You are currently viewing הורות בריאה

הורות בריאה

לפרטים נוספים: סדנת הורים להורות בריאה

  • בסדנא זו נדבר על: גישת הורות בריאה לילדים בגילאי בית ספר יסודי
  • התוכנית מיועדת עבור: הורים שרוצים רווחה פיזית נפשית וחברתית
  • עלות השתתפות: לפרטים נוספים /02-5953565
  • מספר מקומות: מוגבל.
  • אופן רישום: 02-5953567

 

 

כתיבת תגובה