב מעשנים בהווה, שיעור היארעות מקרי סרטן ריאות חדשים ל-1000 שנות-חפיסות סיגריות היה 97, כשבקרב מעשנים בעלי פחות מ-21.3 שנות-חפיסות סיגריות השיעור היה 0.07, ובקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה השיעור היה 3.24.

קשרים בין עישון לבין סרטן ריאות

 1. בניתוח משולב של 2 העוקבות, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בעבר הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי כ-6.5, כשבקרב מעשנים בעלי פחות מ-21.3 שנות-חפיסות סיגריות, הסיכון היה גבוה באופן לא מובהק ב-61%, ובקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה פי יותר מ-12.
 2. בניתוח משולב של 2 העוקבות, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בהווה הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי כ-7.5, כשבקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה במעט יותר מפי 12.
 3. בעוקבה המקורית של המשתתפים, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בעבר הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי 7.5, כשבקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה פי כמעט 13.
 4. בעוקבה המקורית של המשתתפים, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בהווה הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי כמעט 9, כשבקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה פי יותר מ-13.
 5. בעוקבת הצאצאים, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בעבר הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי יותר מ-5, כשבקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה פי כמעט 12.
 6. בעוקבת הצאצאים, במודל לא מתוקנן, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, בקרב מעשנים בהווה הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי יותר מ-6.0, כשבקרב מעשנים בעלי 21.3 שנות-חפיסות סיגריות ומעלה, הסיכון היה גבוה פי כמעט 11.
 7. לאחר תקנון למשתנים מבלבלים[2] (גיל, מגדר, השכלה, עשור הסריקה, וצריכת אלכוהול), למעשנים כבדים שהפסיקו לעשן לפני 9-5 שנים, בהשוואה למעשנים בהווה, היה סיכון נמוך יותר באופן לא מובהק לסרטן ריאות.
 8. בניתוח משולב של 2 עוקבות המשתתפים, לאחר תקנון למשתנים מבלבלים (גיל, מגדר, השכלה, עשור הסריקה, וצריכת אלכוהול), למעשנים שהפסיקו לעשן אפילו לפני 25 שנה, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, היה סיכון גבוה פי יותר מ-3 לסרטן ריאות, כשלמעשנים כבדים הסיכון היה גבוה פי כמעט 6.
 9. בקרב כל המעשנים בעבר, כ-41% ממקרי סרטן ריאות התרחשו אחרי יותר מ-15 שנה לאחר הפסקת העישון.

מסקנות החוקרים

בהשוואה למעשנים בהווה, בקרב מעשנים בעבר, חלה ירידה בסיכון להיארעות מקרים חדשים של סרטן ריאות עם העלייה בשנים להפסקת העישון. אולם, בהשוואה לאי-עישון אף פעם, קיים סיכון גבוה יותר מפי 3.0 למקרים חדשים של סרטן ריאות, אפילו לאחר הפסקת עישון של 25 שנה. הסיכון העולה בהתמדה לסרטן ריאות בקרב מעשנים בעבר הינו חשוב, בהינתן העובדה שכל 4 מתוך 10 אבחוני סרטן ריאות במעשנים בעבר מתרחשים באנשים שהפסיקו לעשן לפני 15 שנה ומעלה, ואשר חורגים מחלון הסריקה הקיים בהווה עבור מעשנים בעבר.

_________________________

[1]שנות-חפיסות סיגריות – מספר הסיגריות שאדם עישן במשך זמן רב, המחושב על ידי הכפלת מספר חפיסות הסיגריות שהאדם עישן ליום במספר השנים שהאדם עישן.

[2]משתנים מבלבלים (ערפלנים) – גורמים חיצוניים הקשורים באופן ישיר או באופן בלתי ישיר הן לגורם התלוי (הגורם הנחקר) והן לגורם הבלתי תלוי (הגורם המשפיע).

כתיבת תגובה

Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.